Document of dataset 1862

https://marineinfo.org/doc/dataset/1862

Dataset record

Type
GIS map dataset
title in English
Hyperspectral plane images Scheldt estuary: mudflats and salt marshes
title in nl
Hyperspectrale vliegtuigopnamen Schelde-estuarium: slikken en schorren
Description in nl
Voor het beheer van de getijdenrivieren gebruikt de Vlaamse overheid (onder meer de afdeling Maritieme Toegang) actuele en gedetailleerde kaarten. Deze kaarten bevatten naast de verharde dijkstructuren, zoals kades, sluizen, wegen, e.d. ook de platen, slikken, schorren en dijkvegetatie. De schorren en dijkvegetatie zijn hierin gedifferentieerd naar een aantal typische plantensoorten of plantenassociaties, terwijl de platen en slikken gedifferentieerd zijn naar een aantal sedimenttypes. De Vlaamse overheid wenst de aanmaak en bijwerking van haar kaartbestanden te automatiseren en doet hiervoor een beroep op de recentste technologie. In het onderhavige project wordt gebruik gemaakt van hyperspectrale vliegtuigregistraties waarvan, d.m.v. een geavanceerde klassering, sediment en vegetatie klassenkaarten afgeleid worden. Het digitale terreinmodel (DTM) dat gebruikt wordt voor de geometrische correctie van de vliegtuigregistraties dient meteen ook als up-to-date registratie van de dijkhoogten en ligging van de dijkknikken. Tevens werd van de beschikbare opnamen gebruikt gemaakt om de kartering van de infrastructuur ter hoogte van de waterkeringen bij te werken. De op vliegtuigregistraties gebaseerde kartering laat toe om grote gebieden op homogene wijze te bedekken. In één trek werden alle getijrivieren aldus gekarteerd. Het gaat om de getijrivieren behorende tot de basisopdracht (Zeeschelde van de sluizen te Gent tot de Nederlandse grens, de Rupel en de Durme - totale lengte ongeveer 151 km) en tot de optionele opdracht (Zenne tot Zemst, Dijle tot Haacht, Beneden-Nete, Grote Nete tot Itegem en Kleine Nete tot Grobbendonk - totale lengte ongeveer 88 km). Gedurende de maanden juli en augustus 2007 vond een vliegcampagne plaats waarbij hyperspectrale en LiDAR data werd opgenomen boven het Schelde- en Netestroomgebied. Hierbij werd in totaal meer dan 230 km rivier opgemeten. De AISA-Eagle hyperspectrale sensor nam 32 spectrale banden op in het visuele en nabij infrarode deel (VIS/NIR) van het elektromagnetisch spectrum met een grondresolutie van 1 m. Een expertsysteem werd ontwikkeld dat in verschillende stappen, o.a. gebruik makend van een ISODATA classificatie en Lineaire Discriminant Analyse (LDA), de hyperspectrale data verwerkte tot een bruikbare kaart. Een laserscanner, Riegl LMS-Q560, werd gebruikt om de LiDAR dataset met een resolutie van 1 punt per m² op te meten. Van deze dataset werd een DEM afgeleid waarna hiervan door filtertechnieken een DTM bekomen werd. Deze hoogtemodellen werden in de eerste plaats gebruikt om informatie af te leiden over hoogte, helling en aspect van de dijken en oevers. Een combinatie van teledetectietechnieken kon succesvol worden aangewend voor het verkrijgen van een gedetailleerde kartering van het Schelde- en Netestroomgebied. De gebruikte methodes en resultaten zijn in dit rapport in detail besproken. http://www.vliz.be/imisdocs/publications/144711.pdf
Abstract in English
This dataset contains hyperspectral aerial photographs of mud flats and salt marshes around the Scheldt, from the Belgian border until the Nete. The photographs have been taken during the months July and August 2007 with an AISA-Eagle sensor.
Abstract in nl
Deze dataset bevat hyperspectrale luchtfoto's van slikken en schorren rond de Schelde, vanaf de Belgische grens tot aan de Nete. De foto's zijn genomen tijdens de maanden juli en augustus 2007 met een AISA-Eagle sensor.
Rights
Version
1

Temporal coverage

Temporal
Start date
2007-7-1
End date
2007-8-1

Geographical coverage

Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/4812

Thesaurus terms

Keyword
Airborne
Geosensing
Hyperspectral imaging
Remote sensing

Themes

theme
Geography
Physical > Optical measurements

Ownerships

contributor
https://marineinfo.org/id/person/2582
contributor
https://marineinfo.org/id/institute/138
contactPoint
https://marineinfo.org/id/person/8829
contactPoint
https://marineinfo.org/id/institute/138
contributor
https://marineinfo.org/id/institute/1727
contributor
https://marineinfo.org/id/institute/10449
contactPoint
https://marineinfo.org/id/person/1319
contactPoint
https://marineinfo.org/id/institute/10449
contributor
https://marineinfo.org/id/institute/5443

Publication references

related reference
Describing this dataset https://marineinfo.org/id/publication/131366

Projects

was generated by
https://marineinfo.org/id/project/2853

Special collections

part of special collection
Methods and techniques
Remote Sensing
ScheldeMonitor

Document metadata

date created
2009-02-24
date modified
2014-04-15