Projecten 2000-2018 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Projecten 2000-2018

Beleid en beheer: kustzonebeheer en mariene ruimtelijke planning


[CREST]
Een veerkrachtige kustzone.
Het CREST-project wenst de kennis met betrekking tot kustprocessen (golven, getij, sedimenttransport, wind…) nabij de kust en op land te verhogen en dit in het kader van kustveiligheid.
[ website ] [ metadata ]


[DEDUCE]
Evaluatiemodel voor de duurzame ontwikkeling van Europese Kustzones
De belangrijkste uitdaging van DEDUCE is het nut, de haalbaarheid en de noodzaak te bewijzen van een geïntegreerde aanpak van informatiebeheer door middel van milieu- en socio-economische indicatoren voor het meten van de graad van duurzame ontwikkeling van de Europese kustgebieden.
[ website ] [ metadata ]


[MERMAID]
Innovative Multi-purposE off-shoRe platforMs: plAnnIng, Design and operation
MERMAID zal concepten voor de volgende generatie van offshore-platforms ontwikkelen voor multi-gebruik van de oceanen voor energiewinning, aquacultuur en platform gerelateerd transport.
[ website ] [ metadata ]


[PEGASO]
People for Ecosystem-based governance in Assessing Sustainable Development of Ocean and Coast
De belangrijkste doelstelling van PEGASO is verder bouwen op bestaande capaciteiten en gemeenschappelijke nieuwe benaderingen te ontwikkelen ter ondersteuning van geïntegreerd beleid voor de kust-, mariene en maritieme gebieden van de Middellandse en Zwarte Zee op een manier die in overeenstemming is met en relevant is voor de implementatie van het ICZM-protocol voor het Middellandse Zeegebied.
[ website ] [ metadata ]