Document of dataset 1261

https://marineinfo.org/doc/dataset/1261

Dataset record

Type
Dataset
title in English
Linking pelagic food web and its top predators: bird and prey fish sampling - Westbanks
title in nl
Linken van het pelagische voedselweb en de toppredatoren: bemonsteren van vogels en prooivissen - Westbanks
Abstract in English
Birds (terns) and prey fish are sampled at several locations along the Belgian coast. Fish are counted and measured. Stomach content analyses and length measurements are performed on seabirds. The results are recorded in this database.
Abstract in nl
Vogels (Sternen) en prooivissen worden bemonsterd op verscheidene locaties langsheen de Belgische kust. Vissen worden geteld en opgemeten. Vogels worden onderworpen aan maaginhoudsanalyses en lengtemetingen. Resultaten worden opgenomen in deze databank.
License
https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html
bibliographicCitation
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek- Belgium. Linking pelagic food web and its top predators: bird and prey fish sampling - Westbanks - SSD - Belgian Science Policy. http://www.vliz.be/projects/westbanks/westbanks.php?module=dataset&dasid=1261
Version
2007

Temporal coverage

Temporal
Start date
2005-1-1
End date
2006-1-1
Start date
2006-1-1
End date
2010-1-1
Accrual periodicity
Monthly

Geographical coverage

Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/2550
Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/3293
Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/2551
Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/4704
Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/2421
Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/3096

Thesaurus terms

Keyword
Birds
Birds (marine)
Fish
Population dynamics
Predator prey interactions
Stomach content

Themes

theme
Biology
Biology > Birds
Biology > Fish

Taxonomic terms

Taxon keywords
Sterna hirundo Linnaeus, 1758

Ownerships

contributor
https://marineinfo.org/id/institute/120
contributor
https://marineinfo.org/id/institute/10449
creator
https://marineinfo.org/id/person/1281
creator
https://marineinfo.org/id/institute/10449
creator
https://marineinfo.org/id/person/7009
creator
https://marineinfo.org/id/institute/10449
creator
https://marineinfo.org/id/person/7009
creator
https://marineinfo.org/id/institute/10449
contributor
https://marineinfo.org/id/institute/5443
contactPoint
https://marineinfo.org/id/person/1281
contactPoint
https://marineinfo.org/id/institute/10449

Dataset references

is part of
https: //marineinfo.org/id/dataset/2697
record
https://marineinfo.org/id/dataset/1510
record
https://marineinfo.org/id/dataset/1428
related
https://marineinfo.org/id/dataset/1846(had role: partially included in)

Projects

was generated by
https://marineinfo.org/id/project/2051

Special collections

part of special collection
available through EurOBIS
Belgian marine datasets
EMODNET

Document metadata

date created
2007-05-10
date modified
2012-11-13