Institute record of Vlaams Instituut voor de Zee

Information

Type
Organization
Type
https://marineinfo.org/ns/institutes/types
Name
Vlaams Instituut voor de Zee
Name
Flanders Marine Institute@en
Acronym
VLIZ
Address
VLIZ – InnovOcean Campus, Jacobsenstraat 1, 8400 Oostende, Belgium
Contact numbers
Telephone
+32-(0)59-33 60 00
Email
info@vliz.be
Location
latitude
51.2324737
longitude
2.9309041
Description @en
Flanders Marine Institute (VLIZ), founded in 1999, is an autonomous institute with the legal status of a non-profit organisation. VLIZ promotes accumulation of marine knowledge and excellence in marine research in Flanders. The marine research areas are the ocean and seas, the coast and the tidal systems. The target groups for knowledge accumulation are the marine research community as well as educational institutions, the general public, policymakers and the industry (within the scope of the blue economy). The six strategic objectives of VLIZ can be summarised as follows:
 • initiate, support, promote and implement innovative and multidisciplinary marine research for the benefit of, in collaboration with or complementary to Flemish and international marine research groups;
 • promote the national and international image of Flemish marine research;
 • serve as a national and international point of contact in the field of marine research;
 • promote ocean literacy in Flanders and marine research visibility among the general public;
 • provide tailored scientific data, information, knowledge and insights to the Flemish marine research community, the blue economy and policymakers with regard to marine matters;
 • deploy and manage large marine research infrastructure, including research vessels, a marine station and the Flemish Marine Data Centre.
In order to accomplish its strategic objectives, VLIZ fulfills a number of 'core activities':
 • supporting marine scientific research by providing research equipment and infrastructure (e.g. research vessel 'Simon Stevin'); operating and managing the VLIZ data center; exhibiting an extensive collection of marine literature in the VLIZ library;
 • combining the scanning for challenges and opportunities for marine research in Flanders with active research, including in collaboration with industry;
 • supporting a sustainable and scientifically founded policy for the coastal zone, the marine areas and the adjacent estuaries by providing policy-relevant products and services to the marine research community, policy makers and industry;
 • managing an information desk sharing qualitative sea-related information with various target groups (young and old, professional and general public, local and international, educational and research community) and in various existing and innovative formats;
 • taking up mandates to represent the Flemish marine research community in the international marine scientific circles, and formal networks related to the Blue Economy;
 • accommodating and supporting international organisations for the Flemish government (UNESCO/IOC Project Office for IODE, EMB secretariat, EMODnet secreatariat, JPI Oceans secretariat Brussels);
 • (co-)organising the Flemish contribution to marine research infrastructures of the ESFRI list, such as LifeWatch, ICOS and EMBRC.
Description @nl
Het Vlaams Marien Instituut (VLIZ) is een autonoom instituut met de rechtspersoonlijkheid van een vzw en werd opgericht in 1999. Het VLIZ bevordert de vergaring van mariene kennis en uitmuntendheid in marien onderzoek in Vlaanderen. De mariene onderzoeksgebieden zijn de oceaan en zeeën, de kust en de getijdengebieden. De doelgroepen voor kennisopbouw zijn de mariene onderzoeksgemeenschap, onderwijsinstellingen, het grote publiek, beleidsmakers en de industrie (binnen het kader van de blauwe economie). De zes strategische doelstellingen van VLIZ kunnen als volgt worden samengevat:
 • het initiëren, ondersteunen, bevorderen en uitvoeren van innovatief en multidisciplinair marien onderzoek, en dit ten dienste van, in samenwerking met of complementair aan de Vlaamse en internationale mariene onderzoeksgroepen;
 • het bevorderen van de nationale en internationale uitstraling van het Vlaams marien onderzoek;
 • het fungeren als nationaal en internationaal aanspreekpunt op het gebied van het marien onderzoek;
 • het bevorderen van de oceaangeletterdheid in Vlaanderen en van de visibiliteit van het marien onderzoek bij het grote publiek;
 • het op maat aanreiken van wetenschappelijke data, informatie, kennis en inzichten aan de Vlaamse mariene onderzoeksgemeenschap, de blauwe economie en aan beleidsverantwoordelijken op het vlak van mariene aangelegenheden;
 • het inzetten en beheren van grote mariene onderzoeksinfrastructuur, inclusief onderzoeksvaartuigen, een marien station en het Vlaams marien datacentrum.
Om haar strategische doelstellingen te realiseren, vervult VLIZ een aantal kernactiviteiten:
 • ondersteuning van marien wetenschappelijk onderzoek door het ter beschikking stellen van onderzoeksapparatuur en -infrastructuur (bv. RV Simon Stevin); uitbouwen en beheren van het VLIZ-datacentrum; vertonen van een uitgebreide collectie mariene literatuur in de VLIZ-bibliotheek;
 • combineren van het detecteren van uitdagingen en kansen voor marien onderzoek in Vlaanderen met actief onderzoek, inclusief in samenwerking met het bedrijfsleven;
 • ondersteuning van een duurzaam en wetenschappelijk onderbouwd beleid voor het kustgebied, de zeegebieden en de aangrenzende estuaria door het leveren van beleidsrelevante producten en diensten aan de mariene onderzoeksgemeenschap, beleidsmakers en industrie;
 • beheer van een informatiedesk dat kwaliteitsvolle zeegebonden informatie deelt met verschillende doelgroepen (professioneel en breed publiek, lokaal en internationaal, onderwijs- en onderzoeksgemeenschap) en in verschillende bestaande en innovatieve vormen;
 • het opnemen van mandaten om de Vlaamse mariene onderzoeksgemeenschap te vertegenwoordigen in de internationale marien-wetenschappelijke kringen, en formele netwerken rond de blauwe economie;
 • het huisvesten en ondersteunen van internationale organisaties voor de Vlaamse overheid (UNESCO/IOC Project Office for IODE, EMB-secretariaat, EMODnet secreatariaat, JPI Oceans secretariaat Brussel);
 • (co-)organisatie van de Vlaamse bijdrage aan mariene onderzoeksinfrastructuren van de ESFRI-lijst, zoals LifeWatch, ICOS en EMBRC.

