Document of dataset 132

Dataset record

Type
Dataset
title in English
MWTL monitoring network
title in nl
MWTL monitoring netwerk
Description in nl
Doel MWTL:
  • Monitoring waterstaatkundige toestand des lands
  • Trends en toestand beschrijving van watersystemen.
  • Toetsing van waterkwaliteitsdoelstellingen van het nationale beleid.
  • Nakomen van internationale afspraken en verplichtingen inzake het meten van de waterkwaliteit.

Kader MWTL:
In opdracht van Rijkswaterstaat worden een reeks landelijke monitoring programma's uitgevoerd die samen MWTL wordt genoemd. Al sinds 1971 staat deze afkorting voor Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands. De naam zegt het al: het zijn programma's waarmee informatie wordt ingewonnen voor het nationale beleid van de rijkswateren. Met MWTL-informatie kunnen trends worden gesignaleerd en meetresultaten worden getoetst aan normen en streefbeelden. Hiermee levert MWTL een essentiƫle bijdrage aan het formuleren en evalueren van het waterbeleid en aan de naleving van (inter)nationale afspraken.
Beschikbaarheid gegevens MWTL:
Alle gegevens van het MWTL worden opgeslagen in DONAR (Dataopslag natte Rijkswaterstaat) Deze data is alleen beschikbaar binnen Rijkswaterstaat. GeĆÆnteresseerden van buiten Rijkswaterstaat kunnen terecht op de volgende adressen:
Abstract in English
This is a central monitoringsprogram to gain information for the national policy of the rivers and sea in The Netherlands.
Abstract in nl
Het MWTL Monitoringsprogramma staat voor Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands. Via dit monitoringsprogramma wordt informatie ingewonnen voor het nationale beleid van de rijkswateren.
Rights
For more information on the restrictions, use contact information.
Version
1

Temporal coverage

Temporal
Start date
1971-01-01

Thesaurus terms

Keyword
Monitoring

Themes

theme
Biology
Environmental quality/pollution
Physical
Water composition

Ownerships

contributor
Rijkswaterstaat
contactPoint
Rijkswaterstaat
contributor
Rijkswaterstaat

Publication references

related reference
Describing this dataset /id/publication/234443
Describing this dataset /id/publication/234442
Describing this dataset /id/publication/234441
Describing this dataset /id/publication/234440
Describing this dataset /id/publication/205135
Describing this dataset /id/publication/234439
Describing this dataset /id/publication/130967
Describing this dataset /id/publication/116001
Describing this dataset /id/publication/234438
Describing this dataset /id/publication/234437
Describing this dataset /id/publication/234456
Describing this dataset /id/publication/234444
Describing this dataset /id/publication/234445
Describing this dataset /id/publication/234436
Describing this dataset /id/publication/234446
Describing this dataset /id/publication/234435
Describing this dataset /id/publication/234432
Describing this dataset /id/publication/234426
Describing this dataset /id/publication/234433
Describing this dataset /id/publication/234419
Describing this dataset /id/publication/234428
Describing this dataset /id/publication/234425
Describing this dataset /id/publication/234447
Describing this dataset /id/publication/234454
Describing this dataset /id/publication/234455
Describing this dataset /id/publication/234448
Describing this dataset /id/publication/234449
Describing this dataset /id/publication/234453
Describing this dataset /id/publication/234452
Describing this dataset /id/publication/234451

Dataset references

has part
MWTL biological monitoring network
MWTL chemical monitoring network
MWTL morphological monitoring network
MWTL physical monitoring network

Special collections

part of special collection
ScheldeMonitor

Document metadata

date created
2004-06-03
date modified
2017-11-28