VLIZ LIBRARY ACQUISITIONS NO. 897
10 September, 2021


For previous issues of this list, please consult the archive.
The VLIZ Library catalogue can be searched here.
Requests for articles from this list, or for other publications, can be sent to library@vliz.be
To subscribe to the VLIZ Library Acquisitions mail to libacq-subscribe@vliz.be, to unsubscribe mail to libacq-unsubscribe@vliz.be
All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy


Open Marine ArchiveVLIZ-publicationsJournal articlesBooks & chaptersReportsTheses


http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPeer reviewed http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngOpen Access


 

OPEN MARINE ARCHIVE (OMA): the open repository of publications by Flemish/Belgian scientists.

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2007). Strandvisserij lang niet uitgestorven, in: Vrijdag 1 Juni 2007. Het Visserijblad, 74(6): pp. 24-26, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2007). Puruslabel goede zaak voor garnaalvisserij, in: Vrijdag 6 Juli 2007. Het Visserijblad, 74(7): pp. 8-9, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2007). Oostends Visserijdok 300 meter ingekort, in: Vrijdag 10 Augustus 2007. Het Visserijblad, 74(8): pp. 3-5, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2008). De ultieme visserijcrisis? Geen toekomst meer voor de visserij, in: Vrijdag 6 Juni 2008. Het Visserijblad, 75(6): pp. 3-5, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2008). Vier garnalenpelmachines in Oostende, in: Vrijdag 5 September 2008. Het Visserijblad, 75(9): pp. 13-14, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2008). Roland Desnerck: 'Mijn memoires schrijven? Daarvoor heb ik nòg een leven nodig.', in: Vrijdag 3 Oktober 2008. Het Visserijblad, 75(10): pp. 9-13, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2009). Klimaatverandering. Er roert wat in ons struikgewas, in: Vrijdag 2 Januari 2009. Het Visserijblad, 76(1): pp. 8-9, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2010). ZV wordt Vlaamse Visveiling, in: Vrijdag 3 December 2010. Het Visserijblad, 77(12): pp. 7, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngAubert, A. et al. (2016). Linking science and policy: the development of plankton indicators for the Marine Strategy Framework Directive, in: ICES/PICES 6th Zooplankton Production Symposium. pp. 1, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBakker, D. et al. (2021). SOCAT version 2021 for quantification of ocean CO2 uptake. SOCAT: [s.l.]. 1 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDebrock, W. (1984). West-Vlaanderen en zijn historische binding met de zee, in: Vrijdag 21 December 1984. Het Visserijblad, 51(46sup): pp. 71-76, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDebrock, W. (1985). Zeelui, zeerovers en de Heilige Drievuldigheid, in: Vrijdag 20 December 1985. Het Visserijblad, 52(48): pp. 53-55, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDe Vriendt, W. (2010). En toch heeft de visserij in Oostende een toekomst, in: Vrijdag 3 December 2010. Het Visserijblad, 77(12): pp. 26-27, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDe Weerdt, H. (2009). Il y a deux sortes de gens. Il y a les vivants et ceux qui sont en mer, in: Vrijdag 2 Januari 2009. Het Visserijblad, 76(1): pp. 20-21, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngEstes Jr., M. et al. (2021). Enhanced monitoring of life in the sea is a critical component of conservation management and sustainable economic growth. Mar. Policy 132: 104699. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104699, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGopalakrishnan, L. et al. (2021). Using historical archives and landsat imagery to explore changes in the mangrove cover of Peninsular Malaysia between 1853 and 2018. Remote Sens. 13(17): 3403. https://dx.doi.org/10.3390/rs13173403, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKok, A.C.M. et al. (2021). An echosounder view on the potential effects of impulsive noise pollution on pelagic fish around windfarms in the North Sea. Environ. Pollut. 