Provoost S. (2014). Ecological base monitoring of the coastal ecosystem. Report of the INBO: INBO.R.2014.2025629. 40pp.

2. Remote sensing data from the project "Vegetation mapping through Digital airplane recordings, applied to dynamic dune areas, swallowing and barking (DIGIKART) "
(Provoost et al. 2008)
Provoost S., Kempeneers P., Houthuys R., Vanommeslaeghe J., Deronde B. (2008). Vegetation mapping by means of Digital plane recordings, applied to dynamic dune areas, swallow and swirls (DIGIKART). Flemish Ministry of Mobility and Public Works - MDK - Coastal Division. 108 p. + attachment

3. Map with distribution of NATURA2000 habitats

4. Biological Evaluation Chart (Vriens et al., 2011).
Vriens L., Bosch H., De Knijf G., De Saeger S., Guelinckx R., Oosterlynck P., Van Hove M. & Paelinckx D. (2011). De biologische waarderingskaart. Biotopen en hun verspreiding in het Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Announcements from the Institute for Natural and Forest Research. INBO.M.2011.1, Brussels. 416 p.

5. Land use and soil management map for Flanders from the ECOPLAN project, 2014 (available for download: www.ecosystemdiensten.be)


The Marine Habitat Map was created based on the following map layers:
1. EUNIS (European Nature Information System, EEA 2013)

2. Leading benthos communities on soft substrate (Degraer et al., 2008)
Degraer S., Verfaillie E., Willems W., Adriaens E., Vincx M. & Van Lancker V. (2008). Habitat suitability as a mapping tool for macrobenthic communities: an example from the Belgian part of the North Sea. Continental Shelf Research, 28 (3), 369-379.

3. Predicted Prevention of Shelter Worm Reefs and Gravel Beds (Degraer et al. 2009)
Degraer S., Braeckman U., Haelters J., Hostens K., Jacques T., Kerckhof F., Merckx B., Rabaut R., Stienen E., Van Hoey G., Van Lancker V. & Vincx M. ( 2009). Study on the compilation of a list of potential habitat directives in the Belgian part of the North Sea. Final report by order of FSP Environment, Marine Environment. 93 pp.
"> Provoost S. (2014). Ecological base monitoring of the coastal ecosystem. Report of the INBO: INBO.R.2014.2025629. 40pp.

2. Remote sensing data from the project "Vegetation mapping through Digital airplane recordings, applied to dynamic dune areas, swallowing and barking (DIGIKART) "
(Provoost et al. 2008)
Provoost S., Kempeneers P., Houthuys R., Vanommeslaeghe J., Deronde B. (2008). Vegetation mapping by means of Digital plane recordings, applied to dynamic dune areas, swallow and swirls (DIGIKART). Flemish Ministry of Mobility and Public Works - MDK - Coastal Division. 108 p. + attachment

3. Map with distribution of NATURA2000 habitats

4. Biological Evaluation Chart (Vriens et al., 2011).
Vriens L., Bosch H., De Knijf G., De Saeger S., Guelinckx R., Oosterlynck P., Van Hove M. & Paelinckx D. (2011). De biologische waarderingskaart. Biotopen en hun verspreiding in het Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Announcements from the Institute for Natural and Forest Research. INBO.M.2011.1, Brussels. 416 p.

5. Land use and soil management map for Flanders from the ECOPLAN project, 2014 (available for download: www.ecosystemdiensten.be)


The Marine Habitat Map was created based on the following map layers:
1. EUNIS (European Nature Information System, EEA 2013)

2. Leading benthos communities on soft substrate (Degraer et al., 2008)
Degraer S., Verfaillie E., Willems W., Adriaens E., Vincx M. & Van Lancker V. (2008). Habitat suitability as a mapping tool for macrobenthic communities: an example from the Belgian part of the North Sea. Continental Shelf Research, 28 (3), 369-379.

