Institute record of Waterbouwkundig Laboratorium

Information

Type
Organization
Type
https://marineinfo.org/ns/institutes/types
Name
Waterbouwkundig Laboratorium
Name
Flanders Hydraulics@en
Acronym
MOW-WL
Parent institute
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Address
Berchemlei 115, 2140 Antwerpen (Borgerhout), Belgium
Contact numbers
Telephone
+32-(0)3-224 60 35
Email
waterbouwkundiglabo@vlaanderen.be
Location
latitude
51.2046195
longitude
4.4479100
Description @en
Flanders Hydraulics was founded in 1933, and was initially part of the 'Antwerpse Zeediensten' until 1945. In this year, the institute became a separate research department under the Ministry of Public Works, Administration Waterways and Marine Affairs. In 1989, this entity was integrated in the Ministry of the Flemish Community, which included the merging of Flanders Hydraulics Research with the department of Hydrological Research. Since 2006, the laboratory is a division of the Technical Support Services of the department of Mobility and Public Works of the Flemish government. Flanders Hydraulics Research is active within five research fields:
 • coastal protection;
 • harbours and waterways;
 • water management;
 • hydraulic structures;
 • hydraulics and sediment.
The research of the laboratory is targeted at three main topics:
 • safe and smooth manoeuvring of ships in Flemish ports and on Flemish inland waters;
 • optimisation of hydraulic constructions (ports, locks, dams, dikes, weirs);
 • developing efficient measures to control exceptional water levels in rivers.
More specifically, the group performs hydraulic and nautical studies for hydraulic constructions, harbours, rivers, the coast and the environment. The hydrodynamic regime of important non-tidal rivers and canals is also studied, and the laboratory also performs studies which are highly relevant for the management of waterways. The laboratory manages the hydrological monitoring network, is charged with flood risk warning in Flanders, carries out assignments for the agency for Maritime and Coastal Services and performs similar assignments for other Belgian and foreign governmental services as well as for private companies. Flanders Hydraulics Research disposes of a wide range of research infrastructure, from physical models (wave flume, wave basin, multifunctional test basin, towing tank, current flume, Scheldt and Zeebrugge model), ship simulators, a sediment laboratory to its own applied software. The laboratory also participates in several projects with both Belgian and foreign universities and institutes, with an emphasis on cross-border collaboration regarding the Scheldt estuary.
Description @nl
Het Waterbouwkundig Laboratorium werd opgericht in 1933 en maakte tot 1945 deel uit van de Antwerpse Zeediensten. In dat jaar werd het instituut een aparte onderzoeksafdeling onder het Ministerie van Openbare Werken, Administratie Waterwegen en Zeewezen. In 1989 werd deze entiteit geïntegreerd in het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, waarbij het Waterbouwkundig Laboratorium werd samengevoegd met de afdeling Hydrologisch Onderzoek. Sinds 2006 is het laboratorium een afdeling van de Technische Ondersteunende Diensten van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. Het Waterbouwkundig Laboratorium is actief binnen vijf onderzoeksdomeinen:
 • kustbescherming;
 • havens en waterwegen;
 • waterbeheer;
 • hydraulische constructies;
 • hydraulica en sediment.
Het onderzoek van het laboratorium is gericht op drie hoofdthema's:
 • veilig en vlot manoeuvreren van schepen in Vlaamse havens en op Vlaamse binnenwateren;
 • optimalisatie van hydraulische constructies (havens, sluizen, dammen, dijken, stuwen);
 • de ontwikkeling van efficiënte maatregelen om uitzonderlijke waterstanden in rivieren te beheersen.
Meer bepaald voert de groep hydraulische en nautische studies uit voor waterbouwkundige constructies, havens, rivieren, de kust en het milieu. Ook het hydrodynamisch regime van belangrijke niet-getijdenrivieren en kanalen wordt bestudeerd en het laboratorium voert ook studies uit die relevant zijn voor het beheer van waterwegen. Het laboratorium beheert het hydrologisch meetnet, is belast met de waarschuwing voor overstromingsrisico's in Vlaanderen, voert opdrachten uit voor het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en voert gelijkaardige opdrachten uit voor andere Belgische en buitenlandse overheidsdiensten en voor privébedrijven. Het Waterbouwkundig Laboratorium beschikt over een uitgebreide onderzoeksinfrastructuur, van fysische modellen (golfgoot, golfbekken, multifunctioneel testbekken, sleeptank, stroomgoot, Schelde- en Zeebrugge-model), scheepssimulatoren, een sedimentlaboratorium tot eigen toegepaste software. Het laboratorium neemt ook deel aan verschillende projecten met zowel Belgische als buitenlandse universiteiten en instituten, met de nadruk op grensoverschrijdende samenwerking met betrekking tot het Schelde-estuarium.