290: 118063. https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2021.118063, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngPoppe, M. (2007). De kapitaalsvorming in de Belgische Zeevisserij, in: Maandag 1 Januari 2007. Het Visserijblad, 74(1): pp. 20-21, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngReubens, J. et al. (2021). Compatibility in acoustic telemetry. Animal Biotelemetry 9(1): 33. https://dx.doi.org/10.1186/s40317-021-00253-z, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngRichir, J. et al. (2020). A 15-month survey of dimethylsulfoniopropionate and dimethylsulfoxide content in Posidonia oceanica. Front. Ecol. Evol. 7: 510. https://dx.doi.org/10.3389/fevo.2019.00510, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngRubbrecht, I.; Dhyne, E.; Duprez, C. (2021). Economic importance of the Belgian maritime and inland ports – Report 2019. Nationale Bank van België Working Paper Documents, 400. National Bank of Belgium: Brussels. 110 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSchekkerman, H. et al. (2021). Geïntegreerde populatie-analyse van vijf soorten kustbroedvogels in het Zuidwestelijk Deltagebied. CAPS-rapport 2021/01. Sovon-rapport, 2021/03. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 94 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSorgeloos, P. (2007). Weinig perspectieven voor grootschalige aquacultuur aan de kust, in: Vrijdag 5 Oktober 2007. Het Visserijblad, 74(10): pp. 3-6, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngThomas, A. et al. (2021). Visualization products for Seafloor Litter data. Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale: Italy. 16 pp. https://dx.doi.org/10.13120/c622d045-94ed-4b6a-9c78-404e86b8b9a3, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngTurf, J. (2008). Jan Turf (Bond Beter leefmilieu): 'De visserij en de milieubeweging moeten samen streven naar win-win situaties', in: Vrijdag 5 December 2008. Het Visserijblad, 75(12): pp. 6-9, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Acker, E. (2021). Human exposure and potential health effects of marine compounds in sea spray aerosols = Humane blootstelling en potentiële gezondheidseffecten van mariene componenten in zeespray aerosolen. PhD Thesis. Ghent University: Ghent. 245 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Vlierberghe, M. et al. (2021). Decontamination, pooling and dereplication of the 678 samples of the Marine Microbial Eukaryote Transcriptome Sequencing Project. Bmc Research Notes 14(1): 306. https://dx.doi.org/10.1186/s13104-021-05717-2, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVandekerckhove, F. (2007). Twintig jaar Vlaamse vismijntwisten, in: Vrijdag 7 September 2007. Het Visserijblad, 74(9): pp. 16-18, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVandekerckhove, F. (2010). Van de Zeebrugse naar de Vlaamse Visveiling, in: Vrijdag 3 December 2010. Het Visserijblad, 77(12): pp. 8-12, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVandekerckhove, F. (2010). Waarom de Europese Unie almaar meer vis invoert (en waarom dat een straatje zonder einde is), in: Vrijdag 3 September 2010. Het Visserijblad, 77(9): pp. 10-11, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVermeersch, S. et al. (2021). Evaluatie van de in- en uitwateringssluizen van overstromingsgebieden voor vismigratie: een case studie voor Bazel en Bergenmeersen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2021(30). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 98 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.39514496, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVervaele, K.; Depotter, J. (2010). Over IJslandvaarders, ijslandvissers en over het verschil daartussen, in: Vrijdag 3 September 2010. Het Visserijblad, 77(9): pp. 22-26, more