3. Predicted Prevention of Shelter Worm Reefs and Gravel Beds (Degraer et al. 2009)
Degraer S., Braeckman U., Haelters J., Hostens K., Jacques T., Kerckhof F., Merckx B., Rabaut R., Stienen E., Van Hoey G., Van Lancker V. & Vincx M. ( 2009). Study on the compilation of a list of potential habitat directives in the Belgian part of the North Sea. Final report by order of FSP Environment, Marine Environment. 93 pp.
">

Document of dataset 5822

Dataset record

Type
GIS map dataset
title in English
Ecosystem services of the Flemish coastal zone - Map database
title in nl
Ecosysteemdiensten in het Vlaamse kustgebied - Kaartenbundel
Description in English
Availability of space, both on land as at sea (cfr. blue growth), is a major problem in the Belgian coastal zone resulting from high a population density, changes in consumer behaviour and environmental changes. The ecosystem services (the benefits people obtain from the ecosystem) concept allows to find compatibilities between socio-economic use and nature values. Maps of the spatial distribution of ecosystem services and habitats were produced to get insight into the socio-economic use and nature values of the Flemish coastal zone, as a basis to develop a long-term vision for a healthy coastal ecosystem. The quantification and mapping methodologies are described in Part I of the report ‘Ecosystem vision of the Belgian coastal zone’.

The terrestrial habitat map was created based on the following map layers:
1. Vegetation surveys carried out under PINK ("Permanent Inventories of Nature Reserves on the Coast", Provoost 2014). Used datasets from PINK: 'Dheye', 'Zwin_2012', 'BaaivanHeist', 'Zwinduinen', 'Simli2014', 'TerYde_2014', 'Doornpanne', 'DePanne1'.
Provoost S. (2014). Ecological base monitoring of the coastal ecosystem. Report of the INBO: INBO.R.2014.2025629. 40pp.

2. Remote sensing data from the project "Vegetation mapping through Digital airplane recordings, applied to dynamic dune areas, swallowing and barking (DIGIKART) "
(Provoost et al. 2008)
Provoost S., Kempeneers P., Houthuys R., Vanommeslaeghe J., Deronde B. (2008). Vegetation mapping by means of Digital plane recordings, applied to dynamic dune areas, swallow and swirls (DIGIKART). Flemish Ministry of Mobility and Public Works - MDK - Coastal Division. 108 p. + attachment

3. Map with distribution of NATURA2000 habitats

4. Biological Evaluation Chart (Vriens et al., 2011).
Vriens L., Bosch H., De Knijf G., De Saeger S., Guelinckx R., Oosterlynck P., Van Hove M. & Paelinckx D. (2011). De biologische waarderingskaart. Biotopen en hun verspreiding in het Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Announcements from the Institute for Natural and Forest Research. INBO.M.2011.1, Brussels. 416 p.

5. Land use and soil management map for Flanders from the ECOPLAN project, 2014 (available for download: www.ecosystemdiensten.be)


The Marine Habitat Map was created based on the following map layers:
1. EUNIS (European Nature Information System, EEA 2013)

2. Leading benthos communities on soft substrate (Degraer et al., 2008)
Degraer S., Verfaillie E., Willems W., Adriaens E., Vincx M. & Van Lancker V. (2008). Habitat suitability as a mapping tool for macrobenthic communities: an example from the Belgian part of the North Sea. Continental Shelf Research, 28 (3), 369-379.

3. Predicted Prevention of Shelter Worm Reefs and Gravel Beds (Degraer et al. 2009)
Degraer S., Braeckman U., Haelters J., Hostens K., Jacques T., Kerckhof F., Merckx B., Rabaut R., Stienen E., Van Hoey G., Van Lancker V. & Vincx M. ( 2009). Study on the compilation of a list of potential habitat directives in the Belgian part of the North Sea. Final report by order of FSP Environment, Marine Environment. 93 pp.
Description in en
Beschikbaarheid van ruimte, zowel op land als op zee (zie blauwe groei) is een groot probleem in de Belgische kustzone. Dit vloeit voort uit de hoge bevolkingsdichtheid, de veranderingen in consumentengedrag en milieuveranderingen. Het ecosysteemdiensten-(de voordelen die mensen krijgen uit het ecosysteem)-concept maken het mogelijk om compatibiliteit tussen sociaal-economisch gebruik en natuurwaarden te vinden. Kaarten voor de ruimtelijke verdeling van ecosysteemdiensten en habitats werden geproduceerd om inzicht te krijgen in de sociaal-economische gebruiks- en natuurwaarden van de Belgische kustzone, als basis voor het ontwikkelen van een visie op lange termijn voor een gezond kustecosysteem. De kwantificeerings- en mapping methodologieën worden beschreven in deel I van het rapport 'Ecosysteem visie van de Vlaamse kustzone'.

