Steun de WoRMS-editors! | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Steun de WoRMS-editors!

WoRMS, de Wereldlijst van Mariene Soorten, is dé referentielijst van alle leven in de oceaan. Momenteel werken wereldwijd meer dan 200 editors, elk met hun expertise binnen een taxonomische groep, aan deze wereldlijst op vrijwillige basis. Er worden jaarlijks tot 2000 nieuw beschreven soorten aan de lijst toegevoegd.

WoRMS, de Wereldlijst van Mariene Soorten, streeft naar het omvatten van alle soorten die beschreven werden sinds het pionierswerk van Carl Linnaeus en wordt continu geüpdatet en verbeterd door een groep van taxonomische experten (‘de editors’).

De wereldlijst continu aanvullen en corrigeren vergt een enorme inspanning  en is volledig afhankelijk van de expertise en tijd van de editors. Het is bovendien een race tegen de tijd, in een veranderende oceaan (door o.a. opwarming, vervuiling en verzuring) waar soorten dreigen uit te sterven alvorens ze ontdekt worden.

Onze bijdrage: coördinatie en disseminatie van de fondsen aan de WoRMS-editors

Uw gift zal dienen om het werk van de WoRMS-editors te steunen. Dit houdt o.a. in: het opvullen van hiaten in de lijst, bijwonen van internationale workshops en meetings, uitbreiden van de inhoud en verbeteren van de kwaliteit van taxonomische databases, inschakelen van personeel voor de verificatie van taxonomische informatie, en de aankoop van wetenschappelijke publicaties.

Meer informatie over de sponsors en een overzicht van alle WoRMS-activiteiten vindt u op de WoRMS-website.

Doneer