 

VLIZ PUBLICATIONS

Fockedey, N.; De Smet, B.; Tavernier, I.; Seys, J. (Ed.) (2021). Testerep augustus 2021. Testerep magazine, 22(8). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSeys, J. (2021). BEAUFORT 2021 toont kantelpunt, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMoulaert, I. et al. (2021). Aquatic plastic catchers: Overview of current technologies, knowledge gaps and future opportunities. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2021_004. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 53 pp. https://hdl.handle.net/10.48470/3, more

 

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVerleye, T.J.; Dauwe, S. (2021). Policy Information Brief: Scientific basis for a national approach to the phase-out of lead use in angling. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2021_05. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 46 pp. https://hdl.handle.net/10.48470/5, more

 

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVerleye, T.J.; Dauwe, S. (2021). Wetenschappelijke onderbouwing voor een nationale aanpak betreffende de uitfasering van loodgebruik in de hengelvisserij. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2021_005. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 47 pp. https://hdl.handle.net/10.48470/4, more

Top

JOURNAL ARTICLES

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifAnimal Conservation

Corbeau, A. et al. (2021). Finescale interactions between boats and large albatrosses indicate variable susceptibility to bycatch risk according to species and populations, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBiological Letters

Tambets, M. et al. (2021). Migrating silver eels return from the sea to the river of origin after a false start, more

De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer

Beukhof, E. et al. (2021). De aard van het beestje zegt meer, more

Van Uytvanck, J. et al. (2018). Natuurherstel door graasbeheer met schapen en runderen in het Zwin, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifEnergy Conversion and Management

Taoufik, M.; Fekri, A. (2021). GIS-based multi-criteria analysis of offshore wind farm development in Morocco, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifEnvironmental Research Letters

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngZhang, Y. et al. (2021). Global air quality and health impacts of domestic and international shipping, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifEnvironmental Reviews

Parzanini, C. et al. (2020). Discrimination between freshwater and marine fish using fatty acids: Ecological implications and future perspectives, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifEnvironmental Science and Technology

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngFischer, F.C. et al. (2021). Mind the exposure gaps—modeling chemical transport in sediment toxicity tests, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGarnett, J. et al. (2021). High concentrations of perfluoroalkyl acids in Arctic seawater driven by early thawing sea ice, more

FGV Working Paper

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngThorstensen, V.; Mota, C.R. (2021). Os indicadores da OCDE e a regulação da diversidade biológica no Brasil, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifFrontiers in Ecology and the Environment

Verhelst, P. et al. (2021). Toward a roadmap for diadromous fish conservation: the Big Five considerations, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifFrontiers in Marine Science

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKitolelei, S. et al. (2021). Na Vuku Makawa ni Qoli: Indigenous Fishing Knowledge (IFK) in Fiji and the Pacific, more

Gentse bijdragen tot de interieurgeschiedenis

Depelchin, D. (2013). Duizend-en-één-nacht aan de Noordzee: Oriëntalistische interieurs aan de Belgische kust (1850-1940), more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifHet Zeepaard

Aleman, A. (2021). Levenscyclus oorkwal (Aurelia aurita), more

Brons, R. (2021). Levenscycli van Nederlandse mariene ongewervelden. Deel 1: Obelia geniculata, de geknoopte zeedraad (Hydrozoa), more

Cadée, G.C. (2021). Is Dosinia exoleta onbereikbaar of ongenietbaar voor predators?, more

De Blauwe, H. (2021). Poliepstadium van de kruiskwal Gonionemus vertens gekweekt in een aquarium, more

De Blauwe, H. et al. (2021). Massale stranding van het harig mosdiertje Electra pilosa aan de kust van Nederland in 2020/2021, more

Heerebout, G. (2021). Boekbespreking: Veldgids zeewieren, more

Perk, F. (2021). Wieren drogen: Een korte handleiding, more

Perk, F.; Karremans, M.; Van der Loos, L. (2021). Lomentaria articulata: Een nieuwe roodwiersoort in Nederland, more

Perk, F.; Karremans, M.; Van der Loos, L. (2021). Het roodwier Callithamnion tetragonum al ruim 15 (of pas 9?) jaar in Nederland, more

Perk, F. et al. (2021). Het roodwier Chylocladia verticillata (Rood heermoeswier) vestigt zich in Nederland, more

Staal, A. (2021). Trypetesa lampas (Hancock, 1849), more

Van der Loos, L. et al. (2021). Ceramium sungminbooi - Een cryptische roodwiersoort in Nederland, more

Van der Loos, L. et al. (2021). Het roodwier Erythroglossum laciniatum gearriveerd in Nederland, more

Van der Valk, B. (2021). Amerikaanse strandschelp (Mulinia lateralis) en Filipijnse tapijtschelp (Ruditapes philippinarum) levend in aantallen op de Zuid-Hollandse kust, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifJournal of Biogeography

Hadiyanto, H. et al. (2021). Marine ecoregions and subecoregions within IndoWest Australian waters: a statistical approach based on species distributions, more