Institutes

Child organizations
Vlaams Instituut voor de Zee; WoRMS Data Management Team

Events

Duurzame Visweek Ugent 2013
EMODnet Sea-Basin Checkpoints Stakeholder Conference
LifeWatch.be User & Stakeholders Meeting
LifeWatch.be User & Stakeholders Meeting
Vissennetwerk: trekvissen en zoet-zout migratie
ICOS Belgium Consortium Study Day
LifeWatch/WoRMS editor workshop: Nemys
'Dag van de Oceanen' : Avondlezingen over de zee
10th VLIZ Young Marine Scientists' Day 2009
11th VLIZ Young Marine Scientists' Day 2011
12th VLIZ Young Marine Scientists' Day 2012
13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes - INTERCOH 2015
13th VLIZ Young Marine Scientists' Day 2013
14th International Meiofauna Conference
14th VLIZ Young Marine Scientists' Day 2014
15th VLIZ Young Marine Scientists' Day 2015
16th VLIZ Marine Scientist Day 2016
17th VLIZ Marine Science Day 2017 - #VMSD17
18th VLIZ Marine Science Day 2018 - #VMSD18
19th VLIZ Marine Science Day 2019 - #VMSD19
1st EMODnet Open Sea Lab: hackathon
1st EMODnet Open Sea Lab: Kick-off
1st ICOS pCO2 instrument intercomparison exercise - POSTPONED
1st MARBENA e-conference: European Heritage under Threat: Marine Biodiversity in Mediterranean Ecosystems
1st VLIZ Young Marine Scientists' Day 2001
20 jaar VLIZ: Academische zitting - VLIZ doorbreekt grenzen
2024 Belgian Polar Community Day
20th VLIZ Marine Science Day 2020 - CANCELLED
22nd TCI Conference: Coastal Marine Tour
23rd Session of the IOC Committee on International Oceanographic Data and Information Exchange & 10th Anniversary (2005-2015) Celebration of the Establishment of the IOC Project Office for IODE, Oostende, Belgium
28th Annual Conference of European Cetacean Society
2de Europees kampioenschap Meeuwenschreeuwen - CANCELLED
2e Kustforum 2010 : Jouw blik op de kust ?
2nd Deep-water Circulation Congress: the Contourite Log-book
2nd International Marine Science Communication Conference
2nd MARBENA e-conference: Marine Biodiversity in the Baltic and the European Context
2nd VLIZ Young Marine Scientists' Day 2002
300 jaar Oostendse Compagnie - Publieksavond
300th Anniversary of the Ostend Company - Scientific Conference
35th IAMSLIC Annual Conference & 13th Biennial EURASLIC Conference: 'Confluence of Ideas: Evolving to meet the challenges of global change'
3de Europees kampioenschap Meeuwenschreeuwen
3rd MARBENA e-conference: Marine Biodiversity in the Mediterranean and the Black Sea
3rd VLIZ Young Marine Scientists' Day 2003
3rd Workshop of the WoRMS editors - brainstorming session on how the taxonomic backbone of WoRMS can be advanced
4DEMON Final meeting: 4 DEcades of Belgian marine MONitoring - uplifting historical data to today's needs
4th MARBENA e-conference: Newly Associated States and Marine Biodiversity Research
4th VLIZ Young Marine Scientists' Day 2004
5th European Marine Board Forum 'Ocean Climates Nexus'
5th MARBENA e-conference: Genetic Biodiversity in Marine Ecosystems: Measurement, Understanding and Management
5th VLIZ Young Marine Scientists' Day 2005
6th EMB Forum- Implementing the UN 2030 Agenda: What role for marine science?
6th MARBENA e-conference: Sustaining Livelihoods and Biodiversity - Attaining the 2010 Target in the European Biodiversity Strategy
6th VLIZ Young Marine Scientists' Day 2006
7th MARBENA e-conference: The Southern and Eastern Mediterranean Sea and the Black Sea: New challenges for marine biodiversity research and monitoring
7th VLIZ Young Marine Scientists' Day 2007
8th International Congress for Underwater Archaeology - IKUWA8
8th MARBENA e-conference: Marine Biodiversity Research that matters!
8th VLIZ Young Marine Scientists' Day 2008
9th VLIZ Young Marine Scientists' Day 2009
A future for fisheries? Towards effective strategies for sustainability
Aankomst Simon Stevin in Oostende
Academic Session 10 Years VLIZ
Academische studiedag: 5 jaar strand-natuurreservaat 'De Baai van Heist' : De Vlaamse stranden: steriele zandbakken of natuurpatrimonium?
Academische zitting viering Dr. Rudy Herman
Advancing Data Stewardship: insights from environmental and life sciences research infrastructures
ALFF showcase @eindjeaarsexpo kunsthumaniora Sint-Lucas Gent
ALFF showcase @opendeurdag kunsthumaniora Sint-Lucas Gent
ALFF video showcase - Algae microbiomes: Friends or Foes?
AQUA-LIT North Sea Learning Lab
Aquaculture and its Role in Integrated Coastal Zone Management
Aquacultuur Vlaanderen: Opstarten van een aquacultuurbedrijf in Vlaamse context
AquaRES follow-up committee and user workshop
AquaRES Workshop
AQUAVALUE Meeting
ASFA Board Meeting
ASSEMBLE Plus Data Management Plan workshop
Assemble+ workshop: FAIR Data Management for Long-term Biological and Omics Datasets from Marine Stations
B2B Belgian Offshore Wind supplies
Basiscursus Grote Schelpenteldag 2022: Strandschelpen voor beginnende liefhebbers
Beaufort04
Belgian innovation in wind energy: industry - academia - interaction
Belgian National Ocean Decade Committee - meeting
Belgian Premiere Jean-Michel Cousteau’s Secret Ocean 3D
Belgica Society International - lezing Prof. Patrick De Deckker
Bestuursvergadering CEDA (Central Dredging Association)
Bezoek Baskische delegatie voor milieu
Bezoek college secretaris-generaal EWI
Bezoek EU-commissaris Sinkevicius & Minister Crevits aan Oostende
Bezoek Europees Commissaris Karmenu Vella
Bezoek EWI
Bezoek JPI OCEANS
Bezoek lerarenopleiding VIVES Torhout
Bezoek Minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne aan VLIZ Marine Robotics Centre
Bezoek NIOZ - Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
Bezoek UGent Blue Growth Summer School
Bezoek UNESCO-scholen Vlaanderen
Bezoek Vlaamse Algemene Afvaardiging binnen de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU (AAVR EU)
Bijscholing voor leerkrachten: De oceaan in een veranderend klimaat
Bijscholing voor leerkrachten: Een oceaan vol plastic - Antwerpen
Bijscholing voor leerkrachten: Een oceaan vol plastic - Antwerpen
Bijscholing voor leerkrachten: STEM-project: WALL-E en de laatste plant op aarde
Blue Accelerator: your journey to offshore innovation
Blue Economy Science Summit (BESS 2020) - UITGESTELD naar 2021
Blue Economy Science Summit (BESS 2021) - Intellectuel Property
Blue Economy Science Summit (BESS 2022) - Stakeholder Engagement
Blue Economy Science Summit (BESS 2024)
Blue Opportunity & Networking Day
Blue-Cloud Hackathon
Boekvoorstelling 'Oorlog onder water'
Boekvoorstelling 'Pekel en kabeljauw' - Doris Klausing
Boekvoorstelling: '80 Oostendse spookverhalen en wondervertellingen'
Boekvoorstelling: De wetenschap van de zee, over een onbekende wereldoceaan
Boekvoorstelling: Grenzeloos Oostends (Roland Desnerck)
Boekvoorstelling: Schatten en Scheepswrakken door Dirk en Tomas Termote
Boekvoorstelling: Strandvondsten - een praktische veldgids
