Document of dataset 1710

Dataset record

Type
Dataset
title in English
Current measurements in the Sea- and Western Scheldt
title in nl
Stroom- en raaimetingen in de Zee- en Westerschelde
Abstract in English
13H-measurements where current velocities (classical and accoustic) are combined with measurements of Chloride, temperature, pH and turbidity. Sediment transport is then calculated.
Abstract in nl
Het uitvoeren van vnl. dertienuurs-stroommetingen (over een volledig getij) over een volledige raai van de rivier, met metingen bvb. per halfuur van stroomsnelheden (zowel klassiek over enkele verticalen als acoustisch over practisch volle breedte en diepte van de raai), gecombineerd met metingen over enkele verticalen van chloridegehalte, temperatuur, pH, en turbiditeit. Via deze laatste worden slibtransporten doorheen de meetraai berekend. Dergelijke raaimetingen worden om verschillende redenen doorgevoerd: het geregeld stroommeten teneinde enige evolutie in de rivierhydraulica te kunnen onderkennen; metingen ten dienste van het ontwerp, de studie en de bouw van infrastructuren in en langs de tijrivier; verwerven van inzicht in vnl. mechanismen van aanslibbing en erosie in bvb. toegangsgeulen tot zeesluizen; calibreren van fysische en mathematische modellen.
Rights
Restricted
Version
1 October 2008

Temporal coverage

Temporal

Geographical coverage

Spatial
ANE, Netherlands, Westerschelde
ANE, Scheldt Estuary
Belgium, Zeeschelde

Thesaurus terms

Keyword
Acidity
Chlorides
Current measurement
Turbidity
Water temperature

Themes

theme
Physical > Currents - drift - dispersion - tracers

Ownerships

contributor
Josephus Claessens
contributor
Afdeling Maritieme Toegang
contributor
Administratie Waterwegen en Zeewezen
creator
Eric Taverniers
creator
Afdeling Maritieme Toegang
contactPoint
Eric Taverniers
contactPoint
Afdeling Maritieme Toegang

Publication references

related reference
Based on this dataset /id/publication/230118
Based on this dataset /id/publication/244263
Based on this dataset /id/publication/229794
Based on this dataset /id/publication/229790
Based on this dataset /id/publication/217185
Based on this dataset /id/publication/208372
Based on this dataset /id/publication/207179
Based on this dataset /id/publication/196784
Based on this dataset /id/publication/201217
Based on this dataset /id/publication/141713
Based on this dataset /id/publication/141714
Based on this dataset /id/publication/142098
Based on this dataset /id/publication/123300
Based on this dataset /id/publication/112594
Based on this dataset /id/publication/201844
Based on this dataset /id/publication/139250

Dataset references

related
MONEOS - Physico-chemistry in the Scheldt Estuary(had role: partially included in)

Special collections

part of special collection
ScheldeMonitor

Document metadata

date created
2008-10-01
date modified
2014-04-15