Document of dataset 4154

Dataset record

Type
Dataset
title in English
MONEOS - Hydrodynamics in the Scheldt Estuary
title in nl
MONEOS - Hydrodynamiek in het Schelde-Estuarium
Description in nl
De hydrodynamiek is een sturende factor in het estuarium. De factoren die de indicatoren waterstanden en snelheden bepalen kunnen verdeeld worden in twee groepen: De randvoorwaarden van buiten het Schelde estuarium. Deze factoren bestaan voornamelijk uit autonome forceringen en meteorologische invloeden. De geometrie en bathymetrie van het Schelde estuarium zelf. Deze factoren worden direct beïnvloed door antropogene ingrepen (zoals ontpolderen, baggeren, storten en zandwinning).
Abstract in English
In the context of the Long Term Vision of the Scheldt estuary (LTV), the Flemish and Dutch governments have a working group on research and monitoring of the Scheldt estuary. The Working Group O & M is a permanent working group of the Flemish-Dutch Scheldt Commission (VNSC) which have an agreement ​​on a long-term monitoring and research program to support the cross-border cooperation in policy and management in the Scheldt estuary: MONEOS. Within MONEOS, existing monitoring campaigns from NL and B are refined and merged as new measurement campaigns. The data is divided in 6 themes. This theme contains all data about hydrodynamics of the Scheldt Estuary.
Abstract in nl
In het kader van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium (LTV) werd door de Vlaamse en Nederlandse overheid een werkgroep rond onderzoek en monitoring van het Schelde-estuarium opgezet. De werkgroep O&M is een permanente werkgroep van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) waarin afspraak is gemaakt over een langlopend monitoring- en onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de grensoverschrijdende samenwerking bij beleid en beheer in het Schelde-estuarium: MONEOS. Binnen MONEOS werden zowel bestaande monitoringscampagnes uit NL en B verfijnd als nieuwe meetcampagnes opgezet. De data worden in 6 thema’s ontsloten. Dit thema bevat data over de hydrodynamiek van het Schelde-estuarium.
Rights
Unrestricted for academic use

Geographical coverage

Spatial
ANE, Scheldt Estuary

Ownerships

contributor
Dienst Zeeland
contributor
Meetadviesdienst
contributor
Helpdesk Water
contributor
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
contactPoint
Vlaams Instituut voor de Zee

Dataset references

is part of
MONEOS monitoring
related (partially included in)
Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of discharges in the Scheldt estuary
related (partially included in)
Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of hydrodynamic and physicochemical parameters in the Scheldt estuary
related (partially included in)
Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of water levels in the Scheldt estuary
related (partially included in)
Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of water velocity and flow direction in the Scheldt estuary
related (partially included in)
Hydrometric 13-hours series on some well-chosen trenches in the Zeeschelde
related
MONEOS - Diversity of Habitats in the Scheldt-Estuary
related
MONEOS - Diversity of species in the Scheldt Estuary
related
MONEOS - Ecological functioning in the Scheldt Estuary
related
MONEOS - Physico-chemistry in the Scheldt Estuary
related (partially included in)
Monitoring network of the Hydraulics Research Centre
related (partially included in)
MWTL physical monitoring network Westerschelde: Discharges
related (partially included in)
MWTL physical monitoring network Westerschelde: Tidal Harmonic Constituents
related (partially included in)
MWTL physical monitoring network Westerschelde: Water Levels
related (partially included in)
MWTL physical monitoring network Westerschelde: Waves
related (partially included in)
Survey dataset on groundwater in the Polders of the Scheldt
related (partially included in)
Water management datasystem from Flanders Hydraulics Research
related
MONEOS - Morphodynamics in the Scheldt Estuary

Projects

was generated by
MONEOS - Geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium
- MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer

Special collections

part of special collection
Belgian marine datasets
ScheldeMonitor

Document metadata

date created
2013-04-16
date modified
2022-03-16