VLIZ-ledendag | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-ledendag

Om zijn trouwe leden te bedanken voor hun jarenlange steun en om nieuwe leden beter te leren kennen, organiseert VLIZ-directeur Jan Mees samen met zijn team jaarlijks een VLIZ-ledenactiviteit.

Word VLIZ-lid

VLIZ-ledendag 2020: voorlopig programma

De coronacrisis maakt van 2020 een uitzonderlijk jaar. De maatregelen van kracht tegen de verspreiding van het covid-19 virus volgen we nauwgezet op. Hierdoor kunnen we de datum van de ledendag nog niet vastleggen. Zodra publieksevenementen opnieuw mogen plaatsvinden brengen we jullie op de hoogte.

We lichten alvast een tipje van de sluiter van het programma dat we jullie zouden willen aanbieden. De komende VLIZ-ledendag start op de InnovOcean site, de kantoorruimtes van het VLIZ (Wandelaarkaai). Na een welkomstwoord van onze directeur Jan Mees, lichten wetenschappers het onderzoek toe dat ze uitvoeren dankzij de Brilliant Marine Research Idea beurzen (gefinancierd door ledenbijdrages en donaties). Vervolgens wandelen we  naar het Marien Station Oostende (Slipwaykaai) waar de uitbreidingswerken aan bod komen. Afsluiten doen we met een receptie.

Ben je geïnteresseerd in een deelname aan de VLIZ-ledendag? Laat dit alvast via een voorinschrijving weten. We informeren je over de datum en het programma ten gepaste tijde.

Voorinschrijving:

 

Vorige edities

21 juni 2019

Tijdens de vierde editie van de VLIZ-ledendag informeerden we de leden in primeur over ons marine robotics centre, het speerpunt waarmee het VLIZ inzet op hoogtechnologisch marien onderzoek. We ontsluierden de geheimen van onze drie toestellen die we inzetten voor geofysisch, biogeochemisch en oceanografisch onderzoek. 
VLIZ-medewerkers gaven tijdens 5 infosessies uitleg over de recente ontwikkelingen binnen het VLIZ, de onderwaterrobot Genesis, de gloednieuwe autonome onderwaterrobot Barabas, het uiterst bijzondere oppervlaktevaartuig Adhemar en de nieuwste educatieve tools rond onderwaterrobotten.
Foto’s van het evenement kunt u consulteren op de VLIZ-website onder de volgende link.

22 juni 2018

De derde editie van de ledendag stond in het teken van de VLIZ-filantropiewerking 'de zee als goed doel'. Je kon er de boeiende onderzoeksprojecten ontdekken die lopen dankzij de donaties en de lidgelden die het VLIZ ontvangt. De infosessies behandelden de volgende projecten:

 • SeaWatch-B en de resultaten van de Grote Schelpenteldag
 • Wat doet zeewater en zeelucht met onze gezondheid?
 • Een zeebodem vol elektriciteit dankzij kabelbacteriën
 • Ontwikkeling van een testplatform voor antifouling verven
 • De geheimen van de Orka’s in Chili ontrafeld
 • Reisbeurzen voor beloftevolle jonge mariene wetenschappers uit het Zuiden
 • Textiel met een hart voor de zee

Foto’s van het evenement kunt u consulteren op de VLIZ-website onder de volgende link.

23 juni 2017

Onder de noemer 'Schelpdieren Binenstebuiten' verwelkomde het VLIZ zijn leden in het Marien Station Oostende. Samen met mariene professionals, VLIZ-medewerkers en SeaWatch'ers werden alle geheimen van de schelpen op het Noordzeestrand ontrafeld.  De deelnemers konden kiezen uit twee verschillende workshops uit het volgende gamma:

 • Naar schelpen speuren op het strand onder begeleiding van SeaWatch'ers
 • Schelpen determineren met de hulp van mariene professionals
 • Strandbloemen ineen knutslen, maar niet zonder uitleg of schelpen als pasmunt
 • VLIZ-medewerkers tonen je hun werk rond schelpdieren
 • Hoe duurzaam is de consumptie van schelpdieren?
 • Koken met schelpdieren

Foto’s van het evenement kunt u consulteren op de VLIZ-website onder de volgende link.

24 juni 2016

Alle leden werden verwelkomd op het VLIZ in het vernieuwd Marien Station Oostende (MSO) met een glaasje voor een gezellige en leerrijke midzomeractiviteit. Om 19.00 uur startten geleide wandelingen op de Oostendse Oosteroever, een gebied waar natuur, erfgoed, visserij en andere maritieme activiteiten met de woonfunctie een gezamenlijke modus vivendi zoeken. Maar het is ook een zone waar zich een boeiende geschiedenis van het Vlaamse zeewetenschappelijk onderzoek schuilhoudt. Expertgidsen belichtten al deze aspecten, inclusief de geheimen van het militair erfgoed (Fort Napoleon en bunkers van tijdens de WO) verspreid in de duinen. Tot slot werd een demonstratie gegeven van het strandobservatienetwerk SeaWatch-B, één van onze goede zeedoelen, opgezet dankzij de ledenbijdragen! We sloten af met een receptie in MSO op de Halve Maan site.

Foto’s van het evenement kunt u consulteren op de VLIZ-website onder de volgende link.