Institutes

Child organizations
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Eigen Vermogen Flanders Hydraulics
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Engineering and Operations
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Hydrologisch InformatieCentrum
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Interne Werking
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Kust
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Maritiem Onderzoekscentrum
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Nautica
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Numerieke modellen
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Stafdienst
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Water en Sediment
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Waterbeheer
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Waterbouwkundige Constructies

Events

13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes - INTERCOH 2015
2de trefdag (03-03-2009) dijkinspectie en -onderhoud
2nd International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water: Ship to Ship Interaction
5th MASHCON International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with non-exclusive focus on manoeuvring in waves, wind and current
6de waterforum "Informatie voor Watersysteemkennis"
8e Waterforum: adaptatie van het Vlaamse watersysteem aan klimaatverandering en bevolkingstoename - Welke kennis is er nodig?
Bezoek Baskische delegatie voor milieu
CLIMAR - kustverdediging, visserij en toerisme: klimaatadaptatie warm aanbevolen?
Colloquium 'Numerieke oppervlaktewater modellering, mogelijkheden en beperkingen'
Congres Water en Klimaatverandering
CREST final conference: Climate Resilient Coast
CREST Guidance Committee 1
CREST Guidance Committee 2
CREST Guidance Committee 5
CREST Guidance Committee 6
CREST Midterm conference
De kust op maat van het klimaat: hoe ons aanpassen aan overstromingsrisico's ten gevolge van klimaatsveranderingen?
International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction
International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water: Bank Effects
Kick-off meeting Testerep project
Klimaat en overstromingen
MARID IV Marine and River Dune Dynamics
Negende trefdag dijkinspectie en -onderhoud
Particles in Europe (PiE) 2025
Schelde-Ems workshop 2017
Scheldt Ems workshop
Second BeNCoRe Conference: Geographic Information Systems in Coastal and Marine Research and Management
Stakeholder meeting Testerep project - citizen science
Stakeholder meeting Testerep project - travelling exhibition
Stormtijdag
Studiedag 10 jaar MONEOS
Studiedag alternatieve stortstrategie in de Westerschelde: het pilootproject Walsoorden als aanleiding voor het concept van plaatrandstortingen
Studiedag alternatieve stortstrategie: pilootproject bij de plaat van Walsoorden
Studiedag watergebonden veiligheid
Symposium "Human footprint on the seafloor. Keys from the Past, Doors to the Future"
Techniques de dragage - APEC Séminaire RVM, RdC
Third international conference on ship manoeuvring in shallow and confined water: with non-exclusive focus on ship behaviour in locks
Training course: The Scheldt, an ecological sketch
Voorstelling kenniscentrum varen in ondiep en beperkt water
W.A.T.E.R. International Summer School on Hydraulics Measurement Techniques
W.A.T.E.R. Summer School 2018 - Workshop on Advanced measurement Techniques and Experimental Research
Workshop aanslibbing Deurganckdok
Workshop ISC - overstromingen = Atelier CIE - inondations
Workshop Modeling Uncertainties
Workshop on Suspended Matter, Sedimentation and Flocculation in the River Scheldt.
Workshop Quest4D
Workshop Sedimenttransport: meten om wat te weten? 2-daagse workshop
Workshop Smoothed Particle Hydrodynamics