Boekvoorstelling: Tot elke prijs - Doris Klausing
Boekvoorstelling: Vissen in het verleden - 500 jaar Vlaamse zeevisserij
Building a European Marine Observation and Data Network ‘EMODnet’: Biological Data Analysis Workshop
Buurtdag InnovOcean Campus
Café de Zee: Zeehavens en hun omgeving in transitie
Carlo Heip International Award ceremony
Catalogue of Life Global Team Meeting - Spring 2015
Catalogue of Life Mini Symposium - Spring 2015
Catching the waves in the ocean decade - Career & networking event for students & alumni of marine, freshwater & tropical master programmes
Ceremonie overdracht SeaExplorer van VUB naar VLIZ
Ceremonie ter gelegenheid van afvaart Mtafiti
CLAMER conferentie "Marine climate change in Europe"
CLIMAR - Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities
Coastbuster-project meeting
Coastbusters Day
CoastGis 2011
CoastLab12 - 4th International Conference on the Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection
Colloquium 'Kustzonebeheer vanuit geo-ecologische en economische invalshoek'
Colloquium Visserij, handel en piraterij: Vissers en vissersnederzettingen in en rond het Noordzeegebied in de Middeleeuwen en later
Comité van Plaatsvervangende Permanente Vertegenwoordigers
CommOCEAN2016 - 2nd International Marine Science Communication Conference
CommOCEAN2016 – OTGA Training course: Ocean Science Communication Tools
Compendium 2015 stuurgroep
Consortium FlandersMarine
Consultatieworkshop ‘Visserijonderwijs, milieu en duurzaamheid’
Contactdag Maritiem Erfgoed & Museologie
Contactmoment duikers IWT-project 'Archeologisch Erfgoed in de Noordzee'
COREPOINT workshop
COST-ETN first training school: Data upload and visualisation - POSTPONED
CREST expertengroep
CREST Expertengroep
CREST Expertengroep
CREST final conference: Climate Resilient Coast
CREST Guidance Committee 1
CREST Guidance Committee 2
CREST Guidance Committee 3
CREST Guidance Committee 4
CREST Guidance Committee 5
CREST Guidance Committee 6
CREST Midterm conference
CSA MarineBiotech eindconferentie
Cursus: Zeeweek, alles van de zee
Dag van de Garnaal
Dag van de wetenschap 2010: open schip
Dag van de Wetenschap 2012
Dag van de Wetenschap 2013
Dag van de Wetenschap 2014 - Met een been in de zee
Dag van de Wetenschap 2015 - VLIZ doet mee!
Dag van de Wetenschap 2016 - Marien onderzoek toen & nu
Dag van de Wetenschap 2017 - Marien Onderzoek: Veranderende Zee
Dag van de Wetenschap 2018 - Noordzeemysteries
Dag van de Wetenschap 2019
Dag van de Wetenschap 2020 - DIGITAAL
Dag van de Wetenschap 2021: Santé Zee - AFGELAST
Dag van de Wetenschap 2023: Santé Zee
Dag van de Wetenschap: Expeditie Simon Stevin
De Grote Schelpenteldag 2018
De kust van nature: 1500 tot 2100
De Oostendse Spuikom: historiek, onderzoek en perspectieven
De Schelde doorheen de getijden
De toekomst van de zee / De zee van de toekomst: Ontwikkeling Langetermijnvisie Noordzee 2050
De toekomst van de zee / De zee van de toekomst: Voorstelling Langetermijnvisie Noordzee 2050
De zee gemeten
De zee van morgen : Lezingenavond over een zee in voortdurende verandering
DEDUCE - Regional Assessment Workshop
Denkersprogramma Water & Klimaat - debat
Digital Ocean Forum 2023
DISARM progress meeting - Dumpsites of munition: Integrated Science Approach to Risk and Management
Diving into Marine Minds - IMBRSea symposium
Doop Simon Stevin
Doop Wandelaar
DTO-BioFlow Kick-off meeting - Integration of biodiversity monitoring data into the Digital Twin Ocean
Dunes and Estuaries: International Conference on Nature Restoration Practices in European Coastal Habitats
Duurzame Visweek Ugent 2012
Duurzame Visweek UGent 2014
E-conference on Demands for Taxonomic Clearing System
E-conference on Marine Research Infrastructures: the Need for better Information and Co-ordination
E-conferentie: Beoordelingskader Schelde estuarium
EBR II Conference - Empowering Biodiversity Research
Ecopath 40 year conference
Ecosystem-based Stock Enhancement Workshop
ECSA Local Meeting - Estuarine Restoration: from theory to practice and back
Educatieve vaart Maritiem Instituut Mercator Oostende
Educatieve vaart MOS
Educatieve vaart VELEWE
Educatieve vaart zee- en kustgidsen
Educatieve vaarten - Week van de Zee 2014
Educatieve vaarten Week van de Zee
Een klimaat voor erfgoedbescherming : Reageren op Klimaatsverandering door publieke betrokkenheid en sociale innovatie
Eerste jaarlijks overleg bathymetrie
Eerste steenlegging InnovOcean Campus
Eighteenth Session of the IOC Committee on International Oceanographic Data and Information Exchange (IODE XVIII)
Eindconferentie Micro B3
Eindconferentie PERSEUS project
Eindgebruikersgroep Kustdynamiek
Electronic Conference on MARine Biodiversity in Europe
EMBRC FAIR Training Course
EMBRC-BE event
EMBS53 - European Marine Biology Symposium
EMODnet Biology Marine Species Traits Workshop (4)
EMODnet 2nd Open Conference and Jamboree - POSTPONED
EMODnet Biological and Ecological Traits of marine species Workshop
EMODNet Biological Data Products Workshop
EMODnet Biological Trait Workshop
EMODnet Biology data product workshop
EMODnet Biology workshop: essential marine biological data products
EMODnet biology year 1 general meeting
EMODnet Jamboree
EMODnet Open Conference: Consolidating the Foundations, Building the Future
EMODnet Open Sea Lab II: hackathon
EMODnet Open Sea Lab II: Kick-off event
EMODnet Second Open Conference and Jamboree
EMODnet Species Attributes Workshop
Empowering Biodiversity Research
Empowering Biodiversity Research Conference II - POSTPONED TO 2021
EMSEA 2013: European Marine Science Educators Association Conference
EMSEA 2014: European Marine Science Educators Association Conference
EMSEA 2015: European Marine Science Educators Association Conference
EMSEA 2016: European Marine Science Educators Association Conference
EMSEA 2017: European Marine Science Educators Association Conference
ENCORA conference on European Action Plans: Key issues for advancing Sustainable Management of our Coastal Zones
ERA-MBT Final Conference: Oceans of opportunities
ERA-MBT Stakeholder meeting: Marine Biotechnology - enabling future innovations
Erfgoedcafé 2022
ERVO-workshop
ESF Marine Board : Autumn Plenary Meeting
EUROCEAN 2010
EurOcean Meeting
EurOcean Steering Committee Meeting
EuroFleets - 3de algemene vergadering: General Assembly en Mid-term review
Eurofleets - Final Workshop WP3 (eco-responsibility & eco-design & for European RV)
Eurofleets Workshop
EuroMarine hyperspectral satellite observation foresight workshop
Euromarine Workshop on 'Linking data systems, dissemination and science applications'
European Marine Board ExCom Meeting
European Marine Observation and Data Network 'Data Products Workshop'
European Maritime Days 2017 - Workshop: to be or not te be (in blue growth)
