Institute record of Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit

Information

Type
Organization
Type
https://marineinfo.org/ns/institutes/types
Name
Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit
Acronym
LNE
Parent institute
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu

Special collections

Methods and techniques
Safety
ScheldeMonitor

record metadata

date created: 2010-04-29
date modified: 2012-01-17