Document of dataset 5442

https://marineinfo.org/doc/dataset/5442

Dataset record

Type
Dataset
title in English
Beach profiles measured at kilometer markers along the Belgian Coast (1979-1996)
title in nl
Strandprofielen opgemeten ter hoogte van kilometerpalen langsheen de Belgische Kust (1979-1996)
Abstract in English
Along the Belgian coast, at the kilometer markers, a beach profile was measured on a regular basis during the period 1979-1996. The data was collected on paper, graphs were drawn. This information was then digitized by VLIZ in the context of the CREST project.
Abstract in nl
Langsheen de Belgische kust, ter hoogte van de kilometerpalen, werd op regelmatige basis een strandprofiel opgemeten in de periode 1979-1996. De data werd verzameld op papier, grafieken werden erbij getekend. Deze informatie werd dan door VLIZ gedigitaliseerd in het kader van het CREST-project.
Rights
bibliographicCitation
De Moor, G.; Department of Geography - UGent, Belgium; (2016) Strandprofielen opgemeten ter hoogte van kilometerpalen langsheen de Belgische Kust (1979-1996)
Version
1

Temporal coverage

Temporal
Start date
1979-5-1
End date
1996-6-1

Geographical coverage

Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/2550
Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/2550
Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/2550
Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/2550
Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/2550
Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/2550
Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/2550
Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/2550
Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/2550

Thesaurus terms

Keyword
Belgium
Elevation
Marine

Ownerships

creator
https://marineinfo.org/id/person/311
creator
https://marineinfo.org/id/institute/1592
contactPoint
https://marineinfo.org/id/person/309
contactPoint
https://marineinfo.org/id/institute/1592
contributor
https://marineinfo.org/id/person/7141
contributor
https://marineinfo.org/id/institute/1592

Publication references

related reference
Describing this dataset https://marineinfo.org/id/publication/316933
Describing this dataset https://marineinfo.org/id/publication/38386

Dataset references

is part of
https: //marineinfo.org/id/dataset/5253

Projects

was generated by
https://marineinfo.org/id/project/4548

Special collections

part of special collection
Belgian marine datasets

Document metadata

date created
2016-09-23
date modified
2019-12-03