Ma, K.C.K. et al. (2021). Biogeographic drivers of distribution and abundance in an alien ecosystem engineer: transboundary range expansion, barriers to spread, and spatial structure, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifMinerals

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSkowronek, A. et al. (2021). Chemostratigraphic and textural indicators of nucleation and growth of polymetallic nodules from the Clarion-Clipperton Fracture Zone (IOM Claim Area), more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifNature Climate Change

Avaria-Llautureo, J. et al. (2021). Historical warming consistently decreased size, dispersal and speciation rate of fish, more

Callahan, C.w. et al. (2021). Robust decrease in El Niño/Southern Oscillation amplitude under long-term warming, more

Dam, H.G. et al. (2021). Rapid, but limited, zooplankton adaptation to simultaneous warming and acidification, more

Findlay, A. (2021). Slipping into seawater, more

Flannery-Sutherland, J. (2021). Double jeopardy for fish diversity, more

Hu, S. (2021). Refining El Niño projections, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngTebaldi, C. et al. (2021). Extreme sea levels at different global warming levels, more

Wengel, C. et al. (2021). Future high-resolution El Niño/Southern Oscillation dynamics, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifNature Communications

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBenedetti, F. et al. (2021). Major restructuring of marine plankton assemblages under global warming, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngLin, Y. et al. (2021). Decline in plankton diversity and carbon flux with reduced sea ice extent along the Western Antarctic Peninsula, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSer-Giacomi, E. et al. (2021). Lagrangian betweenness as a measure of bottlenecks in dynamical systems with oceanographic examples, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifNature: International Weekly Journal of Science

(2021). Huge centipede has voracious appetite for baby seabirds, more

(2021). Drab to dazzling: seaweed yields colourful inks, more

(2021). Age puts no strain on the cuttlefish brain, more

(2021). Pollution triggers growth spurt in giant clams, more

(2021). Climate change implicated in deadly floods, more

Morrison, T.H. (2021). Great Barrier Reef: accept ‘in danger’ status, more

Schiermeier, Q. (2021). Freak US winters linked to Arctic warming, more

Tollefson, J. (2021). Can clouds save the Great Barrier Reef?, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifOikos (København)

Baert, J.M. et al. (2021). Contextdependent specialisation drives temporal dynamics in intra and interindividual variation in foraging behaviour within a generalist bird population, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPalaeobiodiversity and palaeoenvironments

Golding, M.L.; McMillan, R. (2021). The impacts of diagenesis on the geochemical characteristics and Color Alteration Index of conodonts, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPLoS One

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMohamed, K.S. et al. (2021). Application of biological and fisheries attributes to assess the vulnerability and resilience of tropical marine fish species, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifScience (Washington)

Cohen, J. et al. (2021). Linking Arctic variability and change with extreme winter weather in the United States, more

Feehan, C.J.; Filbee-Dexter, K.; Wernberg, T. (2021). Embrace kelp forests in the coming decade, more

Grorud-Colvert, Kirsten et al. (2021). The MPA Guide: A framework to achieve global goals for the ocean, more

Sonne, C.; Díaz-Jaimes, P.; Adams, D.H. (2021). Mexico's final death blow to the vaquita, more

Urbina, M.A. et al. (2021). Extractivist policies hurt Chile’s ecosystems, more

Voosen, P. (2021). Confederate ties knock ocean science pioneer from pedestals, more

Womack, T.M. et al. (2021). A positive relationship between functional redundancy and temperature in Cenozoic marine ecosystems, more

Yin, Q.Z. et al. (2021). Insolation triggered abrupt weakening of Atlantic circulation at the end of interglacials, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifScientific Reports (Nature Publishing Group)

