Document of dataset 2240

Dataset record

Type
static graph image dataset
title in English
Annual average high tide levels at Vlissingen and Bath from 1900 to 2005
title in nl
Jaargemiddelde hoogwaterstanden bij Vlissingen en Bath vanaf 1900 tot en met 2005
Description in nl
In de figuur zijn jaartallen aangegeven van ingrepen en veranderingen in het estuarium. - In 1952 is het Braakmangebied ingepolderd. - Vóór 1975 was het Middelgat de ebgeul en het Gat van Ossenisse de bijbehorende vloedgeul, na 1975 wisselde dit. - In die tijd speelde ook de verruiming 44’/40’ (1970-1975). - Tot slot is de verruiming 48’/43’ (1997-1998) aangegeven. De invloed van deze veranderingen op de hoogwaterstanden vallen op deze tijdschaal bijna weg tegen de invloed van de zeespiegelstijging, die de opgaande trend van de afgelopen eeuw vooral bepaalt. Ook de invloed van de 18,6 jarige getijdencyclus op o.a. de gemiddelde hoogwaterstanden in Vlissingen is duidelijk te herkennen. De invloed van deze cyclus neemt richting Bath wel af. Als gevolg van deze cyclus kan er zonder correctie een verkeerd beeld ontstaan van de ontwikkeling van onder andere de hoogwaterstanden, maar dit geldt ook voor andere getijkenmerken. Door de meetreeksen te corrigeren voor dergelijke ontwikkelingen, met gebruik van de juiste (statistische) dataverwerkingstechnieken, kan nauwkeuriger worden bepaald of de veranderingen aan de verruiming kunnen worden toegeschreven.
Rights
Version
1

Temporal coverage

Temporal
Start date
1900-1-1
End date
2005-1-1
Accrual periodicity
Five-yearly

Geographical coverage

Spatial
ANE, Netherlands, Westerschelde, Bath
ANE, Netherlands, Westerschelde, Vlissingen

Thesaurus terms

Keyword
Annual
Average
High tide
Water levels

Themes

theme
Coastal studies (e.g. shores, estuaries)
Physical
Physical > Water level (& bottom pressure, IES)

Ownerships

creator
Bert van Eck
creator
Unit Scenarios and Policy Analysis
creator
Harriette Holzhauer
creator
Section Ecosystem Analysis and Assessment
contactPoint
Harriette Holzhauer
contactPoint
Section Ecosystem Analysis and Assessment

Publication references

related reference
Describing this dataset /id/publication/109043

Special collections

part of special collection
ScheldeMonitor

Document metadata

date created
2010-01-22
date modified
2010-07-19