European Seagull Screeching Championships 2024
Europees kampioenschap Meeuwenschreeuwen
Europees kampioenschap Meeuwenschreeuwen
Europese Commissie - EASME Team development
Ex ante evaluatie van het Belgisch Operationeel Plan i.k.v. het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en de Visserij
Expeditie en persmoment Planeet Zee 2012
Expeditie Planeet zee - 2009
Expeditie Planeet Zee 2011
Expeditie Planeet Zee 2013
Expeditie Planeet Zee 2014
Expeditie Simon Steven: 10 jaar Vlaams onderzoeksschip
Expeditie Zeeleeuw Editie 2005
Expeditie Zeeleeuw Editie 2006
Expeditie Zeeleeuw Editie 2007
Expertengroep Compendium voor Kust en Zee
Expertengroep Compendium voor Kust en Zee
Expertengroep Compendium voor Kust en Zee
Expertengroep Compendium voor Kust en Zee
Expertengroep Compendium voor Kust en Zee
Expertengroep Compendium voor Kust en Zee (II)
Expertengroep Compendium voor Kust en Zee (III)
Expertengroep Compendium voor Kust en Zee (IV)
Expertengroep Gekaapte Brieven
Expertengroep Historiek Belgische Zeevisserij: pelagische kustvisserij in Vlaanderen en zuidelijke Noordzee (Downs Herring)
Expertengroep Kust & Zee
Expertengroep Kustdynamiek
Expertengroep LifeWatch
Expertenpanel Compendium
Expo Marine Art Project
Expo Operatie Noordzee 1944-45
Expo Operatie Noordzee 1944-45 (verlengd)
Expo Zeekracht
Expo: 1914-18 - De Slag om de Noordzee
Expo: Vissen in het verleden - 500 jaar Vlaamse zeevisserij
Feestzitting - Het Zwin: van gisteren naar morgen
Festival van de Architectuur 2021 - Colloquium: Architectuur in transit
Finale 14e Geo-olympiade
First Conference on Ocean Literacy in Europe
First JPI Oceans conference
First Mares Conference Marine Ecosystems Health and Conservation
First Meeting of the IODE Steering Group on MEDI
First Session of the Intergovernmental Working Group on IOC Oceanographic Data Exchange Policy’
Fish Welfare Symposium
Freshwater Animal Diversity Assessment Workshop
From WoRMS to a Mollusca Global Species Database
FUST OCEAN Promotion Week
FWO-conclaaf 2014
G-STIC 2019 - Closed OECD Workshop: Digital Technologies in the Ocean Economy - Exploring the Future
G-STIC 2019 - Open session: Blue technologies within sustainable ocean resources
GEANS Stakeholder Event: Advances in DNA-based methods for marine management questions
Gen for Waves
Geography of Inshore Fisheries and Sustainability Partner Meeting
Gidsendag
GIFS partnervergadering en GIFS stakeholdermeeting
Global Wind Day
GLOSS Data Center meeting - Global Ocean Observing System
Grenzen aan de kust - uitdaging voor een dynamisch kustbeheer
Grote Schelpenteldag 2019
Grote Schelpenteldag 2020 - CANCELLED
Grote Schelpenteldag 2021 - met ScHELPdesk
Grote Schelpenteldag 2022
Grote Schelpenteldag 2023
Grote Schelpenteldag 2024
HACK Belgium 2019 - Life Sustaining Oceans
Haven Oostende – Offshore event
Help! Hoe wek je interesse voor wetenschap in de klas Finaliteit arbeidsmarkt?
Heronthulling zeekaart
Historiek van de Zeevisserij in Vlaanderen/België
Historiek van de Zeevisserij in Vlaanderen/België
Hotels and Registration of Travellers, Migrants and Tourists
Hulde Carlo Heip
HYDRO vzw: Raad van Bestuur & Algemene Vergadering
Hydro17
Hydrographic Society Benelux: Kustmonitoring ter voorkoming van overstromingsrisico’s
ICES Study Group on Biodiversity Science Workshop
ICES Working group on History of Fish and Fisheries
ICES Working Group on History of Fish and Fisheries
ICES Working Group on Marine Renewable Energy (WGMRE)
ICOS pCO2 instrument intercomparison
ICOS/SOCAT workshops on surface ocean pCO2 observations, synthesis and data products
III Belgian-Portugese routes for the Blue Economy - Industry 4.0 is calling
ILVO: an ocean of opportunity
Improved Fisheries and Science Partnerships as Policy Drivers
Info-avond: De toekomstvisie voor de Spuikom
Infoavond Monitoring recreatieve visserij
Infodag en promotiesessie voor de Vlaamse garnaal
Informatie aan Zee
Infosessie 'Tweede oproep voor onderzoeksprojecten door het Marine Biotechnology ERA-NET'
Infosessie financiering internationaal onderzoek - Focus op de mariene sector in brede betekenis: aquacultuur, visserij, blauwe biotechnologie, energiewinning op zee, milieuaspecten
Infosessie Garnaalvisserij
Infosessie publieke en private datasets Vlaamse kust
Infosessie. Onze onderwaterbodems: verzegelde bewaarkast of tijdbom?
Inspiratiereeks "Wat met Water?"
Integrated Field Course Oceans and Lakes
International Diatom Symposium
International Marine Science Communication Conference
IOC/IODE/OTGA-VLIZ Training Course: Ocean Data Management
IODE-Seminars I : Linking Sea and Sky - MetOcean modeling to deal with coastal hazards
IODE-Seminars II : Satellite Wind and Wave Products for Marine Forecasting
IRSO 2023: 34th Annual International Research Ship Operators meeting
ISECA Final Conference
ISECA Meeting Oostende
Jaarlijkse rede van de gouverneur ‘Een zee van kansen - onze Noordzee’
Joint ICES/OSPAR Expert Group on Seabirds (JWGBIRD)
Joint OSPAR/HELCOM/ICES Working Group on Seabirds
JPI Oceans seminar January 2019
Kick off meeting EMODnet biologie
Kick-off Clay Tectonics
Kick-off DISARM - Dumpsites of munition: Integrated Science Approach to Risk and Management
Kick-off INSPIRE Europe (Innovative Solutions for Plastic Free European Rivers)
Kick-off MAREGRAPH
Kick-off meeting AQUAVALUE-project
Kick-Off meeting ERA-NET Marine Biotechnology
Kick-off meeting Testerep project
Kick-off PROBIO: PROspection for BIOactive compounds in the North Sea
Kick-off werkgroepen Think Tank North Sea
Kinderuniversiteit
Klankbordgroep Wetenschappelijke Commissie VLIZ 2015
Klankbordgroep Wetenschappelijke Commissie VLIZ 2016
Klankbordgroep Wetenschappelijke Commissie VLIZ 2017
Klankbordgroep Wetenschappelijke Commissie VLIZ 2018
Klankbordgroep Wetenschappelijke Commissie VLIZ 2019: Coastal Treasures
Klankbordgroep Wetenschappelijke Commissie VLIZ 2020
Klankbordgroep Wetenschappelijke Commissie VLIZ 2021
Klankbordgroep Wetenschappelijke Commissie VLIZ 2022
Klankbordgroep Wetenschappelijke Commissie VLIZ 2023
Kustsymposium: Is er nog ruimte voor duinen aan onze kust?
Lancering Compendium voor Kust en Zee
Lancering Compendium voor Kust en Zee 2015
Lancering Compendium voor Kust en Zee 2018
Lancering Kustkompas
Lancering VLIZ Marine Robotics Centre
LargeNet Data Workshop
Launch of the Belgian Node of the European Marine Biological Resource Centre (EMBRC)
LECOFISH Workshop
Leerkrachtenconferentie
Lenteprikkel 2007
LifeWatch 8th Stakeholders Board & LiNC Meeting
LifeWatch Biodiversity Day 2021: biologging & camera trapping
LifeWatch Biodiversity Day 2022: Habitat mapping - POSTPONED
LifeWatch Biodiversity Day 2023: Habitat mapping
LifeWatch Biodiversity Day 2024: Taxonomy
LifeWatch Data Analysis Workshop
