Projecten 2000-2018 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Projecten 2000-2018

Belgische Kust en zeegebieden: Schelde en andere estuaria


[IDO-Schelde]
Indicatoren voor duurzame ontwikkeling voor het Schelde-estuarium
Opstellen van een set van duurzaamheidsindicatoren voor het opvolgen van trends en ontwikkelingen met betrekking tot beleidsrelevante thema’s, en dit in het kader van de langetermijnvisie en het streefbeeld voor het Schelde-estuarium (Vlaanderen-Nederland).
[ website ] [ metadata ]


[
OMES]
Onderzoek Milieu effecten Sigma plan
Multidisciplinair monitoringsprogramma in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal en uitgevoerd door het OMES consortium sinds 1995. Verschillende componenten van het ecosysteem worden bemonsterd: waterkwaliteit, koolstofcyclus, fytoplankton, zoöplankton, microfytobenthos, primaire productiviteit en sedimentkarakteristieken.
[ website ] [ metadata ]


[ScheldeMonitor]
ScheldeMonitor: portaal voor onderzoek en monitoring van het Schelde-estuarium
De ScheldeMonitor is een Vlaams-Nederlands kennis- en informatiesysteem voor onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium. Dit portaal geeft u een overzicht van publicaties, instituten, projecten, datasets,... gerelateerd aan het onderzoek en de monitoring in het Schelde-estuarium en biedt toegang tot meetwaarden en dataproducten zoals kaarten, indicatoren en grafieken.
[ website ] [ data ] [ metadata ]