• determining the value of the parameters which occur in the water quality standards for surface waters;
 • determining the water quality by means of indices and water quality classes;
 • testing of results against the legal standards;
 • examining the impact of specific situations on water quality (for instance evaluation of the performance of purification plants, evaluation of investments projects, sanations, accidental spills,..);
 • knowing the water quality state as basis information for the elaboration of General Water Quality plans, advisements on permits,etc.
 • ">
 • determining the value of the parameters which occur in the water quality standards for surface waters;
 • determining the water quality by means of indices and water quality classes;
 • testing of results against the legal standards;
 • examining the impact of specific situations on water quality (for instance evaluation of the performance of purification plants, evaluation of investments projects, sanations, accidental spills,..);
 • knowing the water quality state as basis information for the elaboration of General Water Quality plans, advisements on permits,etc.
 • ">

  Document of dataset 80

  Dataset record

  Type
  Dataset
  title in English
  VMM: Surface water monitoring network of the Flemish Environment Agency
  title in nl
  VMM: Meetnet oppervlaktewater van de Vlaamse Milieumaatschappij
  Description in English
  The surface water monitoring network is a physico-chemical and biological monitoring network with measuring stations all over Flanders. In 2000 the network consisted of ca 3250 measuring stations. A large number of measuring stations is located in water ways designated as "fish water" and/or "surface water destined for the production of drinking-water". The objectives of the monitoring network are plural:
  • determining the value of the parameters which occur in the water quality standards for surface waters;
  • determining the water quality by means of indices and water quality classes;
  • testing of results against the legal standards;
  • examining the impact of specific situations on water quality (for instance evaluation of the performance of purification plants, evaluation of investments projects, sanations, accidental spills,..);
  • knowing the water quality state as basis information for the elaboration of General Water Quality plans, advisements on permits,etc.
  Description in nl
  Het meetnet oppervlaktewater is een fysisch-chemisch en biologisch meetnet met meetpunten over heel Vlaanderen. In 2000 bestond het meetnet reeds uit ca, 3250 punten en het breidt zich continu verder uit (niet alle meetpunten worden jaarlijks onderzocht). Een groot aantal meetplaatsen is gelegen in waterlopen met bestemming ‘viswater’ en/of ‘oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater’. Verder zijn meetplaatsen gelegen op strategische plaatsen (gewestgrenzen, eindplaatsen van hoofdwaterlopen) of op- en afwaarts van RWZI's of belangrijke lozende bedrijven. Andere zijn meer projectgebonden gekozen (MAP- en pesticidenmeetnet). Langs de zeeschelde en zijrivieren zijn een 150 tal meetpunten gelegen die nuttig kunnen zijn voor het bepalen van de zijdelingse belasting. De doelstellingen van het meetnet oppervlaktewater zijn meervoudig : -meten van de waarde van de parameters voorkomend in de kwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren; -bepalen van de waterkwaliteit door middel van indexen en waterkwaliteitsklassen; -toetsen van de meetgegevens aan de wettelijke normen; -nagaan van de impact van specifieke situaties op de waterkwaliteit (b.v. evaluatie van de werking van zuiveringsinstallaties, evaluatie van investeringsprojecten, saneringen, accidentele lozingen, evaluatie van het mestactieplan, ...); -kennen van de kwaliteitstoestand als basisinformatie voor het uitwerken van Algemene Waterkwaliteitsplannen (AWP's), advisering vergunningen, enz.
  Abstract in English
  The surface water monitoring network is a physico-chemical (water temperature, dissolved oxygen, pH, COD, BOD, nutrients, heavy metals,...) and biological monitoring network (phytoplankton and phytobenthos, macro-invertebrates and fish) with measuring stations all over Flanders.
  Abstract in nl
  Het meetnet oppervlaktewater is een fysico-chemisch (temperatuur, opgeloste zuurstof, pH, CZV, BZV, nutriënten, zware metalen, ...) en biologisch monitoring netwerk (fytoplankton en fytobenthos, macro-invertebraten en vissen) met meetstations over heel Vlaanderen.
  Rights
  Unrestricted
  bibliographicCitation
  Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM); (2004): VMM: Surface water monitoring network of the Flemish Environment Agency.
  Version
  1.0

  Temporal coverage

  Temporal
  Start date
  1991-1-1

  Geographical coverage

  Spatial
  ANE, Scheldt Estuary
  Belgium, Zeeschelde
  Belgium, Zeeschelde
  Belgium, Zeeschelde
  Belgium, Zeeschelde
  Belgium, Zeeschelde
  Belgium, Zeeschelde
  Belgium, Zeeschelde
  Belgium, Zeeschelde
  Belgium, Zeeschelde
  Belgium, Zeeschelde
  Belgium, Zeeschelde
  Belgium, Zeeschelde
  Belgium, Zeeschelde
  Belgium, Zeeschelde
  Belgium, Zeeschelde
  Belgium, Zeeschelde
  Belgium, Zeeschelde
  Belgium, Zeeschelde
  Belgium, Zeeschelde

  Thesaurus terms

  Keyword
  Surface water
  Water quality

  Themes

  theme
  Environmental quality/pollution
  Environmental quality/pollution > Pollution levels & monitoring
  Water composition

  Ownerships

  creator
  Vlaamse Milieumaatschappij
  contributor
  Vlaamse Milieumaatschappij
  contributor
  Martin Verdievel
  contributor
  Vlaamse Milieumaatschappij
  contactPoint
  Martin Verdievel
  contactPoint
  Vlaamse Milieumaatschappij

  Publication references

  related reference
  Based on this dataset /id/publication/230118
  Based on this dataset /id/publication/244263
  Based on this dataset /id/publication/208372
  Based on this dataset /id/publication/196784
  Based on this dataset /id/publication/143117
  Based on this dataset /id/publication/142098
  Based on this dataset /id/publication/123300
  Based on this dataset /id/publication/122543
  Based on this dataset /id/publication/122188
  Based on this dataset /id/publication/172747
  Based on this dataset /id/publication/170886
  Based on this dataset /id/publication/112594
  Based on this dataset /id/publication/68210
  Based on this dataset /id/publication/160428
  Based on this dataset /id/publication/58214
  Based on this dataset /id/publication/201844
  Based on this dataset /id/publication/28683
  Based on this dataset /id/publication/139250
  Based on this dataset /id/publication/156623
  Based on this dataset /id/publication/128934
  Based on this dataset /id/publication/58216
  Based on this dataset /id/publication/38279
  Based on this dataset /id/publication/128933
  Based on this dataset /id/publication/148570
  Based on this dataset /id/publication/177506
  Based on this dataset /id/publication/157948
  Describing this dataset /id/publication/219821

  Dataset references

  is part of
  VMM: Monitoring water
  has part
  VMM Biotic monitoring: Belgian Biotical Index
  VMM Biotic monitoring: Micropollutants in biota
  related
  MONEOS - Physico-chemistry in the Scheldt Estuary(had role: partially included in)
  related
  OMES monitoring data van de Zeeschelde sinds 1995(had role: partially included in)
  related
  VMM: Water bed monitoring network of the Flemish Environment Agency
  related
  VMM:The wastewater monitoring network of the Flemish Environment Agency

  Special collections

  part of special collection
  Belgian marine datasets
  ISECA
  ScheldeMonitor

  Document metadata

  date created
  2004-05-10
  date modified
  2017-07-12