LifeWatch Data Analysis Workshop: Cetacean passive acoustic sensor network
LifeWatch Data Analysis Workshop: data archeology shrimp bycatch
LifeWatch Data Analysis Workshop: Optimization LifeWatch marine observatory sampling design
LifeWatch expertengroep
LifeWatch expertengroep
LifeWatch expertengroep
LifeWatch Flanders workshop: Research Data Management - Hands-on introductions to research data management and publication
LifeWatch Maritime Industry Advisory Board Meeting
LifeWatch Maritime Industry Workshop
LifeWatch Observatory Sensors Meeting
LifeWatch projectmeeting voor de Belgische LifeWatch partners
LifeWatch VLIZ workshop: Bringing together marine biodiversity, environmental and maritime boundaries data in R
LifeWatch workshop: Data Storage Tags
LifeWatch-BIOVEL workshop
LifeWatch-WoRMS Porifera Editor Workshop - ONLINE
LifeWatch.be projectmeeting
LifeWatch.be User & Stakeholders Meeting 2020 - ONLINE EVENT
LifeWatch/AtlantOS - European Tracking Network (ETN) developments workshop
LifeWatch/AtlantOS - European Tracking Network (ETN) workshop
LifeWatch/Jerico-Next data analysis workshop: Flow Cytometry
LifeWatch/Jerico-Next Post-Cruise Data Analysis Workshop
LifeWatch/WoRMS editor workshop: Talitraits
LifeWatch/WoRMS editors workshop: World Register of Introduced Marine Species
LifeWatch/WoRMS workshop: Antarctic species
LifeWatch/WoRMS workshop: Compositae
LifeWatch/WoRMS workshop: MolluscaBase
LifeWatch/WoRMS workshop: Porifera - POSTPONED
LifeWatch/WoRMS workshop: Thecostraca
Littoral 2012
Living Lab Raversijde - Kickoff
Lucht zonder grenzen - Air sans frontières. Infosessie - Session info
MarBEF Theme 1: Global Patterns of Marine Biodiversity Across Ecosystems
MarBEF/IODE Training Course on Marine Biodiversity Data Management
MAREDFlow : 'Vlaanderen, maritieme kennisregio'
MARID IV Marine and River Dune Dynamics
Marine Biodiversity Data Management Training Course
Marine Board Communication Panel
Marine Board Forum: "Marine Data Challenges: from Observation to Information"
Marine Science meets Marine Industry 2017
Marine Science meets Maritime Industry 2012
Marine Science meets Maritime Industry 2016
Marine Science meets Maritime Industry 2018
Marine Science Meets Maritime Industry 2019
Marine@Ugent minisymposium
MarineArt tentoonstelling
MarineBiotech ERA-NET Project management Team meeting
MarinERA - Steering Committee Meeting
Master Class "NAGOYA Protocol and Access and Benefit Sharing (ABS) under the Convention on Biological Diversity (CBD)"
Masterclass Grote Schelpenteldag 2021
Masterclass Grote Schelpenteldag 2022: Strandschelpen voor al wat gevorderde schelpenkenners
Masterclass Ocean Decade
Meeting European Commission - International Hydrographic Organization
Meeting European Fisheries Control Agency
Meetnet Vlaamse Kust - project Broersbank
MERMAID Conference: Multi-Use Offshore Platforms, Challenges and Opportunities for Europe
MERMAID Conferentie
MICRO2018 - Fate and impacts of microplastics
MIMAC - Marine Incidents Management Cluster
MIMAC 2006: International Conference on Marine Incidents Management: Research in the framework of the BELSPO Supporting Actions - SPSDII
Minister-President Bourgeois bezoekt VLIZ, MSO en RV Simon Stevin
Moet er nog zand zijn: een wetenschappelijke kijk op de kustlijn van morgen
MSP4BIO General Assembly
Multibeam water column data: state-of-the-art & perspectives
Nacht van de onderzoekers
Navigating the Future: foresight workshop
NeMys - World Register of Free-living Marine Nematodes : editor workshop (WoRMS)
Netwerkbijeenkomst Vlaams Aquacultuurplatform: ‘Maricultuur op de Noordzee’
Non-indigenous species in the North-East Atlantic
Noordzeesymposium - De Noordzee, geografisch bekeken
North Sea Palaeolandscapes Conference 2019
North Sea Wrecks project meeting
OBIS Data Workshop on animal tagging and tracking data
OBIS data workshop on benthic invertebrates
OBIS-ENV-DATA Workshop
Ocean Biodiversity Informatics: International Conference on Marine Biodiversity Data Management
Ocean Decade meets Mission Ocean
Ocean Literacy workshop H2020
Ocean's library partnership : workshop at the 2nd Intergovernmental Review of the Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities (GPA), organized by UNEP (16-20/10/2006)
Oceans Past Platform: meeting synthesis group
Oceans Past VIII Conference - CANCELLED
ODINAFRICA Data Management Course
OECD Scoping Workshop Marine Biotechnology
Official inauguration of the IOC Project Office for IODE
Officiële inhuldiging Digital Experience Lab
Officiële inhuldiging InnovOcean Campus
Officiële inhuldiging van de VLIZ wetenschapshaven, USV Gobelijn en werkboot Abbé Mann
Officiële ondertekening institutioneel convenant UGent-VLIZ
Officiële opening EMODnet-secretariaat
Officiële opening zeewaterleiding - startschot masterplan Marien Station Oostende
Olivier Roellinger culinary competition - for the preservation of marine resources: award ceremony 2018
OMES DAG - De Schelde meten, de toekomst weten?
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Provincie West-Vlaanderen en VLIZ
ONLINE TRAINING: EMODnet Biology workshop on data formatting, quality control & Publishing
Ons Kustbeleid onder de loep
Onthaal deelnemers OSPAr-commissie
Oostende voor Anker - De Belgen op de Zuidpool
Oostende voor Anker - Kuifje aan Zee
Oostende voor Anker 2010
Oostende voor Anker 2011
Oostende voor Anker 2012
Oostende voor Anker 2013
Oostende voor Anker 2014
Open Monumentendag - Oesters & Onderzoek
Open Monumentendag 2020 @Marien Station Oostende VLIZ
Open Sea Lab 3.0 hackathon
Open Wetenschappelijke Commissie
Opening secretariaat Marine Board
Opleiding portaalsite waterinfo.be
Opleiding portaalsite waterinfo.be
Opleiding SeaWatch-B: gekruide vis
Opleiding SeaWatch-B: Plastic
Opleiding SeaWatch-B: Schelpen herkennen (verdiepende opleiding)
OTGA training: Marine Biogeographic Data Management (Contributing and using OBIS)
OTGA training: OBIS Asian nodes and Coral Reef Training Course
OTGA training: OBIS Nodes - Train the Trainers
OTGA Training: Research Data Management
OTGA/KMFRI/VLIZ training course: Marine Biogeographic Data Management
OTGA/VLIZ Training Course: Marine GIS Applications for Integrated Coastal Zone Management
OTGA/VLIZ Training Course: Research Cruise Planning and Management
OVAM Ecodesign challenge - plastic soep
Overleg symposium over klimaatadaptatie en kustverdediging
Pedagogische Studiedag Maritiem Instituut Mercator Oostende
PEGASO Workshop on Spatial Data Infrastructures
Persconferentie LifeWatch - Meeuwen
Persmoment : Zeekrant 2008
Persmoment Expeditie Planeet Zee
Persmoment Expeditie Planeet Zee 2011
Persmoment FlanSea
Persmoment presentatie garnalenboek
Persmoment: Flanders’ Aquaculture in the world
Persmoment: ikhebeenvraag.be
PERSUADE project: eindgebruikersmeeting
