Prijs Dr. Edouard Delcroix | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Prijs Dr. Edouard Delcroix

HYDRO vzw en het Vlaams Instituut voor de Zee organiseren de internationale driejaarlijkse wetenschappelijke Prijs Dr. Edouard Delcroix ter bekroning van wetenschappelijk onderzoek in het ruime kader van oceanen en de menselijke gezondheid.

                                 English version                                    Version française

De Prijs Dr. Edouard Delcroix is een internationale wetenschappelijke prijs ter waarde van 25 000 EUR die wordt toegekend aan een onderzoeker of onderzoeksgroep ter bekroning van wetenschappelijk onderzoek in het ruime kader van oceanen en de menselijke gezondheid. De prijs werd opgericht ter ere van Dr. Edouard Delcroix (1891-1973), Belgisch orthopedisch chirurg en pionier in de thalassotherapie. Voor de eerste maal zal een Aanmoedigingsprijs Dr. Edouard Delcroix, ter waarde van 2 500 EUR, uitgereikt worden aan een jonge wetenschapper die aan de start van zijn/haar onderzoekscarrière staat.

De Prijzen Dr. Edouard Delcroix hebben tot doel fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek te bevorderen dat een significante bijdrage levert aan:

  • een betere kennis van de potentiële gezondheidsvoordelen van mariene ecosystemen, bijvoorbeeld het "Blue Gym" effect, de exploratie van mariene biodiversiteit, thalassotherapie en functionele revalidatie in zeewater;
  • oplossingen voor menselijke aandoeningen die te maken hebben met het mariene milieu, zoals schadelijke algenbloei en andere biogene giftige stoffen, eutrofiëring, de transmissie van pathogenen en chemische stoffen en de impact van menselijke activiteiten zoals aquacultuur.

Raadpleeg hier informatie over vorige laureaten en prijsuitreikingen.

De deadline voor de volgende prijsronde is 31 december 2016.

Informatie over de procedure vindt u hier:

Om in aanmerking te komen dienen de kandidaten volgende stukken aan het VLIZ over te maken:

  • acht exemplaren van een geschreven rapport in het Nederlands, Frans of Engels voorafgegaan door een samenvatting in het Engels van maximaal twee à drie pagina’s;
  • het ingevulde deelnemingsformulier;
  • een curriculum vitae van de kandidaten.

De kandidaten worden tevens verzocht hun documenten per e-mail te versturen naar info@vliz.be.

Verdere inlichtingen zijn te bekomen bij:

Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
InnovOcean site
Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende, België.
Tel. + 32-(0)59-34 21 30
Fax + 32-(0)59-34 21 31
E-mail: info@vliz.be

Kandidaturen en bijbehorende stukken zijn te richten aan:

Prof. Dr. Jan Mees, Algemeen Directeur
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), InnovOcean site
Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende, België
Fax: +32-(0)59-34 21 31
E-mail: info@vliz.be