Document of dataset 2250

Dataset record

Type
static graph image dataset
title in English
Annual average biomass of microphytobenthos in the Western Scheldt compared to the Eastern Scheldt and the Ems-Dollard
title in nl
Jaargemiddelde biomassa microfytobenthos in de Westerschelde in vergelijking tot de Oosterschelde en de Eems-Dollard
Description in nl
Hieruit komt naar voren dat de variaties in het microfytobenthos in alle drie de gebieden ongeveer gelijk is. Een locale oorzaak van de fluctuaties is daarom niet waarschijnlijk. Deze variaties worden voornamelijk bepaald door weersomstandigheden (temperatuur), veranderingen in het doorzicht, de afvoer van de Schelde en de hoogteligging. Hoewel de weersomstandigheden na de verruiming 48’/43’ relatief goed waren, verklaren die toch niet volledig het hogere niveau. De afwijkingen van de jaargemiddelde microfytobenthos biomassa blijken samen te hangen met de afwijkingen in de jaarlijkse Schelde-afvoer in vergelijking met de gemiddelde afvoer over de gehele periode. De platen zijn wel wat hoger komen te liggen, wat tot op zekere hoogte gunstig is voor de hoeveelheid microfytobenthos. De toename van de hoeveelheid microfytobenthos in de periode 1999-2005 is niet eenduidig toe te schrijven aan de verruiming.
Rights
Version
1

Temporal coverage

Temporal
Start date
1989-1-1
End date
2005-1-1
Accrual periodicity
Yearly

Geographical coverage

Spatial
ANE, Netherlands, Ems-Dollard Estuary
ANE, Netherlands, Oosterschelde
ANE, Netherlands, Westerschelde

Thesaurus terms

Keyword
ANE, netherlands, zeeland, oosterschelde
ANE, netherlands, zeeland, westerschelde
Biomass
Dollard estuary
Phytobenthos

Themes

theme
Biology
Biology > Benthos
Biology > Productivity - biomass
Coastal studies (e.g. shores, estuaries)

Ownerships

creator
Bert van Eck
creator
Unit Scenarios and Policy Analysis
creator
Harriette Holzhauer
creator
Section Ecosystem Analysis and Assessment
contactPoint
Harriette Holzhauer
contactPoint
Section Ecosystem Analysis and Assessment

Publication references

related reference
Describing this dataset /id/publication/109043

Special collections

part of special collection
ScheldeMonitor

Document metadata

date created
2010-01-22
date modified
2010-07-19