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngCoppard, S.E.; Jessop, H.; Lessios, H.A. (2021). Phylogeography, colouration, and cryptic speciation across the Indo-Pacific in the sea urchin genus Echinothrix, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngFragkoulis, S. et al. (2021). Body-shape trajectories and their genetic variance component in gilthead seabream (Sparus aurata L.), more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngIslam, Md.R. et al. (2021). A new tropical cyclone surge index incorporating the effects of coastal geometry, bathymetry and storm information, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngIwakiri, T.; Watanabe, M. (2021). Mechanisms linking multi-year La Niña with preceding strong El Niño, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngJory, C. et al. (2021). Individual and population dietary specialization decline in fin whales during a period of ecosystem shift, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMittal, H.V.R. et al. (2021). Hazard assessment of oil spills along the main shipping lane in the Red Sea, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngOgata, M. et al. (2021). Environmental DNA preserved in marine sediment for detecting jellyfish blooms after a tsunami, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngPerez-Portela, R. et al. (2021). Genetic homogeneity, lack of larvae recruitment, and clonality in absence of females across western Mediterranean populations of the starfish Coscinasterias tenuispina, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngRobinson, B.J.O. et al. (2021). Intermediate ice scour disturbance is key to maintaining a peak in biodiversity within the shallows of the Western Antarctic Peninsula, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngShiffman, D.S. et al. (2021). The role and value of science in shark conservation advocacy, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSmith, A. et al. (2021). Field measurements of a massive Porites coral at Goolboodi (Orpheus Island), Great Barrier Reef, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWang, C. et al. (2021). Numerical simulation of the impact of an integrated renovation project on the Maowei Sea hydrodynamic environment, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWei, X.; Cai, S.; Zhan, W. (2021). Impact of anthropogenic activities on morphological and deposition flux changes in the Pearl River Estuary, China, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifThe American Naturalist

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHalpin, L.R. et al. (2021). Arthropod predation of vertebrates structures trophic dynamics in Island ecosystems, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifTourism Recreation Research

Houngbeme, D.J.-L.; Igue, C.B.; Cloquet, I. (2021). Estimating the value of beach recreation in Benin, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifTriton: Journal of the Israel Malacological Society

Heiman, E.L.; Mienis, H.K. (2004). Shells of East Sinai, an illustrated list: Cerithiidae, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifWestern Indian Ocean Journal of Marine Science

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngPereira, M.A.M. et al. (2021). Quick and cost-effective mapping of subsistence and artisanal fishing areas within and adjacent to a marine protected area, more

Top

BOOKS & CHAPTERS

Brackx, D. (2013). Oostende, 1914-1918: Toen en nu. De Krijger: Erpe. ISBN 9789058681980. 100 pp, more

Casier, M; (2013). Zo was Mariakerke: Deel III. Eigen beheer: Oostende. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifClokie, M.R.J.; Kropinski, A.M.; Lavigne, R. (Ed.) (2018). Bacteriophages: Methods and protocols - Volume III. Methods in Molecular Biology, 1681. Springer Science+Business Media: New York. ISBN 978-1-4939-7343-9. 316 pp. https://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-7343-9, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifClokie, M.R.J.; Kropinski, A.M.; Lavigne, R. (Ed.) (2019). Bacteriophages: Methods and protocols - Volume IV. Methods in Molecular Biology, 1898. Springer Science+Business Media: New York. ISBN 978-1-4939-8939-3; e-ISBN 978-1-4939-8940-9. 216 pp. https://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-8940-9, more

Davis, R.A.; FitzGerald, D.M. (2020). Beaches and coasts. Second edition. John Wiley & Sons ltd.: Oxford. ISBN 978-1-119-33448-4. 518 pp, more

Elton, C.S. (2020). The ecology of invasions by animals and plants. Second edition. Springer Nature: Cham. ISBN 978-3-030-34720-8; e-ISBN 978-3-030-34721-5. 261 pp. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-34721-5, more

Eboe-Osuji, C.; Emeseh, E.; Akinkugbe, O.D. (Ed.) (2021). Nigerian Yearbook of International Law 2018/2019. Nigerian Yearbook of International Law, 2018/2019. Springer: Cham. ISBN 978-3-030-69593-4. IX, 465 pp. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-69594-1

  • Okoye, A.; Masini, M.; Fisho, A. (2021). Joint Development of Transboundary Natural Resources: Lessons from the Nigeria-Sao Tome and Principe Joint Development Zone, more

