Steun onze SeaWatchers! | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Steun onze SeaWatchers!

Het strandobservatienetwerk SeaWatch-B wil met de hulp van vrijwillige burger-wetenschappers (SeaWatchers) betrouwbare langetermijngegevens genereren over onze Noordzee en het Noordzeestrand. Deze langetermijngegevens zijn van essentieel belang bij het bestuderen van de milieuveranderingen die het strand en de zee ondergaan door o.a. vervuiling, klimaatsverandering, overexploitatie van de rijkdommen van de zee, enzovoort. Hiertoe is dit haalbaar en wetenschappelijk verantwoord meetprogramma ontwikkeld.

De Noordzee verandert constant onder invloed van natuurlijke oorzaken en menselijke ingrepen. Het klimaat wijzigt, de zeespiegel stijgt, her en der verschijnen offshore windparken en stranden worden beschermd tegen een 1000-jarige storm. Intussen verzuurt de zee, vestigen zich allerlei exotische zeedieren, tekenen kwallen present en neemt de plastic vervuiling zienderogen toe. Maar er is ook goed nieuws: Noordzeewater bevat minder vervuilende metalen en olie, en purperslakken blijken na dertig jaar afwezigheid onze kust te hebben herontdekt.

Toch, hoe raar het ook moge klinken, zijn weinig of geen betrouwbare lange-termijn gegevens beschikbaar die uitspraken over trends mogelijk maken. Als gevolg hiervan moeten we op vragen als “Zijn er nu meer of minder kwallen dan pakweg vijftig jaar geleden?” het antwoord deels schuldig blijven. Het strandobservatienetwerk SeaWatch-B wil met de hulp van burger-wetenschappers dit euvel helpen oplossen. Hiertoe is een haalbaar en wetenschappelijk verantwoord meetprogramma ontwikkeld. Dit initiatief kadert tevens in de 'goede-zeedoelen' werking van het VLIZ.

Onze bijdrage: ontwikkelen van het SeaWatch-B project, opleiden van vrijwilligers, doneren van VLIZ-lidmaatschapsgelden, ontwikkelen en beheer van de database, fondsenwerving.

Uw gift laat ons toe staalnamemateriaal aan te kopen voor onze vrijwilligers en alle data en informatie afkomstig van de strand – en zeeobservaties te beheren.

Doe een gift

Meer informatie over dit programma, recente activiteiten en beelden van eerder waargenomen strandvondsten zijn te bezichtigen op de SeaWatch-B website.