Institute record of Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium

Information

Type
Organization
Type
https://marineinfo.org/ns/institutes/types
Name
Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium
Name
Management Unit of the North Sea Mathematical Models@en
Acronym
IRScNB/KBIN-BMM
Parent institute
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Natuurlijk Milieu
Address
Gulledelle 100, 1200 Brussel, Belgium
Contact numbers
Telephone
+32-(0)2-773 21 11
Fax
+32-(0)2-770 69 72
Email
info@naturalsciences.be
Location
latitude
50.8559838
longitude
4.4262221
Description @en
The Management Unit of the North Sea Mathematical Models and the Scheldt estuary, abbreviated to MUMM, is a department of the Royal Belgian Institute of Natural Sciences (RBINS), a federal scientific establishment that comes under the Federal Science Policy (previously known as OSTC). MUMM adopts a 'triple M' strategy: Modelling, Monitoring and Management. Modelling: studying the ecosystems of the North Sea using mathematical modelling techniques, with a view to understanding how they function and to providing certain forecasting capabilities. Monitoring: collecting marine information required to validate the models and make them operational, along with the various techniques used to assess the condition of the marine environment. Management: representing Belgium in a number of inter-governmental conventions dealing with the protection of the marine environment, including the preparation of Belgian positions to be upheld and the implementation of decisions taken, under the authority of the Minister responsible for marine environmental policy.
Description @nl
De Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium, kortweg BMM, is een departement van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), een federale wetenschappelijke instelling die valt onder het Federaal Wetenschapsbeleid (vroeger bekend onder de naam DWTC). De BMM werkt volgens een MMM-strategie: Modellering, Monitoring en Management. Modellering: de BMM bestudeert de ecosystemen van de Noordzee door middel van mathematische modelleringtechnieken, bedoeld om een beter inzicht te verwerven in die ecosystemen en om voorspellingen te kunnen maken. Monitoring: de BMM verzamelt gegevens die noodzakelijk zijn om de toestand van het mariene milieu te evalueren en om de mathematische modellen te valideren en aan te passen. Management: de BMM vertegenwoordigt België in diverse intergouvernementele Conventies die handelen over de bescherming van het mariene milieu. Verder werkt de BMM de Belgische standpunten uit die verdedigd moeten worden, alsook de toepassing van de genomen beslissingen. Dit management gebeurt onder het gezag van de Minister die het milieubeleid onder zijn bevoegdheid heeft.

Institutes

Child organizations
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Belgisch Marien Data Centrum
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Brussel
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Oostende
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Remote Sensing and Ecosystem Modelling Team

Events

CLIMAR - kustverdediging, visserij en toerisme: klimaatadaptatie warm aanbevolen?
CREST final conference: Climate Resilient Coast
CREST Guidance Committee 5
CREST Guidance Committee 6
EuroFleets - 3de algemene vergadering: General Assembly en Mid-term review
ICES Working Group on Marine Renewable Energy (WGMRE)
MARID IV Marine and River Dune Dynamics
PlaneetZee@Work - editie 2015-2016
PlaneetZee@Work - editie 2015-2016
PlaneetZee@Work - editie 2016-2017
Sea Alarm Conference - 'Oiled Wildlife in Europe-Preparedness, Response, Monitoring, Evaluation'
Symposium "Human footprint on the seafloor. Keys from the Past, Doors to the Future"
Westbanks Integrative Workshop

Members

Karien De Cauwer
Géraldine De Montpellier
Xavier Desmit
Mia Devolder
Abdelhamid Eslama
Jan Haelters
Brigitte Lauwaert
Yolande Maes
Youdjou Nabil
Samuël Orsi
Ronny Schallier
Kobe Scheldeman
Lucien Schwind
Maarten Van Cappellen
Ward Van Roy

Expertise

Coastal zone management
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 1655
Data processing
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 2097
Eutrophication
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 2932
Management
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 4943
Modelling
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 5269
Monitoring
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 5312
Ocean circulation
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 5650
Oil spills
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 5769
Pollutants
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 6381
Remote sensing
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 6864
Sustainable development
defined term set: CSA Technology Research Database Master Thesaurus
term code: 66783
Sustainable development
defined term set: Transportation Research Thesaurus
term code: 94590
Tidal prediction
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 8593
Wave predicting
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 9226
Wind energy
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 9333
geographic terms
ANE, Belgium, Belgian Continental Shelf (BCS)
ANE, Europe, European Continental Shelf
ANE, North Sea
Belgium, Zeeschelde
PS, Antarctic Ocean
PS, Southern Ocean

Special collections

Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning
Marine expertise
Marine expertise: Type: Federal scientific institution
ScheldeMonitor
Waterbouwkundig Laboratorium

record metadata

date created: 2003-11-26
date modified: 2013-10-24