Document of dataset 1707

Dataset record

title in English
Physical waterquality in the Beneden-Zeeschelde and the Antwerp harbour
title in nl
Fysische waterkwaliteit in de Beneden-Zeeschelde en de Antwerpse haven
Abstract in English
A distinction should be made ​​between the discontinuous and continuous measurements of sea salt content, temperature, pH and hardness. Discontinuous measurements:of regular and analog tide conditions following the parameters provided along the Lower Sea Scheldt, such as turning low-and high tide. Additionally: salt, temperature and pH measurements at various locations in Antwerp docks. Continuous measurements: continuous and accurate monitoring of sea salt content and temperature on two fixed measuring stations (Prosperpolder and Oosterweel). All to determine averages and trends as well as to make pure data available by measurements, models and special circumstances.
Abstract in nl
Er moet onderscheid worden gemaakt naar de discontinue en de continue metingen van zeezoutgehalte, temperatuur, zuurtegraad en hardheid. Discontinue metingen: het geregeld en in analoge tij-omstandigheden volgen van de bedoelde parameters langsheen de Beneden- Zeeschelde, zoals bij kentering laag- en bij kentering hoogwater. Bijkomend: zout-, temperatuur- en pH-metingen op diverse plaatsen in de Antwerpse havendokken. Continue metingen: het continu en nauwkeurig opvolgen van zeezoutgehalte en temperatuur op twee vaste meet- posten (Prosperpolder en Oosterweel). Het geheel om hun waarden en variaties te kunnen bepalen, overzichten op te stellen, gemiddelden en evoluties te bepalen, alsmede om de loutere gegevensbeschikking bij metingen, uitvoeringen en bijzondere omstandigheden.
Rights
Restricted
Version
1 October 2008

Temporal coverage

Temporal
Start date
1949-1-1

Geographical coverage

Spatial
ANE, Scheldt Estuary
Belgium, Lower Sea Scheldt
Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour
Belgium, Zeeschelde, Oosterweel
Belgium, Zeeschelde, Prosperpolder

Thesaurus terms

Keyword
Acidity
Salinity
Water hardness
Water quality

Themes

theme
Environmental quality/pollution

Ownerships

contributor
Eric Taverniers
contributor
Afdeling Maritieme Toegang
contributor
Josephus Claessens
contributor
Afdeling Maritieme Toegang
contributor
Administratie Waterwegen en Zeewezen
creator
Eric Taverniers
creator
Afdeling Maritieme Toegang
creator
Josephus Claessens
creator
Afdeling Maritieme Toegang
contactPoint
Eric Taverniers
contactPoint
Afdeling Maritieme Toegang

Publication references

related reference
Based on this dataset /id/publication/230118
Based on this dataset /id/publication/244263
Based on this dataset /id/publication/229794
Based on this dataset /id/publication/229790
Based on this dataset /id/publication/217185
Based on this dataset /id/publication/208372
Based on this dataset /id/publication/207179
Based on this dataset /id/publication/196784
Based on this dataset /id/publication/201217
Based on this dataset /id/publication/141713
Based on this dataset /id/publication/141714
Based on this dataset /id/publication/142098
Based on this dataset /id/publication/123300
Based on this dataset /id/publication/112594
Based on this dataset /id/publication/201844
Based on this dataset /id/publication/139250

Dataset references

related
MONEOS - Physico-chemistry in the Scheldt Estuary(had role: partially included in)

Special collections

part of special collection
ScheldeMonitor

Document metadata

date created
2008-10-01
date modified
2008-10-01