Document of dataset 4152

https://marineinfo.org/doc/dataset/4152

Dataset record

Type
Dataset
title in English
MONEOS - Ecological functioning in the Scheldt Estuary
title in nl
MONEOS - Ecologisch Functioneren in het Schelde-Estuarium
Description in nl
Een systeem, en het estuariene systeem in het bijzonder, wordt gekarakteriseerd door verschillende dimensies, die meespelen, en waarmee rekening dient te worden gehouden bij evaluatie. Uiteraard gaat het hier uiteindelijk om een systeem evaluatie, waar het gehele Schelde systeem als geheel dient te worden geëvalueerd. Met betrekking tot de schaal component kan dus worden gesteld dat evaluatie plaats vindt voor het gehele Schelde estuarium. Echter, om het functioneren te kunnen begrijpen en/of om inzicht te krijgen in het gehele functioneren van het systeem, is het geregeld noodzakelijk om op verschillende zones en/of locaties in te zoomen, en te beoordelen of evalueren of het functioneren of de kwaliteit al daar in orde is. Een systeem evaluatie tracht alle voorkomende en ter zaken doende componenten, processen, veranderingen en schalen te omvatten. Met name de veranderingen die kunnen optreden door toedoen van de mens (zowel positief als negatief, denkende aan systeembeheer en effecten van gebruikersfuncties), dienen te worden opgemerkt en te worden geëvalueerd. We zijn bij de ontwikkeling van de evaluatie methodiek dan ook uit gegaan van relatief eenvoudig te meten en/of te berekenen indicatoren die idealiter wijzen in één richting (duidelijk aanwijsbare oorzaak bij verandering). In de praktijk zijn er veelal meerdere mogelijke oorzaken voor veranderingen in indicatoren, doordat de complexiteit van het systeem groot is en het aantal interacties meervoudig (echte één op één relaties zijn zeldzaam).
Abstract in English
In the context of the Long Term Vision of the Scheldt estuary (LTV), the Flemish and Dutch governments have a working group on research and monitoring of the Scheldt estuary. The Working Group O & M is a permanent working group of the Flemish-Dutch Scheldt Commission (VNSC) which have an agreement ​​on a long-term monitoring and research program to support the cross-border cooperation in policy and management in the Scheldt estuary: MONEOS. Within MONEOS, existing monitoring campaigns from NL and B are refined and merged as new measurement campaigns. The data is divided in 6 themes. This theme contains all data about ecological functionning of the Scheldt Estuary.
Abstract in nl
In het kader van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium (LTV) werd door de Vlaamse en Nederlandse overheid een werkgroep rond onderzoek en monitoring van het Schelde-estuarium opgezet. De werkgroep O&M is een permanente werkgroep van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) waarin afspraak is gemaakt over een langlopend monitoring- en onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de grensoverschrijdende samenwerking bij beleid en beheer in het Schelde-estuarium: MONEOS. Binnen MONEOS werden zowel bestaande monitoringscampagnes uit NL en B verfijnd als nieuwe meetcampagnes opgezet. De data worden in 6 thema’s ontsloten. Dit thema bevat data over het ecologisch functionneren van het Schelde-estuarium.
Rights
Unrestricted for academic use

Geographical coverage

Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/4752
Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/4812
Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/2546

Ownerships

contributor
https://marineinfo.org/id/institute/1466
contributor
https://marineinfo.org/id/institute/7129
contributor
https://marineinfo.org/id/institute/6892
contributor
https://marineinfo.org/id/institute/12848
contactPoint
https://marineinfo.org/id/institute/36

Dataset references

is part of
https: //marineinfo.org/id/dataset/4850
related
https://marineinfo.org/id/dataset/4149
related
https://marineinfo.org/id/dataset/4151
related
https://marineinfo.org/id/dataset/4153
related (partially included in)
https://marineinfo.org/id/dataset/584
related (partially included in)
https://marineinfo.org/id/dataset/949
related (partially included in)
https://marineinfo.org/id/dataset/1381
related (partially included in)
https://marineinfo.org/id/dataset/1074
related (partially included in)
https://marineinfo.org/id/dataset/1072
related (partially included in)
https://marineinfo.org/id/dataset/1073
related
https://marineinfo.org/id/dataset/4154
related
https://marineinfo.org/id/dataset/4155
related
https://marineinfo.org/id/dataset/5191(had role: partially included in)

Projects

was generated by
https://marineinfo.org/id/project/4023
https://marineinfo.org/id/project/4318

Special collections

part of special collection
Belgian marine datasets
ScheldeMonitor

Document metadata

date created
2013-04-12
date modified
2022-03-16