Document of dataset 2305

https://marineinfo.org/doc/dataset/2305

Dataset record

Type
static graph image dataset
title in English
Comparison of the TEQ-values pg/g wet weight calculated on the basis of TEF-values from 1998 and 2006 in eels from the Western Scheldt and the channel Ghent-Terneuzen (2006)
title in nl
Vergelijking van de TEQ-waarden pg/g natgewicht berekend op basis van TEF-waarden uit 1998 en TEF-waarden uit 2006 in paling uit de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen (2006)
Description in nl
Uit de meetgegevens blijkt, dat de met de TEF’s 2006 berekende gehalten in wilde paling gemiddeld zo’n 40% lager zijn dan die berekend met de TEF’s 1998. De figuur toont de TEQ-waarden in paling berekend op basis van de TEF-waarden uit 1998 en 2006. Dioxines en dioxineachtige stoffen zijn in verschillende mate giftig. Om de totale dioxinetoxiciteit van een product te kunnen bepalen moeten de mate van toxiciteit van de verschillende stoffen bij elkaar opgeteld kunnen worden. Dat is mogelijk omdat aan alle stoffen een TEF-waarde (Toxische Equivalent Factor) is toegekend, afhankelijk van de dioxinetoxiciteit van die stof. Deze TEF-waarde is gebaseerd op de dioxinetoxiciteit van het meest toxische dioxine namelijk 2,3,7,8-TCDD. De TEF-waarde van 2,3,7,8-TCDD is gesteld op 1. De dioxinetoxiciteit van de andere dioxines en dioxineachtig stoffen wordt dan uitgedrukt als dioxinetoxiciteit van 2,3,7,8-TCDD. Voorbeeld: Stel dat in een visserijproduct 0,3 pg/g 1,2,3,4,7,8-HxCDF wordt aangetroffen. Van 1,2,3,4,7,8-HxCDF is de TEF-waarde vastgesteld op 0,1. De TEQwaarde van 1,2,3,4,7,8-HxCDF wordt dan als volgt berekend: TEF-waarde * gevonden gehalte = TEQ-waarde 0,1*0,3 = 0,03 pg TEQ/g in visserijproduct. De TEQ-waarden van dioxines en dioxineachtige stoffen worden bij elkaar opgeteld om zo de totale dioxinetoxiciteit te kunnen bepalen in een bepaald monster.
Rights
Version
1

Geographical coverage

Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/9106
Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/213
Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/9105
Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/30743
Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/2788

Thesaurus terms

Keyword
ANE, netherlands, zeeland, westerschelde
Comparison
Eels
Gent-Terneuzen channel
Wet weight

Themes

theme
Biology
Biology > Fish
Coastal studies (e.g. shores, estuaries)
Environmental quality/pollution
Environmental quality/pollution > Pollution levels & monitoring

Taxonomic terms

Taxon keywords
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

Ownerships

contributor
https://marineinfo.org/id/institute/5277

Publication references

related reference
Used in this dataset https://marineinfo.org/id/publication/113834

Special collections

part of special collection
Fishery
ScheldeMonitor

Document metadata

date created
2010-02-10
date modified
2010-02-10