Document of dataset 5892

https://marineinfo.org/doc/dataset/5892

Dataset record

Type
DataService (software/models/scripts)
title in English
Morphan Flanders 1.0
title in nl
Morphan Vlaanderen 1.0
Description in nl
Gegevens die moeten worden verzameld, zijn voor de periode 1997-2016 (20 jaar) cross-shore profielen voor de hele kust. Afzonderlijke metingen voor het deel van het profiel boven water en het deel van het profiel onder water worden gecombineerd. De profielinformatie wordt gehaald uit de bestaande LiDAR en single / multi beam bathymetrische opmetingen. De hele kustzone zal worden geschat door honderden profielen. Zij bestrijken het deel van de dijk of duinen tot de kustlijn (ongeveer -5 m TAW).
Abstract in English
Data that needs to be gathered are cross-shore profiles for the whole coast for the period 1997-2016 (20 years). Separate measurements for the part of the profile above water and the part of the profile below water will be combined. The profile information will be extracted from the existing LiDAR and single/multi beam bathymetric surveys. The whole coastal zone will be schematized by several hundreds of profiles. They will expand from the dyke/ dunes to the shoreface (around -5 m TAW).
Abstract in nl
MorphAn is een software die het beheer van zandkustverdediging ondersteunt. Het is ontwikkeld door Rijkswaterstaat en Deltares voor de Nederlandse kust. Als onderdeel van de CREST-activiteit 3 wordt een eerste versie voor het Vlaamse zandkustverdediging ontwikkeld, inclusief de implementatie van indicatoren voor kustveerkracht.
Rights

Geographical coverage

Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/3293

Thesaurus terms

Keyword
Oceanographic geographical features

Ownerships

contactPoint
https://marineinfo.org/id/person/29501
contactPoint
https://marineinfo.org/id/institute/116

Projects

was generated by
https://marineinfo.org/id/project/4548

Special collections

part of special collection
Waterbouwkundig Laboratorium

Document metadata

date created
2018-02-06
date modified
2018-02-06