PERSUADE project: eindgebruikersmeeting
PERSUADE project: Kick-off
Persvoorstelling 'Keerpunten in de Vlaamse visserij'
Persvoorstelling Boek "Vissers Vissen Veilig"
PIANC - 5th BTV - Blue & Green Energy
Pint of Science - Wereldoceaandag 2019
Pint of Science - Wereldoceaandag 2020 - CANCELLED
Pint of Science - Wereldoceaandag 2023
Pintafish Informatie- en Contactdag 2015
Planeet Zee : Editie 2008-2009
Planeet Zee : Editie 2010-2011
Planeet Zee Editie 2008
Planeet Zee take-off
PlaneetZee kinderworkshop: bestuur je zelfgebouwde onderwaterrobot!
PlaneetZee kinderworkshop: Koken met zeewier
PlaneetZee@Work - editie 2014-2015
PlaneetZee@Work - editie 2015-2016
PlaneetZee@Work - editie 2016-2017
PlaneetZee@Work 2014-2015 Slothappening
PlaneetZee@Work 2014-2015 Stage
PlaneetZee@Work 2015-2016 Slothappening
PlaneetZee@Work 2015-2016 Stage
PlaneetZee@Work 2016-2017 Slothappening
PlaneetZee@Work 2016-2017 Stage
Plastic Pirates - Go Europe! - Launch
PLUXIN final meeting - Plastic Flux for Innovation and Business Opportunities in Flanders
PLUXIN kick-off meeting - Plastic Flux for Innovation and Business Opportunities in Flanders
Pre-event CLAMER conferentie "Marine climate change in Europe"
Presentatie & aansluitend debat rond de hervorming van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
Presentatie en aansluitend debat over de hervormingsvoorstellen voor het Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Prijsuitreiking scholenwedstrijd Operatie Noordzee 1944-45
PROBIO meeting - PROspection for BIOactive compounds in the North Sea
Project P (Plastic) Bredene
Publieke Consultatie Groenboek GVB
RCM North Atlantic Meeting
Regiogids Kust - sessie 1 - Landschap van de zee lezen
Regiogids Kust - sessie 2 -Bezoek aan VLIZ-bib & Lespakket 'Visserij & Visconsumptie'
Regiogids Kust - sessie 3 - Duurzaam Kustbeheer
Research Seminar Ghent University
Rondetafeldiscussie : Perspectieven en beperkingen van aquacultuur aan onze kust
SAMEN GROEIEN - 1ste Belgisch-Nederlandse Zeewierevent
Schelpenopleiding Grote Schelpenteldag 2019
Schelpenopleiding Grote Schelpenteldag 2020
Schooluitstappen Zeeleeuw in het kader van de ‘Week van de Zee’
Schooluitstappen Zeeleeuw in het kader van de ‘Week van de Zee’
Scientific Conference and Commemorative Event on the Underwater Cultural Heritage from World War I
Sea Alarm Conference - 'Oiled Wildlife in Europe-Preparedness, Response, Monitoring, Evaluation'
Sea for Society Meeting
SeaBioComp final conference
Seabird Group 10th International Conference
Seaposium
SeArch Eindconferentie
Second BeNCoRe Conference: Geographic Information Systems in Coastal and Marine Research and Management
Seminarie 'Passieve visserij en maricultuur binnen de Vlaamse windmolenparken ?'
Seminarie Meeuwen@kust
Slotconferentie van het Belgische klimaat- en zeeproject CLIMAR
SMEBD Council Meeting & Annual General Meeting
Socio-economische analyse van het gebruik en de kost van degradatie van de Belgische mariene wateren (deel 1)
Socio-economische analyse van het gebruik en de kost van degradatie van de Belgische mariene wateren (deel 2)
Spring Plenary European Marine Board Meeting
Stakeholder meeting Testerep project - citizen science
Stakeholder meeting Testerep project - travelling exhibition
Stakeholdersmeeting rond de Vlaamse Baaien (+ workhops)
Startschot Flanders Marine
Strandschelpenles voor beginners 2021
Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) - Technische Werkcommissie Visserij (TWV)
Studie- en trefdag voor Kustgidsen 2008
Studie- en trefdag voor Kustgidsen 2012
Studie- en trefdag voor Kustgidsen 2013
Studie- en trefdag voor Kustgidsen 2014
Studie- en trefdag voor Kustgidsen 2016
Studie- en trefdag voor Kustgidsen 2017
Studie- en trefdag voor Kustgidsen 2021 - UITGESTELD
Studie- en trefdag voor Kustgidsen 2022
Studie- en trefdag voor Kustgidsen 2023
Studie-tweedaagse vleermuizenmigratie
Studiedag 'Koers zetten naar een museumhaven in Oostende'
Studiedag ‘Biodiversiteit aan en van de kust’
Studiedag 100 jaar kust & klimaat
Studiedag archeologie en onderwaterlandschap (SeArch)
Studiedag De Vlaamse grijze garnaal: ontwikkelingenen innovaties
Studiedag De Zee
Studiedag Duinen: laat het stuiven…
Studiedag i.v.m. De recente ontwikkelingen van en in de oceanen
Studiedag In het oog van de storm: de Vlaamse zeevisserij op de drempel van de 21ste eeuw
Studiedag Milieuaspecten van baggerwerken op de Belgische kust
Studiedag Vissen in het Verleden 2011
Studiedag Vissen in het verleden 2013
Studiedag Vissen in het verleden 2015
Studiedag Vissen in het verleden 2017
Studiedag Zandwinning 2024
Studiedag Zeewetenschappen in de klas
Studiedag: 'Beheer van kust en zee: beleidsondersteunend onderzoek in Vlaanderen'
Studiedag: Belgisch zeezand - Een schaars goed?
Studiedag: De Groote Oorlog en de Zee
Studiedag: de rijkdommen van de zee
Studiedag: Fossielen van onze Noordzee
Stuurgroep VALOREVIS EVF-project
SuperNova 2018
SuperNova 2020 - POSTPONED
Superstormen. En hoe ons te beschermen?
Sustainable use of marine and coastal resources in Kenya: from research to societal benefits
Symposium "Human footprint on the seafloor. Keys from the Past, Doors to the Future"
Symposium ‘Improved Fisheries and Science Partnerships as Policy drivers’
Symposium Citizen Science
Symposium Oostende Oosteroever
Symposium: Sant in eigen land, naar een veerkrachtig kustbeheer
Symposium: Schelde door de getijden heen
Symposium: Sea level rise in the Flemish-Dutch delta region
Tentoonstelling ‘Wier Algemeen’
The Colour of Ocean Data
The First MARBEF General Assembly and Kick-off Meeting
The First Session of the JCOMM/IODE Expert Team on Data Management Practices
The North Sea, field lab for marine protection
The ODINAFRICA Planning and Review Meeting, Seminar and Exhibition.
The Royal Academies for Sciences and the Arts of Belgium - Ocean School 010 : Education at Sea - Education for the Sea
THESEUS - Science-Policy Interface event
Think Tank North Sea - werkgroep Ecologisch duurzame Blauwe Groei
Think Tank North Sea - werkgroep Living with Climate Change
Think Tank North Sea - werkgroep Living with Climate Change
Think Tank North Sea - werkgroep Living with Climate Change
Think Tank North Sea - werkgroep Living with Climate Change
Think Tank North Sea - werkgroep Working with Nature
Think Tank North Sea - werkgroepen rapporteren
Third Session of the ICES-IOC SGXML
Tien Jaar RV Zeeleeuw
To sea or not to sea : 2de internationaal colloquium over maritieme en fluviale archeologie in het zuidelijk Noordzeegebied
Trefdag voor Kustgidsen 2018
Trefdag voor Kustgidsen 2019
Try-out workshop Marine Robotics voor secundair onderwijs
Tussen kaai en boek
Tweede BeNCoRe conferentie: Geographic Information Systems in Coastal and Marine Research and Management
UGent aan ZEE
