Document of dataset 81

https://marineinfo.org/doc/dataset/81

Dataset record

Type
Dataset
title in English
VMM:The wastewater monitoring network of the Flemish Environment Agency
title in nl
VMM: Meetnet afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij
Description in English
The wastewater monitoring network investigates the discharges of enterprises and public sewage treatment plants. The measurements by the Flemish Environment Agency (VMM) are done in function of the calculation of the correct levies on waste water and the regional and international reporting duties. The employees of the waste water monitoring network also check the measurements on enterprise waste water done by independent acknowledged labs . The measuring results are primarily meant for the development of an emission-inventory. Data which are recorded in this inventory are consulted by users within and outside the VMM. The data on the sewage treatment plants in the emission inventory are also used to calculate the efficiency of the plant in order to get an idea about the efficient working of the entire water purification infrastructure.
Description in nl
Het meetnet afvalwater onderzoekt de lozingen van bedrijven en van openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). De metingen van de VMM gebeuren enerzijds voor de berekening van een juiste heffing op afvalwater en anderzijds in functie van regionale en internationale rapporteringsverplichtingen. Voorbeelden hiervan zijn metingen in het kader van waterkwaliteitsmodellering en metingen in het kader van de IPPC-richtlijn. De medewerkers van het afvalwatermeetnet controleren ook de metingen die onafhankelijk erkende laboratoria op bedrijfsafvalwater uitvoeren. De resultaten van de metingen bij bedrijven en bij RWZI’s dienen in de eerste plaats voor de opmaak van een emissie-inventaris. De gegevens opgeslagen in deze emissie-inventaris worden geraadpleegd door gebruikers binnen de VMM (voor het adviseren van milieuvergunningen, het opstellen van algemene waterkwaliteitsplannen en investeringsprogramma’s) en buiten de VMM. De gegevens van de RWZI’s in de emissie-inventaris worden ook gebruikt om het rendement van de zuiveringsinstallatie te berekenen en een beeld te krijgen van de al dan niet efficiënte werking van de gehele waterzuiveringsinfrastructuur.
Abstract in English
The wastewater monitoring network investigates the discharges of enterprises and public sewage treatment plants and stores this data in an emission-inventory.
Abstract in nl
Het meetnet afvalwater onderzoekt de lozingen van bedrijven en van openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) en slaat die gegevens op in een emissie-inventaris voor verder gebruik.
Rights
Unrestricted
bibliographicCitation
Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM); (2004): VMM: VMM:The wastewater monitoring network of the Flemish Environment Agency
Version
1.0

Temporal coverage

Temporal
Start date
1991-1-1

Geographical coverage

Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/4812
Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/2469

Thesaurus terms

Keyword
Quality
Waste water

Themes

theme
Environmental quality/pollution
Environmental quality/pollution > Pollution levels & monitoring
Water composition

Ownerships

contributor
https://marineinfo.org/id/institute/2204
creator
https://marineinfo.org/id/institute/2204
contactPoint
https://marineinfo.org/id/institute/2204

Publication references

related reference
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/245718
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/230118
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/244263
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/213926
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/208372
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/196784
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/143117
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/142098
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/123300
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/122543
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/122188
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/172747
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/96739
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/170886
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/112594
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/68210
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/160428
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/58214
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/201844
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/28683
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/139250
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/156623
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/128934
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/58216
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/38279
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/128936
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/128933
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/148570
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/86010
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/177506
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/157948
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/128929
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/128928
Based on this dataset https://marineinfo.org/id/publication/87158
Describing this dataset https://marineinfo.org/id/publication/219821
Describing this dataset https://marineinfo.org/id/publication/220424
Describing this dataset https://marineinfo.org/id/publication/150409

Dataset references

is part of
https: //marineinfo.org/id/dataset/4887
related
https://marineinfo.org/id/dataset/80
related
https://marineinfo.org/id/dataset/4153(had role: partially included in)
related
https://marineinfo.org/id/dataset/551

Special collections

part of special collection
Belgian marine datasets
ISECA
ScheldeMonitor

Document metadata

date created
2004-05-10
date modified
2017-11-27