Felgenhauer, B.E.; Watling, L.; Thistle, A.B. (Ed.) (1989). Functional morphology of feeding and grooming in Crustacea. Crustacean Issues, 6. A.A. Balkema: Rotterdam. ISBN 90 6191 777 8. 225 pp, more

Foedrowitz, M. (2014). Bunker der deutschen Schnell- und Räumbootbasen an der Kanalküste im Zweiten Weltkrieg. Silvertant Erfgoedprojecten: Valkenburg. ISBN 9789081785389. 329 pp, more

François, L. et al. (2013). Bibliografie van de geschiedenis van Oostende, 2007-2011. Stadsbestuur Oostende: Oostende. 78 pp, more

Gheyle, W. et al. (2021). De kust 4 augustus 1945: De zomer van de vrijheid. Tijdsbeeld: Gent. ISBN 9789490880323. 263 pp, more

Harrison, P.; Perrow, M.R.; Larsson, H. (2021). Seabirds: The new identification guide. Lynx Edicions: Barcelona. ISBN 978-84-16728-41-1. 600 pp, more

Haudrère, P.; Estienne, R.; Bouëdec, G. (1996). Les flottes des Compagnies des Indes, 1600-1857: Actes des journées franco-britanniques d'histoire de la marine. Service historique de la Marine: Vincennes. 344 pp, more

Hendriksma, M. (2021). Aan zee: Een kroniek van de kust. De Geus: Amsterdam. ISBN 978 90 445 41311. 354 pp, more

Hochachka, P.W.; Mommsen, T.P. (Ed.) (1994). Analytical techniques. Biochemistry and Molecular Biology of Fishes, 3. Elsevier Science: Amsterdam. ISBN 0-444-82033-7. 700 pp, more

Hostyn, N. (1984). Schilders van de zee. Openbaar kunstbezit in Vlaanderen: kunst- en erfgoedtijdschrift, 22(1). Openbaar kunstbezit in Vlaanderen (OKV): Gent. 39 pp, more

Iwama, G.K. et al. (1997). Fish stress and health in aquaculture. Society for Experimental Biology Seminar Series, 62. Cambridge University Press: Cambridge. ISBN 0 521 55518 3. 278 pp, more

Jakobsen, T. et al. (2016). Fish reproductive biology: Implications for assessment and management. Second edition. John Wiley & Sons: Chichester. ISBN 9781118752746. 473 pp. https://dx.doi.org/10.1002/9781444312133, more

Koutsopoulos, K.C.; Stel, J.H. (Ed.) (2021). Ocean Literacy: Understanding the Ocean. Springer Nature: Cham, Switzerland. ISBN 978-3-030-70154-3; e-ISBN 978-3-030-70155-0. 294 pp. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-70155-0, more

Kvamme, L. (2021). Zalm: Een biografie. Uitgeverij Atlas Contact: Amsterdam/Antwerpen. ISBN 978 90 450 4232 9. 255 pp, more

Lampaert, R.; Roba, J.-L. (2014). Het marinekorps Flandern. België in Oorlog, 42. De Krijger: Erpe. ISBN 9789058682246. 95 pp, more

Lévêque, C. (2015). Ostende. Éditions Les Carnets du Dessert de Lune: Bruxelles. ISBN 978-2-930607-10-8. 70 pp, more

Loobuyck, P. et al. (2021). Uitgesproken: De TAZ redes. Theater aan Zee (TAZ): Antwerpen. ISBN 978 94 6434 062 4. 78 pp, more

Rojas, I.; Joya, G.; Catala, A. (Ed.) (2021). Advances in computational intelligence: 16th International Work-Conference on Artificial Neural Networks, IWANN 2021, Virtual Event, June 16–18, 2021, Proceedings, Part I. Lecture Notes in Computer Science, 12861. Springer Nature Switzerland AG: Cham. e-ISBN 978-3-030-85030-2. XXII, 624 pp. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-85030-2

  • http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPranto, T.H. et al. (2021). Patch-wise semantic segmentation of sedimentation from high-resolution satellite images using deep learning, more

Rucci, E. et al. (2021). Cloud computing, big data & emerging topics: 8th Conference, JCC-BD&ET 2020 La Plata, Argentina, September 8–10, 2021: Proceedings. Communications in Computer and Information Science, 1291. Springer: Cham. e-ISBN 978-3-030-61218-4. XI, 203 pp. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-030-61218-4

