Institute record of Afdeling Maritieme Toegang

Information

Type
Organization
Type
https://marineinfo.org/ns/institutes/types
Name
Afdeling Maritieme Toegang
Name
Maritime Access@en
Acronym
MOW
Parent institute
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Address
Thonetlaan 102 bus 2, 2050 Antwerpen, Belgium
Contact numbers
Telephone
+32-(0)3-222 08 25
Fax
+32-(0)3-231 20 62
Email
maritieme.toegang@mow.vlaanderen.be
Location
latitude
51.2198771
longitude
4.4011356
Description @en
Tasks are: maintenance of the shipping route in the Western Scheldt, in conjunction with the Dutch government; management and maintenance of the Lower Maritime Scheldt; joint supervision of the Scheldt shipping route.
Description @nl
Taken: onderhoud van de vaarroute in de Westerschelde, in samenwerking met de Nederlandse overheid; beheer en onderhoud van de Benedenschelde; gezamenlijk toezicht op de Schelde-vaarroutes.

Institutes

Child organizations
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang; Cel Kusthavens
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang; Cel Maritieme werken

Events

CEDA Dredging Days 2008: Dredging facing Sustainability
CREST final conference: Climate Resilient Coast
CREST Guidance Committee 1
CREST Guidance Committee 2
CREST Guidance Committee 3
CREST Guidance Committee 4
CREST Guidance Committee 5
CREST Guidance Committee 6
CREST Midterm conference
MARID IV Marine and River Dune Dynamics
PIANC - 5th BTV - Blue & Green Energy
Studiedag Lange Termijn Visie: Onderzoek & Monitoring Schelde-estuarium
Vis- en visserijonderzoek in the Schelde-estuarium
Workshop aanslibbing Deurganckdok

Expertise

Bathymetry
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 807
Current measurement
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 2020
Dredge spoil
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 2465
Maritime acces routes
Sand banks
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 7155
Shipping lanes
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 7611
Tidal models
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 8587
Water quality
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 9125
geographic terms
ANE, Netherlands, Westerschelde
Belgium, Zeeschelde

Special collections

Marine expertise
Marine expertise: Type: Flemish administration
Methods and techniques
Safety
ScheldeMonitor
Shipping
Shipping: Fairway
Waterbouwkundig Laboratorium

record metadata

date created: 2003-11-26
date modified: 2008-12-12