Document of dataset 4154

https://marineinfo.org/doc/dataset/4154

Dataset record

Type
Dataset
title in English
MONEOS - Hydrodynamics in the Scheldt Estuary
title in nl
MONEOS - Hydrodynamiek in het Schelde-Estuarium
Description in nl
De hydrodynamiek is een sturende factor in het estuarium. De factoren die de indicatoren waterstanden en snelheden bepalen kunnen verdeeld worden in twee groepen: De randvoorwaarden van buiten het Schelde estuarium. Deze factoren bestaan voornamelijk uit autonome forceringen en meteorologische invloeden. De geometrie en bathymetrie van het Schelde estuarium zelf. Deze factoren worden direct beïnvloed door antropogene ingrepen (zoals ontpolderen, baggeren, storten en zandwinning).
Abstract in English
In the context of the Long Term Vision of the Scheldt estuary (LTV), the Flemish and Dutch governments have a working group on research and monitoring of the Scheldt estuary. The Working Group O & M is a permanent working group of the Flemish-Dutch Scheldt Commission (VNSC) which have an agreement ​​on a long-term monitoring and research program to support the cross-border cooperation in policy and management in the Scheldt estuary: MONEOS. Within MONEOS, existing monitoring campaigns from NL and B are refined and merged as new measurement campaigns. The data is divided in 6 themes. This theme contains all data about hydrodynamics of the Scheldt Estuary.
Abstract in nl
In het kader van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium (LTV) werd door de Vlaamse en Nederlandse overheid een werkgroep rond onderzoek en monitoring van het Schelde-estuarium opgezet. De werkgroep O&M is een permanente werkgroep van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) waarin afspraak is gemaakt over een langlopend monitoring- en onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de grensoverschrijdende samenwerking bij beleid en beheer in het Schelde-estuarium: MONEOS. Binnen MONEOS werden zowel bestaande monitoringscampagnes uit NL en B verfijnd als nieuwe meetcampagnes opgezet. De data worden in 6 thema’s ontsloten. Dit thema bevat data over de hydrodynamiek van het Schelde-estuarium.
Rights
Unrestricted for academic use

Geographical coverage

Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/4812

Ownerships

contributor
https://marineinfo.org/id/institute/1466
contributor
https://marineinfo.org/id/institute/5251
contributor
https://marineinfo.org/id/institute/11220
contributor
https://marineinfo.org/id/institute/7214
contactPoint
https://marineinfo.org/id/institute/36

Dataset references

is part of
https: //marineinfo.org/id/dataset/4850
related (partially included in)
https://marineinfo.org/id/dataset/1269
related (partially included in)
https://marineinfo.org/id/dataset/557
related (partially included in)
https://marineinfo.org/id/dataset/971
related (partially included in)
https://marineinfo.org/id/dataset/6611
related (partially included in)
https://marineinfo.org/id/dataset/558
related
https://marineinfo.org/id/dataset/4149
related
https://marineinfo.org/id/dataset/4151
related
https://marineinfo.org/id/dataset/4152
related
https://marineinfo.org/id/dataset/4153
related (partially included in)
https://marineinfo.org/id/dataset/85
related (partially included in)
https://marineinfo.org/id/dataset/942
related (partially included in)
https://marineinfo.org/id/dataset/1527
related (partially included in)
https://marineinfo.org/id/dataset/945
related (partially included in)
https://marineinfo.org/id/dataset/8032
related (partially included in)
https://marineinfo.org/id/dataset/1104
related (partially included in)
https://marineinfo.org/id/dataset/44
related
https://marineinfo.org/id/dataset/4155

Projects

was generated by
https://marineinfo.org/id/project/4023
https://marineinfo.org/id/project/4318

Special collections

part of special collection
Belgian marine datasets
ScheldeMonitor

Document metadata

date created
2013-04-16
date modified
2022-03-16