Document of dataset 566

Dataset record

Type
Dataset
title in English
Phytoplankton dataset: monitoring at Hamme veer (August 1996 - October 1996; every 2 days)
title in nl
Fytoplankton dataset: monitoring Hamme veer (Augustus 1996 - Oktober 1996; om de 2 dagen)
Description in English
The water samples that were used to compile this dataset were collected between August to October 1996 at exactly low tide from a jetty, about 5 m from the bank. To obtain information on the spatial distribution of phytoplankton populations, additional samples were taken along a longitudinal transect on three occasions during the sampling period. Corresponding environmental data were measured in situ (temperature, secchi depth), or after filtration and analysis of subsamples (salinity, nutrients, chlorophyll a) or was gathered from different sources e.g. Royal Belgian Meteorological Institute (Irradiance data), the Administration Waterways and Maritime Affairs (freshwater discharge). Details on the sampling and analyses procedures are described in the related publication. This dataset was compiled and used in the framework of the research that was conducted by Koenraad Muylaert, described in his Phd thesis: "Muylaert, K. (1999). Distribution and dynamics of protist communities in a freshwater tidal estuary. PhD Thesis. Universiteit Gent (RUG): Gent, Belgium. 192 pp." More specifically this dataset was used to study regulation of phytoplankton dynamics in a freshwater tidal estuary by irregular flushing events (chapter 7).
Description in nl
De waterstalen die werden gebruikt om deze dataset samen te stellen werden verzameld in de periode tussen augustus en oktober 1996, bij laagtij vanop een steiger, ongeveer 5 m van de bank. Om meer informatie te verkrijgen over de ruimtelijke verspreiding van fytoplankton populaties, werden bijkomende stalen genomen langs een longitudinaal transect op drie gelegenheden tijdens de staalnameperiode. Bijbehorende omgevingsvariabelen werden ofwel in situ gemeten (temperatuur, secchi-diepte),ofwel bepaald na filtratie en analyse van substalen (saliniteit, nutriƫnten, chlorofyl a) of zijn afkomstig van verschillende bronnen, waaronder het Koninklijk Belgisch Meteorologisch Instituut (Irradiance data)en de Administratie Waterwegen en Zeewezen (zoetwater afvoer). Meer details in verband met de staalname- en analyseprocedures zijn beschreven in de verwante publicaties. Deze dataset werd samengesteld en gebruikt in het kader van het onderzoek dat werd uitgevoerd door Koenraad Muylaert, beschreven in zijn Phd thesis: "Muylaert, K. (1999). Verspreiding en dynamiek van protistengemeenschappen in een zoetwatergetijdengebied [Distribution and dynamics of protist communities in a freshwater tidal estuary]. PhD Thesis. Universiteit Gent (RUG): Gent, Belgium. 192 pp." Meer in het bijzonder werd deze dataset gebruikt om de regulatie van fytoplankton dynamiek in zoetwatergetijdegebieden door onregelmatig spoelende zoetwaterstroming (hoofdstuk 7).
Abstract in English
This dataset contains information about the spatial distribution of phytoplankton populations and environmental data such as temperature, secchi depth, salinity, nutrients and chlorophyll a on the collected water samples at Hamme veer (August 1996 - October 1996).
Abstract in nl
Deze dataset bevat informatie over de ruimtelijke verdeling van fytoplanktonpopulaties en abiotische gegevens zoals temperatuur, Secchi diepte, zoutgehalte, nutriƫnten en chlorofyl over de verzamelde watermonsters bij Hamme Veer (augustus 1996 - oktober 1996).
Rights
Restricted
Version
1.0

Temporal coverage

Temporal
Start date
1996-07-31
End date
1996-10-30
Accrual periodicity
Every two days
Start date
1996-08-13
End date
1996-08-14
Start date
1996-09-03
End date
1996-09-04
Start date
1996-10-09
End date
1996-10-10

Geographical coverage

Spatial
ANE, Scheldt Estuary
Belgium, Zeeschelde
Belgium, Zeeschelde
Belgium, Zeeschelde
Belgium, Zeeschelde
Belgium, Zeeschelde
Belgium, Zeeschelde
Belgium, Zeeschelde
Belgium, Zeeschelde
Belgium, Zeeschelde
Belgium, Zeeschelde
Belgium, Zeeschelde
Belgium, Zeeschelde
Belgium, Zeeschelde
Belgium, Zeeschelde
Belgium, Zeeschelde
Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour, Zandvliet Lock
Belgium, Zeeschelde, Punt van Melsele

Thesaurus terms

Keyword
Dynamics
Flushing
Phytoplankton
River discharge

Themes

theme
Biology
Biology > Plankton

Ownerships

contributor
Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie
creator
Koenraad Muylaert
creator
Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie
contactPoint
Koenraad Muylaert
contactPoint
Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie

Publication references

related reference
Based on this dataset /id/publication/23752

Dataset references

is part of
OMES: Monitoring phytoplankton in the Zeeschelde
related
Phytoplankton dataset: microorganisms associated with estuarine flocs in the Scheldt estuary (November 1997 and June 1998)
related
Phytoplankton dataset: diatoms in Schelde estuary and Elbe estuary (April 1993, May 1993)
related
Phytoplankton dataset: riverine, brackish and freshwater tidal estuarine stations in the Schelde estuary (summer 1995 and spring 1996)

Projects

was generated by
OMES 1 Main - Research on the environmental effects of the SIGMA plan
OMES 1 - Flora en vegetatie, avifauna, benthos en waterkwaliteitsparameters
OMES 1 - Study on microplankton and the microbial "loop" of the Sea Scheldt
- Structure and dynamics of microplancton communities in the Scheldt estuary (Belgium, Netherlands). I
- Structure and dynamics of microplancton communities in the Scheldt estuary (Belgium, Netherlands). II

Special collections

part of special collection
Belgian marine datasets
ISECA
OMES: Onderzoek Milieu-effecten Sigmaplan
ScheldeMonitor

Document metadata

date created
2005-08-10
date modified
2013-04-09