Tripode | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Tripode

Een tripode is een geraamte waar meettoestellen kunnen op vastgezet worden. Dit toestel wordt, vaak voor een langere periode, op de zeebodem opgesteld en wordt meestal gebruikt om oceanografische instrumenten in of op te plaatsen. Met het monteren van bijvoorbeeld de Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) of akoestische stroommeter op de tripode kan de oceaancirculatie gevolgd worden.

Technische details

De tripode die het VLIZ ter beschikking stelt is 3 m hoog.

   Foto's

De tripode uitlenen?

Gelieve het VLIZ te contacteren voor meer informatie over onze uitleendienst.

Gebruik en voorwaarden

Opgelet! Indien u als wetenschapper gebruik maakt van de tripode die door het VLIZ ter beschikking gesteld wordt, gelieve daar dan als volgt aan te refereren in uw publicaties: 'Dit werk werd ondersteund door data & infrastructuur beschikbaar gesteld door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)'.