Serres | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Serres

Tot in 2015 had het VLIZ in de duinen van Nieuwmunster-De Haan een serrecomplex in beheer dat kon worden gebruikt voor onderzoek van kustvegetaties (duinen, schorren, polders). Het complex bestond uit drie serres, zes kweekbedden en een elementair laboratorium.

Afdeling Kust (Maritieme Dienstverlening en Kust, MDK) stelde de serres en omliggende terreinen ter beschikking, terwijl het VLIZ de infrastructuur beheerde en zorgde voor de coördinatie van het wetenschappelijk programma.


Publicaties

Een aantal publicaties, doctoraten, thesissen zijn uitgegeven gebaseerd op onderzoek uitgevoerd in het voormalig serrecomplex: