NARMS source details

Storm V (1877) Beretning om Selskabets zoologiske Samling i Aaret 1877. Det kongelige Norske Videnskabers-Selskabs Skrifter. vol. 8 (1874-1877), pp. 223-261, Trondhjems, 1878.
165200
Publication
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin

Antedon petasus (Düben & Koren, 1846) (new combination reference)