Document of dataset 1093

Dataset record

Type
Dataset
title in English
Vegetation surveys of salt marsh vegetation of the south-west of the Netherlands
title in nl
Vegetatie opnames schorvegetatie zuidwest Nederland
Description in nl
De dataset 1949 - 1990 bevat voornamelijk opnames en PQ reeksen die in het gehele deltagebied zijn gemaakt. Het betreft vooral opnames van buitendijkse gebeiden asl schorren en gorzen die onder invloed staan van zout water. Verder heeft dr. W.G. Beeftink opnames gemaakt in een aantal binnendijkse gebieden die onder invloed staan van zoute kwel als inlagen en zilte weilanden en daarnaast binnen- en buitendijkse gebeiden die niet onder invloed staan van zout water als dijken en brak- en zoetwatergetijdegebieden.
Abstract in English
This database contains vegetation surveys of salt marsh vegetations in the Delta Area for the time period 1949-1990.
Abstract in nl
Deze dataset omvat vegetatieopnames van schorvegetatie in het deltagebied voor de periode 1949 tot 1990.
Rights
Unrestricted
bibliographicCitation
Anon. 1990: Vegetation surveys of salt marsh vegetation of the south-west of the Netherlands. Netherlands Institute of Ecology; Centre for Estuarine and Marine Ecology, Netherlands. Metadata available at http://mda.nioo.knaw.nl/imis.php?module=dataset&dasid=1093
Version
1995

Temporal coverage

Temporal
Start date
1949-01-01
End date
1990-01-01

Geographical coverage

Spatial
ANE, Netherlands, Delta Area

Thesaurus terms

Keyword
Flora
Salt marshes
Vegetation cover

Themes

theme
Biology
Biology > Plants
Coastal studies (e.g. shores, estuaries)

Ownerships

contributor
NIOZ Yerseke

Special collections

part of special collection
Belgian marine datasets
NIOO-CEME collection
ScheldeMonitor

Document metadata

date created
2007-03-09
date modified
2009-10-08