Document of dataset 900

https://marineinfo.org/doc/dataset/900

Dataset record

Type
Dataset
title in English
Monitoring network freshwater fish Flanders; Eel pollutant monitoring network
title in nl
Meetnet zoetwatervis Vlaanderen; Palingpolluentenmeetnet
Description in English
The eel pollutant monitoring network consists of 350 localities spread over Flanders. From these localities 5 to 10 eels were collected and individually analysed for their pollution load. On a selected number of localities predatory fish were also collected and analysed.
Description in nl
Eind 2005 bestaat dit palingpolluentenmeetnet uit 350 locaties verspreid over Vlaanderen. Van deze plaatsen werd telkens een aantal (5-10) palingen geanalyseerd op hun polluentenvracht. Op een aantal van deze locaties werd tevens roofvis verzameld voor analyse.
Abstract in English
Sampling started in 1994. Until 1999 the collected eels were only side catches of the fish stock assessments.From 2000 on the sampling has been done specifically in the framework of pollutants. By the end of 2005 the monitoring network has 350 localities
Abstract in nl
De staalnames zijn gestart in 1994. Tot en met 1999 betrof het bijvangsten van visbestandopnames en was het al dan niet meenemen van paling voornamelijk afhankelijk van de hoeveelheid gevangen paling. Vanaf 2000 werd er specifiek in functie van polluenten bemonsterd. In 2001 werd op het INBO een overkoepelend meetnet opgestart, het vismeetnet, dit meetnet is een overkoepeling van het polluentenmeetnet, het visbestandmeetnet en het meetnet in functie van de index van biotische integriteit (IBI).
Rights
Restricted
Version
1

Temporal coverage

Temporal
Start date
1994-1-1

Geographical coverage

Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/2469

Themes

theme
Biology
Biology > Fish
Environmental quality/pollution > Pollution levels & monitoring

Taxonomic terms

Taxon keywords
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

Ownerships

creator
https://marineinfo.org/id/person/3874
creator
https://marineinfo.org/id/institute/10457
creator
https://marineinfo.org/id/person/27
creator
https://marineinfo.org/id/institute/10457
contributor
https://marineinfo.org/id/institute/10457
contributor
https://marineinfo.org/id/institute/5443
contactPoint
https://marineinfo.org/id/person/3874
contactPoint
https://marineinfo.org/id/institute/10457

Publication references

related reference
Describing this dataset https://marineinfo.org/id/publication/69302
Describing this dataset https://marineinfo.org/id/publication/69304

Dataset references

is part of
https: //marineinfo.org/id/dataset/2925
related
https://marineinfo.org/id/dataset/2920

Special collections

part of special collection
Belgian marine datasets
Fishery
ScheldeMonitor

Document metadata

date created
2006-10-02
date modified
2007-11-21