  • Zárate, M.; Buckle, C. (2021). LOBD: Linked data dashboard for marine biodiversity, more

Serie, E. (2020). Visserijsfeer in tekst & foto. Eigen beheer: Oostende. 222 pp, more

Sparks, D.L. (Ed.) (2021). The Blue Economy in Sub-Saharan Africa: Working for a sustainable future. Routledge: London. ISBN 9780367822729. 292 pp. https://dx.doi.org/10.4324/9780367822729, more

Ter Horst, M. (2020). Palmen op de Noordpool: Het grote verhaal van de klimaatverandering. Derde druk. Gottmer: Haarlem. ISBN 978 90 257 6817 1. , more

Watanabe, Y.; Yamashita, Y.; Oozeki, Y. (Ed.) (1996). Survival strategies in early life stages of marine resources: Proceedings of an international workshop Yokohama Japan, 11-14 October 1994. A.A. Balkema: Amsterdam. ISBN 90 5410 637 9. 367 pp, more

Wenner, A.M. (Ed.) (1985). Larval growth. Crustacean Issues, 2. A.A. Balkema: Rotterdam. ISBN 90 6191 294 6. 236 pp, more

Wenner, A.M. (Ed.) (1985). Factors in adult growth. Crustacean Issues, 3. A.A. Balkema: Rotterdam. ISBN 90 6191 535 X. 362 pp, more

Wenner, A.M.; Kuris, A.M. (Ed.) (1991). Crustacean egg production. Crustacean Issues, 7. A.A. Balkema: Rotterdam. ISBN 90 6191 098 6. 401 pp, more

Zettler, M.L.; Alf, A. (2021). Marine Bivalvia: Bivalvia of German marine watters of the North and Baltic seas. Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebensweise, 85. ConchBooks: Harxheim. ISBN 978-3-948603-12-0. 329 pp, more

Top

REPORTS

(1908). Examen de la situation d’Ostende, port de pêche, port de commerce et station balnéaire. Chambre de commerce d' Ostende: Ostende. 8 pp, more

(1921). Installations maritimes (ville d’Ostende, 1921): Avant-projet de port extérieur. J. Daveluy: Ostende. 42 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1974). Rapport Commissie Oosterschelde. Staatsuitgeverij: 's-Gravenhage. ISBN 90-12-00388-1. 199 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngEngels, A. (2019). Messung der Gewässergüte in der Unterems: Zusammenstellung der Datengrundlage. Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN): Aurich. 16 pp, more

Pecceu, E.; Blondeel, L.; Verlé, K. (2021). Visserij Verduurzaamt: een beknopt overzicht. ILVO Mededeling, 273. Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek: Oostende. 22 pp, more

Top

THESES

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngManz, M.H. (2021). Who’s minding the makos? Applications of movement patterns and habitat utilization for management of shortfin mako shark and intersection with offshore energy exploration. MSc Thesis. University of Rhode Island: Kingston. 140 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Acker, E. (2021). Human exposure and potential health effects of marine compounds in sea spray aerosols = Humane blootstelling en potentiële gezondheidseffecten van mariene componenten in zeespray aerosolen. PhD Thesis. Ghent University: Ghent. 245 pp, more

Van de Cloot, R. (1978). De Belgische zeevisserij en haar evolutie. Graduate Thesis. Hoger Instituut voor Handel Sint-Eligius: Antwerpen. 71 pp, more

Top


http://www.vliz.be/images/logo/vliz2013.png

VLIZ-LIBRARY ACQUISITIONS / Oostende : Flanders Marine Institute, 2021
responsible publisher: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende

Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Flanders Marine Institute

Fons Verheyde
Librarian VLIZ
Chilekwa Chisala
Library Assistant VLIZ

InnovOcean site

Wandelaarkaai 7
B-8400 Oostende
Belgium

T

+32-(0)59 34 01 85

F

+32-(0)59 34 21 31

E

library@vliz.be

W

www.vliz.be

 

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid