Document of dataset 500

Dataset record

Type
Dataset
title in English
Monitoring network Zeeuwse tidal waters (ZEGE), part. Westerschelde: water level and meteo
title in nl
Meetnet Zeeuwse getijdewateren (ZEGE), part. Westerschelde: waterstanden en meteo
Description in nl
Het ZEGE meetnet heeft tot doel het automatisch inwinnen en verwerken van hydrologische en meteorologische grootheden (wind, luchtdruk, watertemperatuur, zoutgehalte, waterstanden en golven) en dit ten behoeve van storm-, en hoogwaterwaarschuwing, calibratie stromingsmodellen, enz. De oorsprong van het ontstaan van het meetnet vindt plaats omstreeks 1980. Het meetnet werkt volgens de Rijkswaterstaat MeetnetInformatiestructuur, een standaard binnen Rijkswaterstaat, zodat hydro en meteogegevens van de verschillende diensten op dezelfde manier gemeten en verwerkt worden. Daarnaast zijn de meetnetten aan elkaar gekoppeld voor uitwisseling van data. Ook zijn er nog de koppeling met het Engelse meetnet en het meetnet Vlaamse Banken in Belgiƫ.
Abstract in English
The Zege-measurements give continuous information about waterlevels, watertemperature, chloride, wind speed and direction, air pressure, wave heights and flow. Samples are taken on 60 locations in Zeeland
Abstract in nl
Het ZEGE meetnet levert continu informatie over de waterhoogte, watertemperatuur, chloridegehalte, windsnelheid en -richting, luchtdruk, golfhoogte en debiet. De meting vindt plaats op ongeveer 60 meetlocaties door het Hydro Meteo Centrum Zeeland, een onderdeel van Rijkswaterstaat Directie Zeeland.
Rights
Version
1

Temporal coverage

Temporal
Start date
1987-01-01
Accrual periodicity
Each 10 minutes

Geographical coverage

Spatial
ANE, Netherlands, Westerschelde
ANE, Netherlands, Westerschelde
ANE, Netherlands, Westerschelde
ANE, Netherlands, Westerschelde
ANE, Netherlands, Westerschelde
ANE, Netherlands, Westerschelde
ANE, Netherlands, Westerschelde
ANE, Netherlands, Westerschelde
ANE, Netherlands, Westerschelde
ANE, Netherlands, Westerschelde
ANE, Netherlands, Westerschelde
ANE, Netherlands, Westerschelde
ANE, Netherlands, Westerschelde
ANE, Netherlands, Westerschelde
ANE, Netherlands, Westerschelde
ANE, Netherlands, Westerschelde
ANE, Netherlands, Westerschelde
ANE, Netherlands, Westerschelde
ANE, Netherlands, Westerschelde
ANE, Netherlands, Westerschelde
Belgium, Zeeschelde
Belgium, Zeeschelde
Belgium, Zeeschelde
Belgium, Zeeschelde

Thesaurus terms

Keyword
Dyke guarding
Storm warnings
Water level measurement
Water levels
Wave climate
Wind
Wind direction
Wind strength

Themes

theme
Coastal studies (e.g. shores, estuaries)
Meteorology
Physical > Water level (& bottom pressure, IES)

Ownerships

contributor
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut De Bilt
contributor
Dienst Zeeland
creator
Dienst Zeeland
contactPoint
Dienst Zeeland

Dataset references

is part of
MWTL physical monitoring network: current water data
related
Hydro-meteo information for the Belgian Coast and Voordelta.(had role: partially included in)
related
MWTL physical monitoring network Westerschelde(had role: partially included in)
related
MWTL physical monitoring network Westerschelde: Tidal Harmonic Constituents(had role: partially included in)

Special collections

part of special collection
ScheldeMonitor

Document metadata

date created
2005-02-23
date modified
2015-05-11