Document of dataset 950

Dataset record

Type
Dataset
title in English
MWTL biological monitoring network Westerschelde: Vegetation mapping tidal areas
title in nl
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Vegetatiekartering getijdegebieden
Abstract in English
The dataset contains vegetation data in tidal aeras collected by the MWTL-monitoring. Data is only online available (DONAR) or by request (BasisInfoDesk RIKZ (info@rikz.nl)).
Abstract in nl
Volgens internationale afspraken moet Nederland het areaal aan kwelders en schorren in stand houden, net als de kwaliteit ervan. Om te kunnen beoordelen of we dat doen, is informatie nodig over de ontwikkeling van de vegetatie op schorren en kwelders. Dit wordt gemonitord met het basisbestand vegetatiekartering zout. Het basisbestand vegetatiekartering zout bestaat uit een verzamelig analoge en digitale gegevens over de vegetatie van kwelder- en schorgebieden in het estuariƫngebied van Zuid-West Nederland en in het Waddengebied. Deze informatie wordt per gebied eens in de 6 jaar met luchtfoto's ingewonnen. De gegevens worden vervolgens door AGI volgens een vastgestelde methodiek ingewonnen en werwerkt. De digitale bestanden zijn te verkrijgen (tegen uitleveringskosten) bij het Geo-Loket van de AGI (geoloket@agi.rws.minvenw.nl). Ze zijn ook verwerkt in een applicatie op www.kwelders.nl.
Rights
Version
1

Temporal coverage

Temporal
Start date
1982-01-01
End date
1982-01-01
Start date
1993-01-01
End date
1993-01-01
Start date
1998-01-01
End date
1998-01-01

Geographical coverage

Spatial
ANE, Netherlands, Westerschelde

Thesaurus terms

Keyword
Vegetation cover

Themes

theme
Biology > Plants

Ownerships

creator
Data-ICT-Dienst
contactPoint
Rijkswaterstaat

Publication references

related reference
Based on this dataset /id/publication/234443
Based on this dataset /id/publication/234442
Based on this dataset /id/publication/234441
Based on this dataset /id/publication/234440
Based on this dataset /id/publication/205135
Based on this dataset /id/publication/234439
Based on this dataset /id/publication/130967
Based on this dataset /id/publication/116001
Based on this dataset /id/publication/234438

Dataset references

is part of
MWTL biological monitoring network Westerschelde
has part
MWTL biological monitoring network Westerschelde: Vegetation mapping tidal areas: Monitoring Seagrass
related
MONEOS - Diversity of Habitats in the Scheldt-Estuary(had role: partially included in)

Special collections

part of special collection
ScheldeMonitor

Document metadata

date created
2006-10-02
date modified
2006-10-02