Uitreiking Prijs Dr Edouard Delcroix - CANCELLED
Uitreiking prijs Dr. Edouard Delcroix 2003
Uitreiking prijs Dr. Edouard Delcroix 2005
Uitreiking Prijs Dr. Edouard Delcroix 2008
Uitreiking Prijs Dr. Edouard Delcroix 2010
Uitreiking Prijs Dr. Edouard Delcroix 2014
Uitreiking Prijs Dr. Edouard Delcroix 2016
UNESCO Project Safeguarding the World's Underwater Cultural Heritage Centenary of WWI - werkgroep onderwijs
Unesco-dag met FUST-sessie (Flanders UNESCO Science Trustfonds)
UNESCO-trefdag
UPV-dag van de Zee
UPV-dag van de Zee: de evolutie van polder, kust en Noordzee
UPV-dag van de Zee: De Noordzee, een duurzame en innovatieve toekomst tegemoet
Urban design workshop "Landscaping the East Bank Ostend" - an international academic exercise
VI International conference on the Governance of Atlantic Ports (XIVth-XXIth Centuries)
VII World Conference on Marine Biodiversity 2026 - WCMB 2026
Visopleiding SeaWatch-B
Vissen in het Verleden 2019
Vlaams Aquacultuur symposium 2015
Vlaams Aquacultuur symposium 2018: Micro- en macroalgen: van onderzoek naar industriële toepassing in Vlaanderen
Vlaams Aquacultuur Symposium 2021
Vlaams Aquacultuursymposium 2022: Nieuwe eiwitten voor de aquacultuur
Vlaamse Havendag 2011
Vlaamse Havendag 2015 - bezoek aan 'Simon Stevin'
Vlaamse Havendag 2017
Vlaanderendag
VLIZ ledendag 2020 - DIGITAAL
VLIZ Marine Science Day 2021 - #VMSD21
VLIZ Marine Science Day 2022 - #VMSD22
VLIZ Marine Science Day 2023 - #VMSD23
VLIZ Marine Science Day 2024 - #VMSD24
VLIZ Marine Science Day 2025 - #VMSD25
VLIZ mini-symposium Southern Bight of the North Sea 2013
VLIZ Oosteroever Buurtdag
VLIZ op Ekoli's Questival
VLIZ op Nerdland Festival
VLIZ op Oostende voor Anker 2022
VLIZ op Oostende voor Anker 2023 – Blauw Innovatiedorp
VLIZ op Oostende voor Anker 2024 – Blauw Innovatiedorp
VLIZ Science Symposium: Marine Biodiversity in Belgium
VLIZ Science Symposium: The Ocean and Human Health
VLIZ-Ledendag 2008
VLIZ-ledendag 2010
VLIZ-ledendag 2016 - Ontdek de Oostendse Oosteroever
VLIZ-ledendag 2017: Schelpdieren Binenstebuiten
VLIZ-ledendag 2019: marine robotics centre
VLIZ-ledendag 2020 - UITGESTELD
VLIZ-ledendag 2021: Op sleeptouw langs de nieuwbouw
VLIZ-ledendag 2022
VLIZ-ledendag 2023
VLIZ-webinar Wereldoceaandag: Virtuele Noordzeeduik (waterkolom) - haaien
VLIZ-webinar: Virtuele Noordzeeduik (op de zeebodem) - CANCELLED
VLIZ-webinar: Virtuele Noordzeeduik (zeebodem)
VLIZ-webinar: Virtuele Noordzeeduik (zeeoppervlak) - golven & golfenergie
VLIZ-webinar: Virtuele strandwandeling met zeeweetjes - herfst
VLIZ-webinar: Virtuele strandwandeling met zeeweetjes - lente
VLIZ-webinar: Virtuele strandwandeling met zeeweetjes - winter
VLIZ-webinar: Virtuele strandwandeling met zeeweetjes - zomer
Voorstelling boek ‘Naar Island’
Voorstelling brochure "Vooruitziend en voortvarend", Vlaanderen en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)
Voorstelling Deus Ex Machina – speciaal nummer over nautische literatuur
Voorstelling Jaarboek en uitgebreide Wetenschappelijke Commissie
Voorstelling publicatie KustINzicht
Voorstelling van de duurzaamheidsbarometer voor de Belgische kust
W.A.T.E.R. International Summer School on Hydraulics Measurement Techniques
W.A.T.E.R. Summer School 2017 - Workshop on Advanced measurement Techniques and Experimental Research
W.A.T.E.R. Summer School 2018 - Workshop on Advanced measurement Techniques and Experimental Research
Week van de smaak - Garnalenverhalen
Week van de smaak - Vistournee
Week van de Zee 2009 : Educatieve Vaarten Zeeleeuw
Week van de Zee 2011: Leve de Zee!
Week van de Zee 2014: Zee(r) ... gezond!
Week van de Zee 2016 – Opendeur Marien Station Oostende
Week van de Zee educatieve vaarten Zeeleeuw
WereldOceaanDag - Duik in het onbekende (Lezingenavond over de mysteries & wonderen van onze wereldzeeën-
WereldOceaanDag 2013
WereldOceaanDag 2014
WereldOceaanDag 2016: MANMADE
WereldOceaanDag 2017 - SEAfety First
WereldOceaanDag 2018 - Recreatieve Visserij
Werkvergadering Mariene Biotechnologie in Vlaanderen
Westbanks Integrative Workshop
Wetenschappelijke studiedag 'De Vlakte van de Raan'
Working Group on the History of Fish and Fisheries
Workshop "De Vlaamse Langoustinevisserij: Heropstart van een lucratieve visserij!"
Workshop BSc Leraar Natuurwetenschappen Secundair Onderwijs Karel De Grote Hogeschool Antwerpen
Workshop ecosysteemvisie Noordzee
Workshop Hydrographic Society Benelux: World Hydrographic Day - The key to well-managed seas and waterways
Workshop Lerarenopleiding Artesis Hogeschool Antwerpen
Workshop Lerarenopleiding Karel De Grote School Antwerpen
Workshop Lerarenopleiding Karel De Grote School Antwerpen
Workshop Lerarenopleiding UC Leuven-Limburg
Workshop microplastics
Workshop over de impact van havens op het mariene milieu
Workshop over de taxonomie van dinoflagellatenkysten, meer bepaald het genus Spiniferites
Workshop Partnership for Observation of the Global Ocean (POGO)
Workshop Register of Antarctic Species (RAS)
Workshop Strand in bloei - Oostende
Workshop Vereniging Leraren Biologie
Workshop: bathymetrische survey data
Workshops Science@Sea
World Conference on Marine Biodiversity
World Register of Marine Species (WoRMS) Steering Committee meeting
World Register of Marine Species (WoRMS) Steering Committee meeting
WoRMS - Deep sea portal meeting
WoRMS Steering Committee Meeting
WoRMS Steering Committee Meeting
WoRMS Steering Committee Meeting
WoRMS Steering Committee Meeting
WoRMS/LifeWatch Amphipoda editor workshop
WoRMS/LifeWatch AnnelidaBase editors workshop
WoRMS/LifeWatch Ascidiacea editor workshop
WoRMS/LifeWatch DiatomBase editors workshop
WoRMS/LifeWatch MolluscaBase editors workshop
WoRMS/LifeWatch Nemertea and Parasite workshop
WoRMS/Lifewatch Ostracoda workshop
WoRMS/LifeWatch World Register of marine Cave Species (WoRCS) editor workshop
XII SCAR Biology Symposium
Your Ocean Your Future
Zandwinningssymposium
Zee(r) fascinerend - Thematische avondlezingen over onze zee en kust
Zeebad
Zeebad voor leerkrachten
Zeebad voor leerkrachten
Zeebad voor leerkrachten - najaar 2015
Zeebad voor leerkrachten: Ecosysteemdiensten van de oceaan
ZEEBAD voor leerkrachten: Een oceaan vol plastic - Antwerpen
ZEEBAD voor leerkrachten: Een oceaan vol plastic - Gent
Zeebad voor leerkrachten: Gebruik van de Zee
Zeebad voor Leerkrachten: nieuwe leerplannen aardrijkskunde TSO/KSO
Zeebad voor leerkrachten: Zeetocht naar de offshore windmolens
Zeebad voor leerkrachten: Zeetocht Noordzeeleven
Zeebad voor leerkrachten: Zeetochten Noordzeeleven voor leraren en kustgidsen
Zeefestival ZOUTBAD - WereldOceaanDag 2015
ZEEKERWETEN - burgerwetenschap aan de kust
ZEEKERWETEN - wetenschapsfestival aan de kust
Zeetex seminarie: maritime innovation by textiles
Zeetocht voor leraren en gidsen: Noordzeeleven

