Document of dataset 1104

Dataset record

Type
Dataset
title in English
Survey dataset on groundwater in the Polders of the Scheldt
title in nl
Projectgerichte monitoring peilbuizen Prosperpolder
Description in English
This dataset is part of an investigation on the impact of future depoldering on the groundwater dynamics and quality. The depoldering of the Hedwigepolder and the northern part of the Prosperpolder, for a total area of ​​at least 460 hectares, belongs to the nature development projects under the Ontwikkelingsschets 2010 for the Scheldt. The technical working group of the supporting studies (groundwater, surface water, dike construction) have proposed to implement a baseline measurement of groundwater. These measurements would continue until some years after the implementation and should allow to assess the influence of the depoldering on the groundwater outside that zone. It is expected that the waterlevel remains the same before and after the works. The feeding of the aquifer will not change significantly due to the depoldering. Measurements should exclude any disputes regarding the effects of depoldering on neighboring groundwater feeding in an objective way and deterioration due depoldering.
Description in nl
Deze dataset werd in het verleden verzameld door het INBO (Ralf Gyselings) en wordt momenteel verdergezet en uitgebreid door het Waterbouwkundig Laboratorium voor het onderzoeken van de invloed van de toekomstige ontpoldering op de grondwaterdynamiek en -kwaliteit. Het ontpolderen van de Hertogin Hedwigepolder en van het noordelijk deel van de Prosperpolder, voor een totale oppervlakte van minstens 460 ha, hoort tot de natuurontwikkelingsprojecten die in het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 voor de Schelde. Het is de bedoeling de werken voor dit project in de loop van 2007 op te starten. De ondersteunende studies voor het opstellen van een project-MER en het vastleggen van een RUP zijn in de afrondingsfase. In de technische werkgroep van deze ondersteunende studies (grondwater, oppervlaktewater, dijkconstructies), waarin WL zetelt, werd voorgesteld een nulmeting van de grondwaterstanden uit te voeren. Deze metingen zouden doorlopen tot enkele jaren na de inrichtingswerken en moeten toelaten een inschatting te maken van de invloed van de ontpoldering op de grondwaterstanden buiten de ontpolderde zone. De verwachting is dat de stijghoogte voor en na ontpoldering gelijk blijft. De voeding van het watervoerende pakket zal niet wezenlijk veranderen tgv. de ontpoldering. De metingen moeten mogelijke disputen omtrent de effecten van ontpoldering op naburige grondwaterstanden op een objectieve manier voeden en zo schade tgv ontpoldering uitsluiten. In dit project wordt WL gevraagd WenZ, aZS te adviseren bij het plaatsen van peilbuizen. WL staat nadien in voor het uitlezen en onderhouden van de peilbuizen, alsook het rapporteren van de meetresultaten gedurende aanvankelijk 3 jaar (evt. verlengbaar)
Abstract in English
This dataset is part of an investigation on the impact of future depoldering on the groundwater dynamics and quality. The depoldering of the Hedwigepolder and the northern part of the Prosperpolder, for a total area of ​​at least 460 hectares, belongs to the nature development projects under the Ontwikkelingsschets 2010 for the Scheldt.
Abstract in nl
Deze dataset werd in het verleden verzameld door het INBO (Ralf Gyselings) en wordt momenteel verdergezet en uitgebreid door het Waterbouwkundig Laboratorium voor het onderzoeken van de invloed van de toekomstige ontpoldering op de grondwaterdynamiek en -kwaliteit.
Rights
Version
27 Feb 2007

Temporal coverage

Temporal
Start date
2003-10-28
End date
2005-03-15

Geographical coverage

Spatial
ANE, Scheldt Estuary
Belgium, Zeeschelde, Prosperpolder

Thesaurus terms

Keyword
Ground water

Ownerships

contributor
Waterbouwkundig Laboratorium
contactPoint
Waterbouwkundig Laboratorium

Publication references

related reference
Based on this dataset /id/publication/245503
Based on this dataset /id/publication/229794
Based on this dataset /id/publication/229790
Based on this dataset /id/publication/213328
Based on this dataset /id/publication/217185
Based on this dataset /id/publication/207179
Based on this dataset /id/publication/201217
Based on this dataset /id/publication/141713
Based on this dataset /id/publication/141714

Dataset references

related
MONEOS - Hydrodynamics in the Scheldt Estuary(had role: partially included in)

Special collections

part of special collection
ScheldeMonitor

Document metadata

date created
2007-03-14
date modified
2007-03-14