Raad van Bestuur | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Raad van Bestuur

Het VLIZ wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, bestaande uit 12 leden, die beslist over alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering  zijn voorbehouden. De Raad van Bestuur wordt minstens tweemaal per jaar bijeengeroepen op uitnodiging van de voorzitter.

In de Raad van Bestuur zijn, conform de statuten, twee mandaten voorbehouden voor vertegenwoordigers van de provincie West-Vlaanderen en zes mandaten voorbehouden voor vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid.

De taken en werking van de Raad van Bestuur en de benoeming en kwalificaties van de bestuurders kunnen teruggevonden worden in het VLIZ Charter Deugdelijk Bestuur.

De huidige samenstelling van de Raad van Bestuur is als volgt:

  • De zes leden voorgedragen door de Vlaamse Overheid zijn:
  • De twee leden voorgedragen door de provincie West-Vlaanderen zijn: 
    • Claude Croes, provincieraadslid
    • Patrick De Klerck, provincieraadslid
  • De vier onafhankelijke leden zijn:
  • De regeringscommissarissen zijn:
  • Wonen de vergaderingen bij: