USV | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

USV

Het onbemande oppervlaktevaartuig (USV) van het VLIZ is een Autonaut. Dit vaartuig kan weken tot maanden volledig autonoom metingen van atmosfeer en water (oppervlak) uitvoeren. De USV kan zowel nationaal (Belgisch deel van de Noordzee) als internationaal ingezet worden. De lancering kan zowel vanaf het strand, een slipway of een onderzoeksschip gebeuren.

Wat is een USV en hoe werkt het?

Een USV (onbemand oppervlaktevaartuig) is een vaartuig dat volledig autonoom dagen- tot maandenlang metingen op zee kan uitvoeren van de waterkolom en de atmosfeer. De aanwezigheid van een AIS (automatic identification system) en een camera zorgen ervoor dat het vaartuig steeds obstakels zal ontwijken. Indien nodig, past de USV zijn koers zelfstandig aan.

De USV van VLIZ is een Autonaut met een groot aantal geïnstalleerde sensoren. Eén van de grote voordelen van de Autonaut is zijn beperkte diepgang, wat in het ondiepe Belgische deel van de Noordzee geen overbodige luxe is. Op deze manier kan het vaartuig zich te allen tijde over de ondiepe zandbanken navigeren. De Autonaut is tevens energie-neutraal. Hij beweegt zich voort op basis van golfenergie, terwijl zonnepalen de energie leveren voor de sensoren. Dit zorgt ervoor dat hij een heel grote autonomie heeft: weken tot maanden kan hij ononderbroken op zee blijven. Bij extreem vlakke omstandigheden of in nood kan beroep gedaan worden op een kleine propeller voor voortstuwing. Tijdens de missie wordt het vaartuig in real-time gemonitord en kunnen kleine hoeveelheden data doorgestuurd worden ter nazicht.

Waarom een USV gebruiken?

Een USV kan volledig autonoom een groot aantal metingen verrichten op zee. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee. Enkele voorbeelden zijn (niet-exhaustief):

 1. Een USV kan veel langer metingen verrichten dan een onderzoeksschip. Hierdoor kunnen langere tijdsreeksen bekomen worden dan met conventionele technieken.
 2. De USV is bestand tegen zwaar weer. Tot zeestaat 5-6 kan de USV blijven metingen verrichten, daar waar onderzoeksschepen dan meestal moeten afhaken.
 3. Door de geringe diepgang kan kustnabij onderzoek efficiënter gebeuren. Onderzoeksschepen kunnen bepaalde ondiepe gebieden niet bereiken of slechts tijdens hoogtij. Bij de USV is dit veel minder het geval.
 4. Semi-stationaire data kunnen bekomen worden van plaatsen waar geen boei aanwezig is. Door de kleine draaicirkel (<100m) kunnen semi-puntmetingen bekomen worden op verscheidene locaties.

 

Technische details

 1. Dimensies
  • Lengte: 5 meter
  • Breedte: 0.5 meter
  • Diepgang: 1 meter
  • Gewicht: 250 kg
 2. Operationele kenmerken:
  • Autonomie: weken tot maanden
  • Batterijen voor extra energie of energieopslag
 3. Communicatie & gps
  • Wifi connectie
  • 4G connectie
  • Iridium Satelliet
 4. Sensoren
 5. Extra info
  • Transport in 2 boxen (3 en 3.5 meter)
  • Pilotage op afstand mogelijk

Gebruik maken van de USV?

Gelieve het VLIZ te contacteren voor meer informatie over onze uitleendienst.

Gebruik en voorwaarden

Opgelet! Indien u als wetenschapper gebruik maakt van de USV die door het VLIZ ter beschikking gesteld wordt, gelieve daar dan als volgt aan te refereren in uw publicaties: 'Dit werk werd ondersteund door data & infrastructuur beschikbaar gesteld door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)'.