Institute record of Koninklijk Museum voor Midden Afrika

Information

Type
Organization
Type
https://marineinfo.org/ns/institutes/types
Name
Koninklijk Museum voor Midden Afrika
Name
Royal Museum for Central Africa@en
Acronym
KMMA
Address
Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren, Belgium
Contact numbers
Telephone
+32-(0)2-769 52 11
Fax
+32-(0)2-769 52 42
Email
info@africamuseum.be
Location
latitude
50.8306112
longitude
4.5164645
Description @en
The origin of the Royal Museum for Central Africa (RMCA) dates back to the Brussels International Exposition of 1897. At King Leopold II's behest, the 'Colonial Section' of the exhibition was moved to the Africa Palace (formerly known as the 'Colonial Palace') in Tervuren. The exhibition halls were home to naturalised animals, geological samples, commodities, Congolese ethnographic and artistic objects and art objects created in Belgium. The name of the museum has changed several times in the course of its history: from 'Museum of the Congo', over the 'Museum of the Belgian Congo' (when the Congo Free State became the Belgian Congo) and the 'Royal Museum of the Belgian Congo' (established by Royal Decree in 1952), to the Royal 'Museum for Central Africa' (at the time of Congo's independence). Since the renovation, the museum is more commonly known as the 'Africa Museum'. Africa is home to an enormous variety of species and ecosystems of global importance. To further knowledge of African biodiversity, research at this museum concerns the study the taxonomy and phylogeny of different groups of vertebrates and invertebrates using morphological and genetic approaches. Next, the structure and function of wood is studied, as well as the role of trees and fauna in various African ecosystems. The researchers assess the impact of human activities on these ecosystems and their research combines fieldwork and the study of collections, which contain 10 million specimens. There are two services, JEMU (Joint Experimental Molecular Unit) and BopCo (barcoding facility for organisms and tissues of policy concern), which focus on certain molecular biology techniques. Its objective is to improve and disseminate our knowledge of African biodiversity through publications, online databases and training courses. The marine research involves the biodiversity of tropical African vertebrates with a main focus on fresh and brackish water fishes: systematics (taxonomy, phylogeny, biogeography), ecology, evolutionary history. Morphometrics, and osteological and molecular techniques are most commonly used. In this way, the Royal Museum for Central Africa tries to get a better insight into the diversity of fishes in Africa and, as such, also contributes to its conservation and sustainable fisheries and aquaculture.
Description @nl
De oorsprong van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika gaat terug tot de Internationale Tentoonstelling van Brussel in 1897. Op vraag van Koning Leopold II werd de Koloniale Afdeling van de tentoonstelling overgebracht naar het Afrikapaleis (vroeger 'Koloniƫnpaleis' genoemd) in Tervuren. In de tentoonstellingszalen werden wilde dieren, geologische stalen, handelswaar, Congolese etnografische en artistieke voorwerpen en in Belgiƫ gemaakte kunstvoorwerpen tentoongesteld. De naam van het museum is in de loop van zijn geschiedenis meermaals veranderd: van 'Museum van de Congo' over het 'Museum van Belgisch Congo' (toen de onafhankelijke Congostaat Belgisch Congo werd) en het in 1952 bij KB vastgelegde 'Koninklijk Museum van Belgisch Congo' tot het na de onafhankelijkheid van Congo uiteindelijk het 'Koninklijk Museum voor Midden-Afrika' werd. Sinds de renovatie is het museum beter bekend als het 'Afrika Museum'. Afrika herbergt een enorme verscheidenheid aan soorten en ecosystemen die van mondiaal belang zijn. Om de kennis van de Afrikaanse biodiversiteit te bevorderen, betreft het onderzoek in dit museum de studie van de taxonomie en fylogenie van verschillende groepen gewervelde en ongewervelde dieren met behulp van morfologische en genetische benaderingen. Vervolgens wordt de structuur en functie van hout bestudeerd, evenals de rol van bomen en fauna in verschillende Afrikaanse ecosystemen. De onderzoekers evalueren het effect van menselijke activiteiten op deze ecosystemen en hun onderzoek combineert veldwerk met de studie van collecties, die 10 miljoen specimens bevatten. Er zijn twee diensten, JEMU (Joint Experimental Molecular Unit) en BopCo (barcoding facility for organisms and tissues of policy concern), die zich richten op bepaalde moleculair biologische technieken. Het doel is de kennis van de Afrikaanse biodiversiteit te verbeteren en te verspreiden via publicaties, online databanken en opleidingen. Het mariene onderzoek betreft de biodiversiteit van gewervelde tropische Afrikaanse dieren, met de nadruk op zoet- en brakwatervissen: systematiek (taxonomie, fylogenie, biogeografie), ecologie, evolutiegeschiedenis. Morfometrie, en osteologische en moleculaire technieken worden het meest gebruikt. Op deze manier probeert het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika een beter inzicht te krijgen in de diversiteit van de vissen in Afrika en zo ook bij te dragen tot het behoud ervan en tot duurzame visserij en aquacultuur.

Institutes

Child organizations
Koninklijk Museum voor Midden Afrika; Departement Aardwetenschappen
Koninklijk Museum voor Midden Afrika; Departement Biologie

Events

LifeWatch.be User & Stakeholders Meeting
A future for fisheries? Towards effective strategies for sustainability
EBR II Conference - Empowering Biodiversity Research
Empowering Biodiversity Research
Empowering Biodiversity Research Conference II - POSTPONED TO 2021
LifeWatch.be User & Stakeholders Meeting 2020 - ONLINE EVENT
Nacht van de onderzoekers
Persmoment: ikhebeenvraag.be

Members

Damien Delvaux
Bart Ouvry
Didier Van den Spiegel

Expertise

Biodiversity
defined term set: MOG Topics
term code: 181484
Ecosystem functioning
defined term set: MOG Topics
term code: 181495
Molecular biology
defined term set: MOG Topics
term code: 181511
Morphology
defined term set: MOG Topics
term code: 181512
Phylogeny
defined term set: MOG Topics
term code: 181516
Taxonomy
defined term set: MOG Topics
term code: 181522
geographic terms
Central Africa

Special collections

Marine expertise
Marine expertise: Type: Federal scientific institution
ScheldeMonitor

record metadata

date created: 2003-11-26
date modified: 2009-01-08