Institute record of Netherlands Institute of Ecology

Information

Type
Organization
Type
https://marineinfo.org/ns/institutes/types
Name
Netherlands Institute of Ecology
Name
Nederlands Instituut voor Ecologie@nl
Acronym
KNAW-NIOO-KNAW
Parent institute
Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences
Address
Postbus 50, 6700 AB Wageningen, Netherlands
Contact numbers
Telephone
+31-(0)294-23 93 12
Fax
+31-(0)294-23 20 78
Email
contact@nioo.knaw.nl
Location
latitude
52.1390488
longitude
5.0396849
Description @en
The Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW) focusses on basic and strategic research into individual organisms, populations, ecological communities and ecosystems. The NIOO-KNAW employs more than 250 people at three research centres and its headquarters. Research at the Centre for Estuarine and Marine Ecology (CEME) in Yerseke concentrates on ecosystems in brackish and salt water, while the Centre for Limnology (CL) in Nieuwersluis focuses on freshwater ecology. The Centre for Terrestrial Ecology (CTE) in Heteren emphasises land-based ecology. Originally, the three centres were founded in the fifties as independent institutes, but since 1992 they have joined forces to form the NIOO-KNAW.
Description @nl
Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) richt zich op fundamenteel en strategisch onderzoek naar organismen, populaties, levensgemeenschappen en ecosystemen. Het NIOO-KNAW heeft meer dan 250 mensen in dienst, verspreid over drie onderzoekscentra en het Bureau Diensten. Op het Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie (CEME) in Yerseke bestuderen de onderzoekers de ecosystemen van brak en zout water. Het Centrum voor Limnologie (CL) in Nieuwersluis is gespecialiseerd in zoetwater ecologie. Op de derde locatie in Heteren - het Centrum voor Terrestrische Ecologie (CTE) - staat het leven op het land centraal. De drie vestigingen zijn in de jaren 50 van de vorige eeuw ontstaan als zelfstandige instituten: het Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek, het Hydrobiologisch en later Limnologisch Instituut en het Instituut voor Oecologisch Onderzoek. Sinds 1992 hebben de onderzoekers hun krachten gebundeld in het ecologie-brede NIOO. Het NIOO heette oorspronkelijk het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek, maar in september 2002 is dit omgedoopt tot het begrijpelijkere Nederlands Instituut voor Ecologie.

Institutes

Child organizations
Netherlands Institute of Ecology; Department Animal Ecology
Netherlands Institute of Ecology; Department Aquatic Ecology
Netherlands Institute of Ecology; Department Microbial Ecology
Netherlands Institute of Ecology; Department Terrestrial Ecology

Events

LargeNet Data Workshop
Lustrum symposium : Wat(er) is het probleem? Wat(er) is de oplossing? Ecologie, beheer en beleid van het water van de toekomst
Noordzeedagen 2006
The North Sea, field lab for marine protection
Westbanks Integrative Workshop

Expertise

Ecology
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 2622
Research
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 6892
geographic terms
ANE, Netherlands

Special collections

available through EurOBIS
EMODNET
ENCORA
ENCORA: EncoraNL
Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning
NIOO-CEME collection
ScheldeMonitor

record metadata

date created: 2003-11-26
date modified: 2011-04-19