De terrestrische habitatkaart is gemaakt op basis van volgende kaartlagen:
1. Vegetatiekarteringen uitgevoerd in het kader van PINK ("Permanente Inventaristaie van de Natuurreservaten aan de Kust", Provoost 2014). Gebruikte datasets uit PINK: ‘Dheye’, ‘Zwin_2012’, ‘BaaivanHeist’, ‘Zwinduinen’, ‘Simli2014’, ‘TerYde_2014’, ‘Doornpanne’, ‘DePanne1’.
Provoost S. (2014). Ecologische basismonitoring van het kustecosysteem. Rapport van het INBO: INBO.R.2014.2025629. 40pp.

2. Remote sensing data uit het project "Vegetatiekartering door middel van Digitale vliegtuigopnamen, toegepast op dynamische duingebieden, slikken en schorren (DIGIKART)" (Provoost et al. 2008)
Provoost S., Kempeneers P., Houthuys R., Vanommeslaeghe J., Deronde B. (2008). Vegetatiekartering d.m.v. digitale vliegtuigopnamen, toegepast op dynamische duingebieden, slikken en schorren (DIGIKART). Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken - MDK - Afdeling Kust. 108 p. + bijlage

3. Kaart met verspreiding van de NATURA2000 habitats

4. Biologische Waarderingskaart (Vriens et al. 2011).
Vriens L., Bosch H., De Knijf G., De Saeger S., Guelinckx R., Oosterlynck P., Van Hove M. & Paelinckx D. (2011). De Biologische Waarderingskaart - Biotopen en hun verspreiding in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. INBO.M.2011.1, Brussel. 416 p.

5. Landgebruiks- en bodembezettingskaart voor Vlaanderen uit het ECOPLAN project, 2014 (te donwloaden via www.ecosysteemdiensten.be)


De mariene habitatkaart is gemaakt op basis van volgende kaartlagen:
1. EUNIS (European Nature Information System, EEA 2013)

2. Dominante benthosgemeenschappen op zacht substraat (Degraer et al. 2008)
Degraer S., Verfaillie E., Willems W., Adriaens E., Vincx M. & Van Lancker V. (2008). Habitat suitability modelling as a mapping tool for macrobenthic communities: an example from the Belgian part of the North Sea. Continental Shelf Research, 28(3), 369-379.

3. Voorspelde voorkomen van schelpkokerwormriffen en grindbedden (Degraer et al. 2009)
Degraer S., Braeckman U., Haelters J., Hostens K., Jacques T., Kerckhof F., Merckx B., Rabaut R., Stienen E., Van Hoey G., Van Lancker V. & Vincx M. (2009). Studie betreffende het opstellen van een lijst van potentiële Habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee. Final report by order of FSP Environment, Marine Environment. 93 pp.
Abstract in English
The database consists of a set of maps containing information on habitat distribution (marine and terrestrial) and on the delivery of a selection of ecosystem services in the Flemish coastal zone (Belgium).
Abstract in en
De database bestaat uit een reeks kaarten met informatie over habitatverdeling (marien en terrestrisch) en op de levering van een selectie ecosysteemdiensten in de Vlaamse kustzone (België).
License
https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html
bibliographicCitation
Van der Biest K., Staes J. (2017). Ecosystem services of the Flemish coastal zone - Map database.
Version
1

Temporal coverage

Temporal
Start date
2015-01-01
End date
2015-01-01

Geographical coverage

Spatial
Belgium, North Sea

Thesaurus terms

Keyword
Coastal areas
Dunes
Ecosystem functioning
Ecosystem management
Ecosystems
Habitats and biotopes
Vision

Themes

theme
Biology > Ecology - biodiversity
Coastal studies (e.g. shores, estuaries)
Environmental quality/pollution > Site assessments/surveys
Geography

Ownerships

contactPoint
Katrien Van der Biest
contactPoint
Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer
contactPoint
Jan Staes
contactPoint
Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer
contributor
Universiteit Antwerpen
contributor
Agentschap Natuur & Bos
contributor
Afdeling Maritieme Toegang
creator
Katrien Van der Biest
creator
Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer
contributor
Thomas Vanagt
contributor
eCOAST
contributor
Patrick Meire
contributor
Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer

Publication references

related reference
Describing this dataset /id/publication/289982
Describing this dataset /id/publication/292435
Describing this dataset /id/publication/289984
Describing this dataset /id/publication/290001
Used in this dataset /id/publication/244130
Used in this dataset /id/publication/210165
Used in this dataset /id/publication/143363
Used in this dataset /id/publication/118857
Used in this dataset /id/publication/123833

Dataset references

related
SUMES project. D3.4: Ecosystem services maps (supporting files)(had role: partially included in)

Document metadata

date created
2017-09-29
date modified
2017-10-13