Onderzoeksprojecten | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Onderzoeksprojecten

Momenteel werden de onderstaande onderzoeksprojecten geïnitieerd binnen het uitgetekende kader van de VLIZ-onderzoeksstrategie. Ze worden uitgevoerd in samenwerking met (mariene) onderzoeksgroepen in Vlaanderen, België of in het buitenland.

Andere nationale en Europese (onderzoeks)projecten waarbij het VLIZ ondersteuning geeft (infrastructuur, datamanagement, communicatie, beleidsinformerend ...) kunnen hier worden geraadpleegd (heden en verleden).