Document of dataset 568

Dataset record

Type
Dataset
title in English
Phytoplankton dataset: diatoms in Schelde estuary and Elbe estuary (April 1993, May 1993)
title in nl
Fytoplankton dataset: diatomeeën in het Schelde-estuarium en het Elbe-estuarium (April 1993, Mei 1993)
Description in English
The watercolumn samples that were used to compile this dataset were collected in the framework of the MATURE project and were taken along a longitudinal transect in the estuaries of the Schelde (4 May 1993, 11 samples within a salinity range of 1 to 23 psu) and the Elbe (21 april 1993, 8 samples within a salinity range of 0.5 to 34 psu). At each sampling station, both unconcentrated (1L) and net samples (mesh size 10 mm) were collected. Diatoms were counted and identified. Details on the sampling and analyses procedures are described in the related publications. From the 11 stations that were sampled in the Scheldt estuary, there were 2 in the polyhaline zone, 4 in the mesohaline zone and 5 in the oligohaline zone. From the 8 stations in the Elbe estuary, there were 3 in the limnetic or freshwater tidal zone, 1 in the oligohaline zone, 1 in the mesohaline zone, 2 in the polyhaline zone and 1 in the euhaline zone. Additional information on the ecology of some Thalassiosira species was obtained from an existing dataset comprising 360 intertidal sediment samples (30 stations sampled monthly during one year) from the Schelde estuary. This dataset was compiled and used in the framework of the research that was conducted by Koenraad Muylaert, described in his Phd thesis: "Muylaert, K. (1999). Distribution and dynamics of protist communities in a freshwater tidal estuary. PhD Thesis. Universiteit Gent (RUG): Gent, Belgium. 192 pp." More specifically this dataset was used to study the diatom genus Thalassiosira (Bacillariophyta) in the estuaries of the Schelde and the Elbe. (chapter 1) The aim of this study was to give a detailed account of the observed Thalassiosira species, with remarks on their taxonomy, morphology and ecology. Their occurrence within the studied estuaries is compared to data from other estuaries worldwide.
Description in nl
De waterstalen die werden gebruikt om deze dataset samen te stellen werden verzameld in kader van het MATURE project en werden genomen langsheen een longitudinaal transect in het estuarium van de Schelde (4 mei 1993, 11 stalen binnen een saliniteitsrange van 1 tot 23 psu) en de Elbe (21 april 1993, 8 stalen binnen een saliniteitsrange van 0.5 tot 34 psu). Op elk stations werden zowel niet-geconcentreerde (1L) stalen als net stalen (maaswijdte 10mm) verzameld. Diatomeeën werden geteld en geïdentificeerd. Meer details in verband met de staalname- en analyseprocedures zijn beschreven in de verwante publicaties. Van de 11 stations die werden bemonsterd in het Schelde-estuarium, lagen er 2 in de polyhaline zone, 4 in de mesohaline zone en 5 in de oligohaline zone. Van de 8 stations in het Elbe-estuarium, lagen er 3 in de limnetische of zoetwatergetijde zone, 1 in de oligohaline zone, 1 in de mesohaline zone, 2 in de polyhaline zone en 1 in de euhaline zone. Bijkomende informatie betreffende de ecologie van een aantal Thalassiosira soorten was afkomstig van een bestaande dataset van 360 intertidale sediment stalen (30 stations bemonsterd gedurende 1 jaar ) van het Schelde-estuarium. Deze dataset werd samengesteld en gebruikt in het kader van het onderzoek dat werd uitgevoerd door Koenraad Muylaert, beschreven in zijn Phd thesis: "Muylaert, K. (1999). Verspreiding en dynamiek van protistengemeenschappen in een zoetwatergetijdengebied [Distribution and dynamics of protist communities in a freshwater tidal estuary]. PhD Thesis. Universiteit Gent (RUG): Gent, Belgium. 192 pp." Meer in het bijzonder werd deze dataset gebruikt om het diatomeeën genus Thalassiosira (Bacillariophyta) te bestuderen Schelde- en Elbe-estuarium. (Hoofstuk 1) Het doel van deze studie was om een gedetailleerd overzicht te geven van de aanwezige Thalassiosira soorten betreffende hun taxonomie, morfologie en ecologie. Hun voorkomen binnen de bestudeerde estuaria werd vergeleken met andere estuaria in de wereld.
Abstract in English
The subsurface samples that were used to compile this dataset were taken along a longitudinal transect in the estuaries of the Schelde along the Scheldt. Diatoms were counted and identified.
Abstract in nl
De waterstalen die werden gebruikt om deze dataset samen te stellen werden verzameld in kader van het MATURE project en werden genomen langsheen een longitudinaal transect in het estuarium van de Schelde. Diatomeeën werden geteld en geïdentificeerd.
Rights
Restricted
Version
1.0

Temporal coverage

Temporal
Start date
1993-04-21
End date
1993-04-21
Start date
1993-05-04
End date
1993-05-04

Geographical coverage

Spatial
ANE, Germany, Elbe Estuary
ANE, Scheldt Estuary
Belgium, Zeeschelde

Thesaurus terms

Keyword
Diatoms
Ecology
Estuaries
Morphology (organisms)
Phytoplankton
Taxonomy

Themes

theme
Biology
Biology > Plankton
Coastal studies (e.g. shores, estuaries)

Taxonomic terms

Taxon keywords
Thalassiosira P.T. Cleve, 1873

Ownerships

contributor
Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie
creator
Koenraad Muylaert
creator
Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie
creator
Koen Sabbe
creator
Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie
contactPoint
Koenraad Muylaert
contactPoint
Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie

Publication references

related reference
Based on this dataset /id/publication/3082

Dataset references

related
OMES: Monitoring phytoplankton in the Zeeschelde
related
Phytoplankton dataset: microorganisms associated with estuarine flocs in the Scheldt estuary (November 1997 and June 1998)
related
Phytoplankton dataset: monitoring at Hamme veer (August 1996 - October 1996; every 2 days)
related
Phytoplankton dataset: riverine, brackish and freshwater tidal estuarine stations in the Schelde estuary (summer 1995 and spring 1996)

Projects

was generated by
MATURE - Biogeochemistry of the maximum turbidity zone in estuaries
- Structure and dynamics of microplancton communities in the Scheldt estuary (Belgium, Netherlands). I
- Structure and dynamics of microplancton communities in the Scheldt estuary (Belgium, Netherlands). II

Special collections

part of special collection
Belgian marine datasets
OMES: Onderzoek Milieu-effecten Sigmaplan
ScheldeMonitor

Document metadata

date created
2005-08-10
date modified
2007-09-11