Institute record of Belgian Science Policy

Information

Type
Organization
Type
https://marineinfo.org/ns/institutes/types
Name
Belgian Science Policy
Name
Federaal Wetenschapsbeleid@nl
Acronym
BELSPO
Address
WTC III - Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel, Belgium
Contact numbers
Telephone
+32-(0)2-238 34 11
Fax
+32-(0)2-230 59 12
Email
www@belspo.be
Location
latitude
50.8256748
longitude
4.3651608
Description @en
The Belgian Science Policy has the following mission: preparation, execution and evaluation of science policy and its extensions, in particular, on Belgian Government instructions, implementation of scientific and technical means in support of Federal Authority competences; development of a permanent knowledge resource within scientific and technical spheres at the service of the Federal Authority. In addition, the Prime Minister and the Minister for Science policy agreed in January 2002 to charge the Belgian Federal Science Policy Office with the question of the cultural goods of the Jewish Community plundered during the war.
Description @nl
Het Federale Wetenschapsbeleid heeft tot taak: de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het wetenschapsbeleid en aanverwante aangelegenheden; in het bijzonder de tenuitvoerlegging, in opdracht van de Regering, van wetenschappelijke en technische middelen ter ondersteuning van de bevoegdheden van de Federale overheid; de uitbouw van een permanente algemene expertise ten dienste van de Federale overheid in wetenschappelijke en technische gebieden. Bovendien kwamen in januari 2002 de Eerste Minister en de Minister van Wetenschapsbeleid overeen om het departement te belasten met het vraagstuk van de geplunderde culturele goederen van de Joodse gemeenschap tijdens de oorlog.

Institutes

Child organizations
Belgian Science Policy; Belgian Biodiversity Platform
Federaal Wetenschapsbeleid; Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie

Events

28th Annual Conference of European Cetacean Society
37th International Li├Ęge Colloquium on Ocean Dynamics : Gas Transfer at Water Surfaces
AquaRES Workshop
CLIMAR - kustverdediging, visserij en toerisme: klimaatadaptatie warm aanbevolen?
EBR II Conference - Empowering Biodiversity Research
Empowering Biodiversity Research
Empowering Biodiversity Research Conference II - POSTPONED TO 2021
EUROCEAN 2010
LifeWatch Biodiversity Day 2021: biologging & camera trapping
LifeWatch Biodiversity Day 2022: Habitat mapping - POSTPONED
LifeWatch Biodiversity Day 2023: Habitat mapping
LifeWatch Biodiversity Day 2024: Taxonomy
MARID IV Marine and River Dune Dynamics
MIMAC - Marine Incidents Management Cluster
Nacht van de onderzoekers
Second BeNCoRe Conference: Geographic Information Systems in Coastal and Marine Research and Management
Sustainable Management of the North Sea (DWTC)
The North Sea, field lab for marine protection
Workshop on Advances in Marine Climatology

Expertise

Earth sciences
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 2579
Funding
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 3510
Marine sciences
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 5021
Policy (government)
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 6370

Special collections

ENCORA
ENCORA: BENCORE
Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning
Marine expertise
Marine expertise: Type: Federal administration
ScheldeMonitor
Waterbouwkundig Laboratorium

record metadata

date created: 2003-11-26
date modified: 2008-10-01