Document of dataset 564

Dataset record

Type
Dataset
title in English
Phytoplankton dataset: riverine, brackish and freshwater tidal estuarine stations in the Schelde estuary (summer 1995 and spring 1996)
title in nl
Fytoplankton dataset: rivier-, brak- en zoetwatergetijdegebonden stations in het bekken van het Schelde-estuarium (zomer 1995 en lente 1996)
Description in English
Dataset contains data on phytoplankton that was sampled in riverine stations, in brackish stations and in freshwater tidal estuarine stations of the basins of the Scheldt estuary. Subsurface samples (0,5m depth) were taken in the estuary and its tributaries in summer (22-25 August 1995, 21 samples) and spring (11 April 1996, 11 samples). Both unconcentrated (for quantitative cell counts) and net (mesh size 10 mm) samples were taken. All phytoplankton taxa were identified and phytoplankton biomass was determined. Results were related to some important abiotic variables. Conductivity (measured with a WTW LF91), dissolved oxygen concentration (measured with a WTW oxi 61) and Secchi depth (measured by means of a black and white disc of 0.25 m diameter) were recorded at each sampling station. Samples for nutrient analysis (nitrate, ammonia and phosphate) were stored frozen and analyzed later with a Skalar (type AII flow system) autoanalyser. River discharge data for Schelde and tributaries were obtained from Administration for Waterways and Maritime affairs. Details on the sampling and analyses procedures are described in the related publication. This dataset was compiled and used in the framework of the research that was conducted by Koenraad Muylaert, described in his Phd thesis: "Muylaert, K. (1999). Distribution and dynamics of protist communities in a freshwater tidal estuary. PhD Thesis. Universiteit Gent (RUG): Gent, Belgium. 192 pp." More specifically this dataset was used to study the structural characteristics of phytoplankton assemblages in tidal and non-tidal freshwater systems (a case-study from the Schelde basin). (chapter 6).
Description in nl
Dataset bevat data over fytoplankton stalen genomen in rivier stations, brakwater stations en zoetwatergetijdegebonden stations van het bekken van het Schelde-estuarium. De waterstalen (0.5m diepte) werden genomen in het estuarium en zijrivieren tijdens de zomer (22-25 Augustus 1995, 21 stalen) en lente (11 April 1996, 11 stalen). Er werden zowel niet-geconcentreerde (voor kwantitatieve celtellingen) als net (maaswijdte 10 mm) stalen genomen. Resultaten werden gerelateerd met een aantal belangrijke omgevingsvariabelen. Conductiviteit (gemeten met een WTW LF91), opgeloste zuurstof concentratie (gemeten met een WTW oxi 61) en Secchi diepte (gemeten met behulp van een zwart en witte schijf van 0.25m diameter) werden op elk station geregistreerd. Stalen voor nutriënt analyse (nitraat, ammonium en fosfaat) werden bewaard in bevroren toestand en werden later geanalyseerd met een Skalar (type AII flow system) autoanalyser. Rivierafvoer gegevens voor Schelde en zijrivieren werden bekomen van de Administratie Waterwegen en Zeewezen. Meer details in verband met de staalname- en analyseprocedures zijn beschreven in de verwante publicaties. Deze dataset werd samengesteld en gebruikt in het kader van het onderzoek dat werd uitgevoerd door Koenraad Muylaert, beschreven in zijn Phd thesis: "Muylaert, K. (1999). Verspreiding en dynamiek van protistengemeenschappen in een zoetwatergetijdengebied [Distribution and dynamics of protist communities in a freshwater tidal estuary]. PhD Thesis. Universiteit Gent (RUG): Gent, Belgium. 192 pp." Meer in het bijzonder werd deze dataset gebruikt om de structurele kenmerken van fytoplankton assemblages in getijdegebonden en niet-getijdegebonden zoetwater systemen te bestuderen (een case-study voor het Scheldebekken)(hoofdstuk 6).
Abstract in English
This dataset contains data on phytoplankton (taxa and biomass) sampled in different stations of the basins of the Scheldt estuary. At each sampling station conductivity, dissolved oxygen concentration and Secchi depth were recorded and samples were analyzed later for nutrients (nitrate, ammonia and phosphate).
Abstract in nl
Deze dataset bevat gegevens over fytoplankton (taxa en biomassa) bemonsterd in verschillende stations van de stroomgebieden van het Schelde-estuarium. Op elk station werden conductiviteit, opgeloste zuurstof en Secchi diepte geregistreerd en nutriëntanalyse (nitraat, ammoniak en fosfaat) werd later op de monsters uitgevoerd.
Rights
Restricted
Version
1.0

Temporal coverage

Temporal
Start date
1995-8-22
End date
1995-8-25
Start date
1996-4-11
End date
1996-4-11

Geographical coverage

Spatial
ANE, Scheldt Estuary
Belgium, Albert Canal
Belgium, Bovenschelde
Belgium, Bovenschelde
Belgium, Dender R.
Belgium, Dijle R.
Belgium, Durme R.
Belgium, Durme R.
Belgium, Grote Nete R.
Belgium, Leuvense Vaart
Belgium, Molenbeek
Belgium, Molenbeek
Belgium, Rupel R.
Belgium, Willebroek Canal
Belgium, Zeeschelde
Belgium, Zeeschelde
Belgium, Zeeschelde
Belgium, Zeeschelde
Belgium, Zeeschelde
Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour
Belgium, Zeeschelde, Doel
Belgium, Zenne R.

Thesaurus terms

Keyword
Brackish water
Estuaries
Fresh water
Phytoplankton
River discharge

Themes

theme
Biology
Biology > Plankton
Coastal studies (e.g. shores, estuaries)

Ownerships

contributor
Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie
creator
Koenraad Muylaert
creator
Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie
contactPoint
Koenraad Muylaert
contactPoint
Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie

Publication references

related reference
Based on this dataset /id/publication/2965

Dataset references

is part of
OMES: Monitoring phytoplankton in the Zeeschelde
related
Phytoplankton dataset: microorganisms associated with estuarine flocs in the Scheldt estuary (November 1997 and June 1998)
related
Phytoplankton dataset: monitoring at Hamme veer (August 1996 - October 1996; every 2 days)
related
OMES monitoring data van de Zeeschelde sinds 1995(had role: partially included in)
related
Phytoplankton dataset: diatoms in Schelde estuary and Elbe estuary (April 1993, May 1993)

Projects

was generated by
OMES 1 Main - Research on the environmental effects of the SIGMA plan
OMES 1 - Flora en vegetatie, avifauna, benthos en waterkwaliteitsparameters
OMES 1 - Study on microplankton and the microbial "loop" of the Sea Scheldt
- Structure and dynamics of microplancton communities in the Scheldt estuary (Belgium, Netherlands). I
- Structure and dynamics of microplancton communities in the Scheldt estuary (Belgium, Netherlands). II

Special collections

part of special collection
Belgian marine datasets
ISECA
OMES: Onderzoek Milieu-effecten Sigmaplan
ScheldeMonitor

Document metadata

date created
2005-08-09
date modified
2013-04-09