Members

Jan Mees
role: General Director
Juana Susana Alcantara
role:
Dias Bakeev
role: Analyst Developer
José Felipe Barradas
role: Researcher
Joana Beja de Almeida e Silva
role: Science Officer Data Centre
Estelle Bertimes
role: Researcher
Melissa Blieck
role: Administrative Assistant Central Supporting Services
Wouter Blomme
role:
Els Bommelyn
role: HR
Wieter Boone
role: Manager Marine Robotics Centre
Willem Boone
role: Researcher
Mattias Bossaer
role: Technical Assistant Research
Marie Catherine Bouquieaux
role: Researcher
Jan Bouwens
role: Manager Marine Station Ostend
Anja Bovenistier
role:
Ben Boydens
role: Analyst Developer
Toon Boydens
role: Scientific employee Policy Information
Arienne Calonge
role: Researcher
Victor Cartelle
role: Senior Researcher
David Casals Blanch
role: Researcher
Ana Catarino
role: Research Group Leader
André Cattrijsse
role: Research Infrastructure Division Manager
Chilekwa Chisala
role: Library Assistant
Hélène Coene
role: HR manager
Bram Conings
role: Researcher
Heidi Coussens
role: Management Assistant Central Supporting Services
Gijs Couvreur
role: Social innovation officer
Steven Dauwe
role: Science Officer Policy Information
Bart De Paepe
role: Analyst Developer
Fien De Raedemaecker
role: Senior Science Officer Policy Information
Maarten De Rijcke
role: Research Group Leader
Bart De Smet
role: Senior Science Officer Science Communication
Katelijne De Vos
role: Administrative Assistant Central Supporting Services
Line Debaveye
role:
Elisabeth Debusschere
role: Senior Researcher
Wim Decock
role: Science Officer Data Centre
Wout Decrop
role: Researcher
Cedric Decruw
role: Science officer Data Centre
Stefanie Dekeyzer
role: Science Officer Data Centre
Lynn Delgat
role: Scientific Officer Data Center
Klaas Deneudt
role: Division head
Roeland Develter
role: Junior Marine Robotics Engineer
Kathy Devriendt
role: Financial Administrative Employee Central Support Services.
Lisa Devriese
role: Senior Science Officer Policy Information
Binke D'Haese
role: Science Officer Science Communication
Charlotte Dhondt
role: Science officer Data Centre
Jens Dujardin
role: Researcher
Dante Dumon
role: Analyst Developer
Gert Everaert
role: Division head
Salvador Jesús Fernández Bejarano
role: Science Officer Data Centre
Carlota Fernandez Muñiz
role: Senior Researcher
Torsten Feys
role: Research Group Leader
Paul Focke
role: Analyst Developer
Nancy Fockedey
role: Senior Science Officer Science Communication
Samuel Fooks
role: Analyst Developer
Fred Fourie
role: Senior Marine Robotics Specialist
Thanos Gkritzalis
role: Senior Marine Technician Research Infrastructure
Jarren Goes
role: Marine Technician Research Infrastructure
Joanna Goley
role:
Jayson Gutierrez
role: Senior Researcher
Pascal Hablützel
role: Research Group Leader
Marnix Hanseeuw
role: Technical assistant
Francisco Hernandez
role: Technical Director
Hanneloor Heynderickx
role: Researcher
Alexander Hooyberg
role: Researcher
Juana Jimenez Alcantara
role: International Liaison Officer
Carolien Knockaert
role: Science Officer Data Centre
Despina Kyriakoudi
role: Researcher
Rune Lagaisse
role: Researcher
Milan Lamote
role: Analyst Developer
Peter Landschützer
role: Research director
Kobus Langedock
role: Scientific assistant Marine Robotics
Frederic Leclercq
role: IT Project Manager
Ann-Katrien Lescrauwaet
role: Director International Relations
Coraline Leseurre
role:
Yunmeng Li
role: Researcher
Britt Lonneville
role: Science Officer Data Centre
Laura Angelica Lopez Marquez
role: Science officer
Angeles Lucas-Diaz Maria
role:
Liesbeth Lyssens
role: IT Project Manager
Pieter Maes
role: Application & Support Engineer
Chantal Martens
role: Blue Innovation Officer
Claudia Meneses Moreno
role: Science Officer Data Centre
Thomas Mestdagh
role: Senior Researcher
Nelle Meyers
role: Researcher
Chedi Minkailova
role: Cleaning Employee
Tine Missiaen
role: Research Group Leader
Jonas Mortelmans
role: Researcher
Ine Moulaert
role: Blue Innovation Officer
Rutendo Musimwa
role: Researcher
Julie Muyle
role: Science Officer
Stan Pannier
role: Affiliated Researcher
Clea Parcerisas
role: Researcher
Ruben Perez Perez
role: Science Officer Data Centre
Michiel Perneel
role: Researcher
Steven Pint
role: Researcher
Hans Pirlet
role: Valorisation & Innovation Department Manager
Ruth Plets
role: Senior Researcher
Leandro Ponsoni
role: Principal Investigator Ocean Climate
Marc Portier
role: Project Manager Data Centre
Nore Praet
role: Researcher
Wim Quaegebeur
role: Technical Assistant
Luiza Ramaj
role: Reception
Karen Rappé
role: Senior Science Officer - Contact Philantropy
Jan Reubens
role: Senior Researcher
Marie Robberecht
role: Science Officer Data Centre
Demian Rodriguez
role: Application & Support Engineer
Steve Roets
role: Operations Engineer
Jelle Rondelez
role: Project Manager Data Centre
Matthias Sandra
role: Science Officer Policy Information
Lennert Schepers
role: Project manager data centre
Sarah Schmidlin
role: Researcher
Marine Severin
role: Researcher
Jan Seys
role: Science Communication Division Manager, spokesman
Hisham Shaikh
role: Affiliated Researcher
Ward Standaert
role: Researcher
Annelies Tavernier
role: Communication Officer
Ines Tavernier
role: Senior Science Officer Science Communication
Hannelore Theetaert
role: Lab Technician Research Infrastructure
Michiel T'Jampens
role: Marine Technician Research Infrastructure
Roeland T'Jampens
role: IT Project Manager
Lennert Tyberghein
role: Data Centre Division Manager
Bram Ulrichts
role:
Tom Van Engeland
role:
Sven Van Haelst
role: Science Officer Research Infrastructure
Laurian Van Maldeghem
role: Science officer
Wout Van Wesemael
role: Researcher
Leen Vandepitte
role: Project Manager Data Centre
Ruth Vandepitte
role: Administrative Assistant Central Supporting Services
Thomas Vandorpe
role: Marine Technician Research Infrastructure
An Vanhoorne
role: Financial Director
Bart Vanhoorne
role: IT Division Manager
Dieter Vansteenwegen
role: Marine Technician Research Infrastructure
Silke Verbrugge
role:
Fons Verheyde
role: Librarian
Thomas Verleye
role: Senior Science Officer Policy Information
Stijn Vermaere
role: IT Project Manager
Jan Vermaut
role: Technical Assistant Research Infrastructure
Wim Versteeg
role: Scientific employee
Daphne Vrijelinck
role: Financial Administrative Assistant Central Supporting Services
Lawrence Whatley
role:
Inne Withouck
role: Blue Innovation Officer
Hans Yperman
role: Analyst Developer

Expertise

(Micro)plastics
defined term set: MOG Topics
term code: 181510
Alien species
defined term set: MOG Topics
term code: 181480
Archaeology
defined term set: MOG Topics
term code: 181482
Biodiversity
defined term set: MOG Topics
term code: 181484
Biogeochemistry
defined term set: MOG Topics
term code: 181485
Blue economy
defined term set: MOG Topics
term code: 181488
Carbon capture
defined term set: MOG Topics
term code: 181489
Climate change
defined term set: MOG Topics
term code: 181490
Data acquisition
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 2087
Data collections
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 2092
Data processing
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 2097
Ecosystem functioning
defined term set: MOG Topics
term code: 181495
Education: Environmental sensitizing
Fish(eries)
defined term set: MOG Topics
term code: 181496
Geophysics
defined term set: MOG Topics
term code: 181500
History
defined term set: MOG Topics
term code: 181502
Human health
defined term set: MOG Topics
term code: 181503
Information centres
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 4306
Libraries
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 9797
Marine scientific research
Molecular biology
defined term set: MOG Topics
term code: 181511
Research vessels
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 6899
geographic terms
ANE, Belgium
ANE, Europe
ANE, North Sea
MED, Europe

Special collections

available through EurOBIS
Belgica-expeditions
EMODNET
ENCORA
ENCORA: BENCORE
ISECA
Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning
Marine expertise
Marine expertise: Type: Flemish scientific institution
OMES: Onderzoek Milieu-effecten Sigmaplan
ScheldeMonitor
Waterbouwkundig Laboratorium

Images

https://images.vliz.be/thumbs/18008.jpg
https://images.vliz.be/thumbs/18009.jpg
https://images.vliz.be/thumbs/26565_facade-innovocean-site.jpg
https://images.vliz.be/thumbs/102818_vliz-logo-in-the-new-style-from-2014-onwards.png
https://images.vliz.be/thumbs/109474.jpg
https://images.vliz.be/thumbs/127216_research-infrastructure-division---anno-2014.jpg
https://images.vliz.be/thumbs/127217_research-infrastructure-division---anno-august-2017.jpg
https://images.vliz.be/thumbs/138396.jpg
https://images.vliz.be/thumbs/138397.jpg
https://images.vliz.be/thumbs/138398.jpg
https://images.vliz.be/thumbs/138399.jpg
https://images.vliz.be/thumbs/138400.jpg
https://images.vliz.be/thumbs/138401.jpg
https://images.vliz.be/thumbs/138402.jpg
https://images.vliz.be/thumbs/138403.jpg
https://images.vliz.be/thumbs/138404.jpg
https://images.vliz.be/thumbs/138405.jpg

record metadata

date created: 2003-11-26
date modified: 2021-02-24