Document of dataset 426

Dataset record

Type
Dataset
title in English
Lithologic and granulometric map of the soil of the Zeeschelde
title in nl
Lithologische en granulometrische bodemkaart van de Zeeschelde
Description in English
On the basis of bottom samples, the granulometry and the composition of the bottom of the Lower-Zeeschelde is determined. These data are then mapped. The mapping of the bottom of the lower Zeeschelde needs to be repeated every 5 years, because of the temporal variability of the composition of the bottom sediments. This variation in sediment composition is also seen spatially.
Description in nl
Op basis van bodemmonsters zal de granulometrie en de samenstelling van de bodem van de Beneden-Zeeschelde worden bepaald. De gegevens worden dan op een kaart uitgezet. Het opstellen van de kaart houdt in dat voor de Scheldebodem kenmerkende sedimenten worden bepaald, dat hun ruimtelijke spreiding wordt vastgesteld en dat de bodemstructuren van deze sedimenten worden beschouwd. Het karteren van de bodem van de Beneden-Zeeschelde dient genoodzaakt iedere 5 jaar herhaald te worden wegens een variabiliteit in de samenstelling van het bodemsediment in de tijd. Deze variatie uit zich ook in de ruimte, nl.zowel volgens lengte-as als in de dwars-zin van de rivier.
Abstract in English
On the basis of bottom samples, the granulometry and the composition of the bottom of the Lower-Zeeschelde is determined. These data are then mapped.
Abstract in nl
Op basis van bodemmonsters zal de granulometrie en de samenstelling van de bodem van de Beneden-Zeeschelde worden bepaald. De gegevens worden dan op een kaart uitgezet.
Rights
Unknown
bibliographicCitation
Royal Belgian Institute of Natural Sciences (RBINS-KBIN); Flanders Hydraulics Research (WL); (2017): Lithologic and granulometric map of the soil of the Zeeschelde
Version
1

Temporal coverage

Temporal
Start date
1999-01-01
Accrual periodicity
Five-yearly

Geographical coverage

Spatial
ANE, Scheldt Estuary
Belgium, Zeeschelde

Thesaurus terms

Keyword
Granulometry
Lithology

Themes

theme
Geology - Geophysics - Sedimentation
Geology - Geophysics - Sedimentation > Sediments - rocks - pore waters

Ownerships

creator
Stanislas Wartel
creator
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
creator
Frederic (Fritz) Francken
creator
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
contactPoint
Eric Taverniers
contactPoint
Waterbouwkundig Laboratorium

Publication references

related reference
Based on this dataset /id/publication/26350

Dataset references

is part of
Monitoring dataset based on soil samples from the Zeeschelde (and Westerschelde)

Special collections

part of special collection
Belgian marine datasets
ScheldeMonitor
Waterbouwkundig Laboratorium

Document metadata

date created
2004-08-03
date modified
2017-11-30