Macrobel vernacular details

smelt
Dutch
dut

yes

Hayward, P.; Nelson-Smith, A.; Shields, C. (1999). Gids van kust en strand: flora en fauna [Coast and beach guide: flora and fauna]. Tirion: Baarn, Netherlands. ISBN 90-5210-327-5. 352, ill. pp. (look up in IMIS)

VLIZ. (2016). Wetenschappelijke en handelsbenamingen voor visserij- en aquacultuurproducten op de Belgische markt. <em>VLIZ Beleidsinformerende Nota's, BIN 2016_001.</em> Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 28 + Annex. pp. (look up in IMIS)
Date
action
by
2005-09-16 09:59:42Z
created