Members

Karim Bellafkih
role: Head of division
Joeri Andries
Claudia Baertsoen
Birgit Berteloot
Jonas Bertels
Leen Boeckx
Ingrid Boey
Melanka Brackx
Bart Brouwers
Hilde Buffel
Steven Cerpentier
Styn Claeys
Charlotte Cleen
Sebastian Dan
Sam Das
Erwin De Backer
Lia De Bruyn
Steven De Leeuw
Bart De Maerschalck
Sieglien De Roo
Hans Depickere
Maarten Deschamps
Erika D'Haeseleer
Sven Dhuyvetter
Michiel Dockx
Katrien Eloot
Andy Henderick
Steven Kaptein
Viki Kruyniers
Jurgen Latte
Mats Lemmens
Santiago López Castaño
Frank Luykx
Dieter Meire
Peter Meulenijzer
Ivo Milants
Jiri Nossent
Patrik Peeters
Fernando Pereira
Yves Plancke
David Rutten
George P. Schramkowski
Kristien Seynaeve
Sven Smolders
Sara Sol
Tim Spiesschaert
Jeroen Stark
Tomohiro Suzuki
Joeri Tijsmans
Yves Van de Water
Boris Van Dingenen
Hans Van Gorp
Wim Van Hoydonck
Greet Van Kerkhove
Thibaut Van Zwijnsvoorde
Paul Vanderkimpen
Joris Vanlede
Dieter Vanneste
Jeroen Vercruysse
Hans Vereecken
Kristof Verelst
Toon Verwaest
Jeroen Verwilligen
Peter Viaene
José Villagómez
Klaas Pieter Visser
Marc Willems
Ben Wolput
Annick Wouters

Expertise

Breakwaters
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 1178
Coast defences
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 1623
Coastal defence
defined term set: MOG Topics
term code: 181491
Consolidation
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 1811
Construction
defined term set: MOG Topics
term code: 181492
Density flow
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 2217
Eco-hydraulics
Embankments
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 2743
Flood control
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 3324
Flood forecasting
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 3326
Flood plains
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 3327
Geophysics
defined term set: MOG Topics
term code: 181500
Harbour installations
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 3901
Harbour models
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 3902
Harbour structures
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 3905
Harbours
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 3906
Hydraulic engineering
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 4080
Hydraulic models
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 4082
Hydraulic structures
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 4084
Hydrodynamics
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 4095
Hydrodynamics
defined term set: MOG Topics
term code: 181504
Hydrology
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 4114
Hydrometry
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 4118
In situ measurements
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 4265
Information services
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 9762
Jetties
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 4520
Manoeuvrability
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 4958
Maritime structures
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 5032
Mathematical models
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 5070
Navigational channels
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 5465
Overtopping
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 5902
Port installations
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 6459
River basin management
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 7006
River engineering
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 7013
River morphology
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 7018
Runoff
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 7074
Saline intrusion
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 7091
Scale models
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 7204
Sediment mechanics/dynamics
defined term set: MOG Topics
term code: 181521
Sediment transport
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 7391
Sedimentology
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 7402
Ship locks
Ship motion
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 7599
Shipping
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 7610
Ships
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 7614
Simulation
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 7674
Theoretical nautical knowledge
Tidal models
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 8587
Tides
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 8613
Towing tanks
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 8664
Water level measurement
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 9106
Waterway design
Wave climate
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 9175
Wave data
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 9181
Wave diffraction
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 9183
Wave forces
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 9195
Wave tanks
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 9250
Weirs
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 9290
geographic terms
ANE, Belgium, Belgian Coast
ANE, Netherlands, Westerschelde
ANE, North Sea
Belgium, Zeeschelde

Special collections

ENCORA
ENCORA: BENCORE
Marine expertise
Marine expertise: Type: Flemish scientific institution
Methods and techniques
Safety
ScheldeMonitor
Shipping
Shipping: Fairway
Waterbouwkundig Laboratorium

Images

https://images.vliz.be/thumbs/18038.jpg
https://images.vliz.be/thumbs/18039.jpg
https://images.vliz.be/thumbs/154050.jpg
https://images.vliz.be/thumbs/154051.jpg
https://images.vliz.be/thumbs/154052.jpg
https://images.vliz.be/thumbs/154053.jpg
https://images.vliz.be/thumbs/154054.jpg

record metadata

date created: 2003-11-26
date modified: 2014-04-18