Document of dataset 1536

Dataset record

Type
Dataset
title in English
MWTL biological monitoring network : Bird altas of the Delta
title in nl
MWTL biologisch monitoring netwerk: deltavogelatlas
Description in nl
Vogels komen in het Deltagebied vrijwel overal in belangrijke aantallen voor. Veel watersystemen in het Deltagebied zijn daardoor ook van nationaal en internationaal belang. Bij beheer en beleid spelen vogels dan ook vaak een belangrijke rol. Recente regelgeving zoals de Vogelrichtlijn vraagt daarnaast om een zorgvuldig gebruik van deze gebieden. Daarmee is de behoefte aan informatie die de samenhang tussen gebieden en vogels laat zien groter dan voorheen. Deze website presenteert een overzicht van de huidige kennis over het voorkomen van watervogels in het Deltagebied. Informatie over broedende vogels wordt niet gepresenteerd. Het Deltagebied wordt hier in ruime zin beschouwd: de zuidgrens ligt langs de Belgische grens, de oostgrens langs de zandgronden van Brabant en de oostkant van de Biesbosch, de noordgrens wordt gevormd door de Alblasserwaard en de Nieuwe Waterweg en aan de westkant door de 20 m dieptezone in de Voordelta. De hier gepresenteerde informatie is afkomstig uit diverse bronnen (zie colofon) aangevuld met actuele kennis over het voorkomen van vogelsoorten van diverse personen/instanties. Van ruim 50 soorten wordt een kaart gepresenteerd met daarop informatie over de verspreiding gebaseerd op tellingen. Voor een beperkte groep worden de dagelijkse vliegbewegingen binnen het Deltagebied gepresenteerd. Een deel van deze informatie is door middel van specifiek veldwerk voor deze atlas verzameld, andere informatie is afkomstig uit interviews met deskundigen. Naast het presenteren van vogelinformatie geeft de atlas ook inzicht in de begrenzingen van o.a. Vogelrichtlijn en andere beleidsrelevante regelingen.
Abstract in English
This dataset represents an overview of the current information about the appearance of waterbirds in the Delta area
Abstract in nl
Deze dataset presenteert een overzicht van de huidige kennis over het voorkomen van watervogels in het Deltagebied
Rights
Unrestricted
Version
1.0

Temporal coverage

Temporal
Start date
1995-07-01
End date
2000-06-01

Geographical coverage

Spatial
ANE, Netherlands, Delta Area

Thesaurus terms

Keyword
Aquatic birds

Themes

theme
Biology
Biology > Birds

Ownerships

contributor
Waterdienst
contributor
Waterdienst
contributor
Data-ICT-Dienst
contactPoint
Rijkswaterstaat

Publication references

related reference
Based on this dataset /id/publication/205135
Based on this dataset /id/publication/130967
Based on this dataset /id/publication/116001
Based on this dataset /id/publication/68685
Based on this dataset /id/publication/68687
Based on this dataset /id/publication/155236

Dataset references

is part of
MWTL biological monitoring network
has part
Airborne counts of water birds and marine mammals in the Voordelta en Westerschelde
related (partially included in)
MWTL biological monitoring network Westerschelde: Waterbirds

Special collections

part of special collection
ScheldeMonitor

Document metadata

date created
2007-10-24
date modified
2007-10-24