NARMS source details

Spengler L. (1783). Beskrivelse over en nye Slægt af toskallede Muskeler, som kan kaldes Gastrochæna, i tre foranderlige Arter, hvoraf hver boer i et forskielligt Ormehuus.. Nye Samling af det Kongelige Danske Videnskabers Selskabs Skrifter : 2: 174-183, pl. 1
124466
Publication
CLEMAM P3218
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin