Institute record of Vlaamse Milieumaatschappij

Information

Type
Organization
Type
https://marineinfo.org/ns/institutes/types
Name
Vlaamse Milieumaatschappij
Name
Flemish Environment Agency@en
Acronym
LNE-VMM
Parent institute
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving
Address
Infoloket, Alfons Van De Maelestraat 96, 9320 Erembodegem, Belgium
Contact numbers
Telephone
+32-(0)53-72 64 45
Fax
+32-(0)53-77 71 68
Email
info@vmm.be
Location
latitude
50.9179230
longitude
4.0429557
Description @nl
Sinds 1 april 2006 wordt het milieubeleid uitgevoerd binnen het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie, dit onder de rechtstreekse bevoegdheid van de Vlaamse minister voor Leefmilieu, Natuur en Energie. De Vlaamse Milieumaatschappij is een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid - kortweg IVA VMM. Zij speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid: de VMM meet en controleert de kwaliteit en de kwantiteit van water, giet haar bevindingen in wetenschappelijke rapporten en formuleert aanbevelingen; ze int een heffing op watervervuiling en op grondwaterwinning, adviseert milieuvergunningen en zorgt voor de planning van en het toezicht op de waterzuiveringinfrastructuur. De VMM bewaakt ook de luchtkwaliteit, inventariseert wie wat loost en doet beleidsvoorstellen. De VMM stelt tevens het Milieurapport Vlaanderen (MIRA) op dat alle aspecten van de milieuproblematiek behandelt.

Institutes

Child organizations
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Afdeling Algemene zaken, personeel en financiƫn
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Afdeling Ecologisch toezicht
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Afdeling Economisch Toezicht
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Afdeling Kwaliteitsbeheer
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Afdeling lucht, milieu en communicatie
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Afdeling Operationeel Waterbeheer
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Afdeling Rapportering Water
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Afdeling Water
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Buitendienst Herentals
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Buitendienst Oostende
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Interregionale Cel voor het Leefmilieu
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Scaldit

Events

10 jaar Leerstoel Integraal Waterbeheer
3e Internationaal Schelde-symposium : Integraal waterbeheer Schelde-estuarium
5de Scheldesymposium
6th International Symposium on Sediment Quality Assessment
Dioxins in the Air
Lessenreeks Integraal Waterbeheer voor professionelen
Pint of Science - Wereldoceaandag 2023
ScaldWIN: Interim Seminarie
Studiedag 'Water en Sediment'
UGent aan ZEE
Water in the world: Series of lectures on the challenges for water management in the 21st century

Expertise

Data banks
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 2089
Integral water management
Recreational waters
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 6794
Sewage disposal
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 7511
Surface water
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 8244
Water management
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 9108
Water quality control
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 9126

Special collections

ISECA
ScheldeMonitor
Waterbouwkundig Laboratorium

record metadata

date created: 2003-11-26
date modified: 2006-05-05